Show simple item record

dc.contributor.authorRychter, Mariusz
dc.contributor.editorUrbaniak, Agnnieszka
dc.contributor.editorProchowicz, Radosław
dc.contributor.editorJakubczyk, Ireneusz
dc.contributor.editorLevada, Maksim
dc.contributor.editorSchuster, Jan
dc.date.accessioned2020-11-18T07:06:19Z
dc.date.available2020-11-18T07:06:19Z
dc.date.issued2010-10-20
dc.identifier.isbn978-83-928887-5-8
dc.identifier.issn1422-8774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32562
dc.description.abstractStanowisko nr 1 w Kręcieszkach, gm. Bedlno, pow. Kutno, woj. łódzkie zostało odkryte przez miejscowego rolnika Jana Olejniczka w trakcie prac polowych w 1985 roku. Znalezisko, w postaci jednej popielnicy kultury pomorskiej, zostało zgłoszone do Muzeum Regionalnego w Kutnie. Po wspomnianym zgłoszeniu, w wyniku interwencji konserwatorskiej, jesienią 1987 roku przystąpiono do badań ratowniczych. Odkryto wówczas nienaruszony grób skrzynkowy kultury pomorskiej oznaczony nu-merem 1 oraz silnie zniszczony skutkiem prac polo-wych grób nr 2. Wiosną 1988 roku wznowiono badania. Były one prowadzone przy współudziale członków Koła Naukowego Studentów Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie prac odkryto, częściowo naruszony, grób skrzynkowy oznaczony numerem 3. Później, na długi okres czasu, badania zawieszono. Po siedemnastu latach, w 2005 roku, powrócono do penetracji archeologicznej na obszarze, jak się później okazało, wielokulturowego stanowiska w Kręcieszkach. Badania wykazały istnienie trzech faz zasiedlenia tego stanowiska. Pierwsza faza wiąże się z ludnością kultury łużyckiej. Kolejny etap zasiedlenia tego terenu wiąże się z ludnością kultury pomorskiej. Ostatni etap zasiedlenia tego stanowiska wiąże się z ludnością kultury przeworskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMonumenta Archaeologica Barbarica,Series Gemina;2
dc.subjectkultura przeworskapl_PL
dc.subjectkonstrukcja ryglowapl_PL
dc.subjectszachulecpl_PL
dc.subjectściana wałkowapl_PL
dc.subjectbadaniania archeologicznepl_PL
dc.titleElementy konstrukcyjne domu "ryglowego" z okresu wpływów rzymskich odkrytego na stanowisku nr 1 w Kręcieszkachpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.page.number745-754pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Archeologiipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteLiceum Zawodowe Konserwacji Zabytków przy Zespole Szkół Budowlanych nr 2 w Łodzi - uzyskany tytuł: Konserwator Zabytków Architektury - Zasadnicza służba wojskowa. - uzyskane zaświadczenie: technik budowy - Policealne Studium Zawodowe przy Zespole Szkół Budowlanych nr 2 w Łodzi - specjalność budownictwa ogólnego - uzyskany tytuł: technik budownictwa z wynikiem dobrym - temat dyplomu: Adaptacja dworu w Grabowie na cele domu dziecka. - Jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek: archeologia Polski i powszechna. - tytuł magistra archeologii z ogólnym wynikiem: dobry plus - Przedstawiona praca magisterska pod kierunkiem prof. Romany Barnycz-Gupieniec - Temat pracy: Drewniane budownictwo mieszkalne wczesnych faz późnego średniowiecza w Polsce. Egzamin magisterski oceniony na ocenę bardzo dobrą. – zatrudnienie w instytucie Archeologii UŁ na stanowisku specjalisty w grupie pracowników naukowo- technicznychpl_PL
dc.referencesBender, W.1962 Un village appartenant à la civilisation de Przeworsk en Pologne centrale (Wólka Ła-siecka, district de Łowicz), „Archaeologia Polona”4, 245–256.
dc.referencesBehn, F.1924 Hausurnen, Berlin
dc.referencesBehn, F. 1928 Das Haus in vorrömischer zeit, Mainz.
dc.referencesBender, W., Barankiewicz, B.1962 Osada z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz, „Archeologia Polski” 7, 7–106.
dc.referencesBüchenschütz, O.1990 Essai d’interprétation des urnes-cabanes, et des descriptions textulles ou plastiques des habitaions protohistiriques de l’Europe tem-péré, w: Problemy kultury łużyckiej na Pomo-rzu, Słupsk, 239–252.
dc.referencesCiołek, G.1984 Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce 2: Ilustracje, Kraków.
dc.referencesJadczykowa, I.1983 Budownictwo mieszkalne ludności kultury przeworskiej na obszarze Polski, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etno-graficznego w Łodzi” 28, 109–247.
dc.referencesJadczykowa, I. 1995 Lateńska faza kultury pomorskiej w Polsce środkowej, w: Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? Ma-teriały z konferencji w dniach 24 – 26 listopa-da, Warszawa, 41–158.
dc.referencesKondracki, J. 1978 Geografia fizyczna Polski, Warszawa.
dc.referencesKusiak, J., Łańczot, M., Dziekoński, T., Rychter, M.2009 Nowe możliwości zastosowania metody datowania termoluminescencyjnego w badaniach archeologicznych, w: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, Gdańsk, 165––170.
dc.referencesRychter M., Stasiak S.2006-2007 Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Kręcieszkach gm. Bedlno, pow. Kutno, woj. łódzkie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 10, 27–70.
dc.referencesSkowron, J.2006 Bauwesen im Siedlungskomplex der Przeworsk-Kultur aus Rawa Mazowiecka (Mittel-polen). Möglichkeiten der Rekonstruktion verwendeter Bautechniken, in:) Archeologie barbarů 2006, Obornik příspĕvků z II. Protohistorickĕ konferencje. Českĕ Budĕjovice 21. – 24. 11. 2006, Českĕ Budĕjovice.
dc.referencesTobolczyk, M.2000 Narodziny architektury, Warszawa.
dc.referencesZimmermann, W. H.1998 Pfosten, Ständer und Schwelle und der Übergang vom Pfosten – zum Ständerbau – Eine Studie zu Innovation und Beharrung im Hausbau. Zu Konstruktion und Haltbarkeit prähistorischer bis neuzeitlicher Holzbauten von den Nord- und Ostseeländern bis zu den Alpen, w: Probleme der Küstenforschung im Südlichen Nordseegebiet 25, Oldenburg, 9–242.
dc.contributor.authorEmailmariusz.rychter@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplinearcheologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record