Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2020-10-26T11:04:14Z
dc.date.available2020-10-26T11:04:14Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.citationSzukalski P., Zmiany rozkładu zgonów według wieku w Polsce w długim okresie, "Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny", 2020, nr 5, 1-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32444
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;5
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectumieralnośćpl_PL
dc.subjectzgonypl_PL
dc.subjectprzestrzenne zróżnicowaniepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleZmiany rozkładu zgonów według wieku w Polsce w długim okresiepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-6pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesFogelson S., Szulc, S., 1938, Polskie tablice wymieralności 1931/1932, „Statystyka Polski”, Seria C, z. 91, 1–11pl_PL
dc.referencesGawryszewski P., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Wyd. IGiZPK PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2019, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018-2019, ZWS GUS, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2008, Ewolucja umieralności i niepełnosprawności w Polsce w świetle koncepcji rektangularyzacji krzywej przeżycia, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Wyd. UŁ, Łódź 89-123, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3590pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2016, Liczba zgonów w Polsce w przyszłości, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 3, http://hdl.handle.net/11089/18418pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2019, Dlaczego w ostatnich latach w Polsce trwanie życia nie rośnie?, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 11, http://hdl.handle.net/11089/32045pl_PL
dc.referencesSzulc S., 1928, Dawne tablice wymieralności Królestwa Polskiego i miasta Warszawy, „Kwartalnik Statystyczny”, t. V, z. 2, 430–443pl_PL
dc.referencesVallin J., Meslé F., 2005, Convergence and divergence: an analytical framework of national and subnational trends in life expectancy, “Genus”, vol. LXI, nr 1, 83–124pl_PL
dc.referencesWróblewska W., 2009, Teoria przejścia epidemiologicznego oraz fakty na przełomie wieków w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 1(155), 110-159pl_PL
dc.referencesWyke A., 2003, Medycyna przyszłości. Telemedycyna, cyberchirurgia i nasze szanse na nieśmiertelność, Wyd. Prószyński i S–ka, Warszawa, 232 s.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe