Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2020-09-30T13:09:56Z
dc.date.available2020-09-30T13:09:56Z
dc.date.issued2020-08
dc.identifier.citationSzukalski P., Małżeństwa polsko-ukraińskie zawierane w Polsce. Przyczynek do badania integracji imigrantów ukraińskich z ostatnich lat, "Polityka Społeczna", 2020, nr 8, 28-36pl_PL
dc.identifier.issn0137-4729
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32280
dc.description.abstractA sharp increase in number of Ukrainian immigrants is observed recently in Poland. Data on durability of the migration are lacking. An aim of the article is to describe the durability due to indirect observation of registered PolishUkrainian marriages, which are contracted in Poland and number of children bom in Poland by mothers with Ukrainian citizenship. Analyzed data indicate sharp increase in number of demographic events confirming willingness of Ukrainian immigrants to settle in Poland.pl_PL
dc.description.abstractW ostatnich latach wzrastała liczba obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Nieznana jest skala zamierzeń odnośnie do trwałego osiedlenia się w Polsce. Celem artykułu jest spojrzenie na ten problem z perspektywy rejestrowanych w naszym kraju małżeństw polsko-ukraińskich oraz liczby dzieci rodzących się w Polsce, wydawanych na świat przez matki będące obywatelkami Ukrainy. Analizowane dane wskazują na szybki wzrost liczby zdarzeń demograficznych świadczących o wiązaniu się przez imigrantów z Polską na stałe.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Pracy i Spraw Socjalnychpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPolityka Społeczna;8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmałżeństwapl_PL
dc.subjectmałżeństwa binacjonalnepl_PL
dc.subjectmałżeńskośćpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectmałżeństwa polsko-ukraińskiepl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.subjectmixed marriagepl_PL
dc.subjectPolish-Ukrainian marriagepl_PL
dc.subjectmigrationpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectUkrainepl_PL
dc.subject21st centurypl_PL
dc.titleMałżeństwa polsko-ukraińskie zawierane w Polsce. Przyczynek do badania integracji imigrantów ukraińskich z ostatnich latpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number28-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBieniecki M., Pawlak M., 2010, Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesBrzozowska A., 2015, Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan badań, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/WP811392.pdfpl_PL
dc.referencesДержавнa Службa Статистики України, 2018, НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ за 2017 рік. Демографічний щорічник, Kiev, http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_dy_2017.pdfpl_PL
dc.referencesDormon O., 2014, Childbearing of UK and non-UK born women living in the UK - 2011 Census data, Office for National Statistics, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_350433.pdfpl_PL
dc.referencesGórny A., Jaźwińska E., 2019, Ukraińskie migrantki i migranci w Aglomeracji Warszawskiej: Cechy społeczno-demograficzne i relacje społeczne. Raport z badań, „CMR Working Papers”, 115/173pl_PL
dc.referencesGórny A., Śleszyński P., 2019, Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure, „Geographia Polonica”, t. 93, nr 3pl_PL
dc.referencesGUS, 2015, Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski - NSP 2011, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5670/22/1/1/struktura_narodowo-etniczna.pdfpl_PL
dc.referencesGUS, 2020, Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19, https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/populacja-cudzoziemcow-w-polsce-w-czasie-covid-19,12,1.htmlpl_PL
dc.referencesHerudzińska M., 2011, Idealny partner, czyli o społeczno-kulturowych granicach „bezgranicznej” miłości, [w:] W. Muszyński (red.), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Zaufanie, współdziałania, zależność, Wyd. Adam Marszałek, Toruńpl_PL
dc.referencesIwański T., 2017, Stabilny kryzys. Gospodarka Ukrainy 3 lata po Majdanie, „Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich”, www.osw.waw.plpl_PL
dc.referencesJodłowska-Herudzińska M., 2002, Kwestie doboru małżeńskiego w międzykulturowych małżeństwach mieszanych, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. XIVpl_PL
dc.referencesKępińska E., 2001, Mechanizmy migracji osiedleńczych na przykładzie małżeństw polsko-ukraińskich, „Prace Migracyjne”, nr 40, http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/040_.pdfpl_PL
dc.referencesLetavajová S., Hučková J., 2018, Mixed marriages with foreigners in Slovakia, „Kulturní Studia”, nr 2, 36-53pl_PL
dc.referencesMedrano J.D., Cortina C., Safranoff A., Castro-Martín T., 2014, Euromarriages in Spain: Recent Trends and Patterns in the Context of European Integration, „Population, Space, Place”, vol. 20, 157–176pl_PL
dc.referencesMilkowski K.M., 2017, Prawne aspekty małżeństw binacjonalnych – wybrane zagadnienia związane z zawieraniem fikcyjnych małżeństw, [w:] I.A. Jaroszewska, G. Ćwikliński (red), Prawo małżeńskie i jego relacje z innymi gałęziami prawa, „Kortowski Przegląd Prawniczy – Monografie”,pl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2015, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014-2015, ZWS GUS, Warszawa, https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/raporty-sytuacja-demograficzna-polski/pl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2018, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018, ZWS GUS, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSowa-Bentane E., 2016, Rodziny wielokulturowe, Akademia Ignatium, Wyd. WAM, Kraków, s. 167pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2013, Małżeństwo: początek i koniec, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2015, Małżeństwa binacjonalne, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 7, http://hdl.handle.net/11089/12441pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2015a, Małżeństwa binacjonalne w ujęciu regionalnym, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 8, http://hdl.handle.net/11089/12442pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017, Małżeństwa polsko-ukraińskie, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 8, http://hdl.handle.net/11089/23818pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2019, Małżeństwa polsko-ukraińskie – czy widoczny jest wpływ imigracji ukraińskiej do Polski?, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 2, http://hdl.handle.net/11089/29081pl_PL
dc.referencesToulemon L., 2004, La fecondité des immigrées: nouvelles données, nouvelle approche, “Population et Sociétés”, nr 400, Avril, 1-4, https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/la-fecondite-des-immigrees-nouvelles-donnees-nouvelle-approche/pl_PL
dc.referencesTromans N., Natamba E., Jefferies J. 2009, Have women born outside the UK driven the rise in UK births since 2001?, “Population Trends”, No. 136, Summer 2009, 28-42, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/rel/population-trends-rd/population-trends/no--136--summer-2009/index.htmlpl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0014.3777
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe