Show simple item record

dc.contributor.authorŻurawski vel Grajewski, Radosław Paweł
dc.date.accessioned2020-09-22T07:53:57Z
dc.date.available2020-09-22T07:53:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationŻurawski vel Grajewski R. P., Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 roku i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847), Ośrodek Myśli Politycznej, Wydawnictwo UŁ, Kraków–Łódź 2018, http://dx.doi.org/10.18778/8142-063-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-063-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32243
dc.description.abstractKsiążka o dyplomatycznych i propagandowych poczynaniach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Hotelu Lambert w sprawie powstania krakowskiego, rabacji galicyjskiej i inkorporacji Wolnego Miasta Krakowa do Austrii, ukazanych na szerokim tle gry dyplomatycznej mocarstw europejskich. Dzięki dokonanej przez autora wielostronnej analizie tej rozgrywki można poznać nie tylko burzliwy okres dziejów Krakowa – o dużym znaczeniu dla całej sprawy polskiej – i ważny fragment historii czołowego obozu Wielkiej Emigracji, ale także mechanizmy wielkiej polityki w wydaniu najpotężniejszych ówczesnych graczy, której charakter i rezultaty decydowały o tym, jak wyglądała Europa w połowie XIX wieku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRzeczypospolita Krakowskapl_PL
dc.subjectWolne Miasto Krakówpl_PL
dc.subjectinsurekcjapl_PL
dc.subjectpowstanie krakowskie 1846 r.pl_PL
dc.subjectKsiążę Adam Jerzy Czartoryskipl_PL
dc.subjectHotel Lambertpl_PL
dc.subjectinkorporacja Krakowa do Austriipl_PL
dc.titleOgnisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 roku i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846–1847)pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number496pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Powszechnej Najnowszejpl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5451 IV – Książę A. J. Czartoryski – korespondencje.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5473 II – Listy księcia A. J. Czartoryskiego do lorda D. C. Stuarta.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5474 II – Listy księcia A. J. Czartoryskiego do lorda D. C. Stuarta.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5475 IV – Listy księcia A. J. Czartoryskiego do lorda D. C. Stuarta.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5484 IV – korespondencja L. Bystrzonowskiego do A. J. Czartoryskiego.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5507 IV – A. J. Czartoryski – korespondencje do lorda H. Palmerstona.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5517 III – Listy lorda D. C. Stuarta do księcia A. J. Czartoryskiego.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5518 I – Listy lorda D. C. Stuarta do księcia A. J. Czartoryskiego.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 5658 IV – Emigracja. Dokumenta polityczne.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 6308 II – Książę A. J. Czartoryski, korespondencja rodzinna od W. Zamoyskiego (1846-1851).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 6310 III – Książę A. J. Czartoryski, korespondencja rodzinna od W. Zamoyskiego (1827-1855).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 6453 IV – Memoriały i noty polityczne (1846-1847).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 6554 IV – Wycinki z prasy polskiej i zagranicznej (1832-1875).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 6605 III – Towarzystwo Trzeciego Maja w Anglii – korespondencja (1837- 1848).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 6640 IV – Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski w Londynie (1835-1854).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 6961 IV – Władysław Zamoyski – listy do osób różnych (1832-1857).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: 6963 III – Władysław Zamoyski – listy do osób różnych (1845-1849).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 2210, t. 14 – Korespondencja Stanisława Egberta Koźmiana.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 3776, t. 1 – Varia z papierów po Henryku Mościckim (m.in. odpisy z listów W. Jeleńskiego do A. J. Czartoryskiego).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polska w Paryżu: 456 – Papiery gen. H. Dembińskiego (listy 1830-1862).pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polska w Paryżu: 542 – Papiery emigrantów.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polska w Paryżu: 545/2 – Papiery gen. W. Zamoyskiego dotyczące zaboru austriackiego.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku: 2410 – Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku: 2432 – Fragment korespondencji gen. W. Zamoyskiego z lat 1833-1868.pl_PL
dc.referencesThe British Library w Londynie: Add. MS. 43246 – vol. CCVIII (ff. 349). April 1846–Feb. 1848 includes: f. 1: Alexander Baring, 1st Baron Ashburton: Correspondence with Lord Aberdeen: 1829-1846; f. 2: Montagu John Wynyard, Rector of West Rounton, country Yorkshire: Correspondence with Lord Aberdeen: Apr. 1846–Feb. 1848.pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 65/325 – Foreign Office and predecessor: Political and Other Departments: General Correspondence before 1906, Russian Empire. Consuls at Warsaw and Odessa; Colonel du Plat, Yeames, Diplomatic.pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 65/329 – Domestic. Baron Brunnow.pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 65/330 – Domestic various. 1846.pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 65/331 – To Lord Bloomfield 1847.pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 65/332 – To Lord Bloomfield 1847.pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 65/338 – Consuls at Warsaw, Colonel du Plat, Evans, Diplomatic, 1847.pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 417/3 – Confidential. Correspondence with Her Majesty’s Consul in Poland Respecting Cracow. (Druk identyczny z przechowywanym pod sygnaturą NA FO 881/189 oraz jednym z druków przechowywanych pod sygn. NA FO 425/442).pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 425/442 – zawiera dwa druki: Confidential. Correspondence with Her Majesty’sConsul in Poland Respecting Cracow (tożsamy z tym przechowywanym pod sygnaturami: NA FO 417/3 oraz NA FO 881/189 a także druk Confidential. Papers Relative to the Suppression of the Free State of Cracow and Its Annexation to the Austrian Empire. (Druk tożsamy z przechowywanym pod sygn. NA FO 881/34).pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 881/34 – Confidential. Papers Relative to the Suppression of the Free State of Cracow and its Annexation to the Austrian Empire. (Druk identyczny z jednym z druków przechowywanych pod sygn. NA FO 425/442).pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA FO 881/189 – Confidential. Correspondence with Her Majesty’s Consul in Poland Respecting Cracow. (Druk identyczny z przechowywanym pod sygn. NA FO 417/3 oraz jednym z druków przechowywanych pod sygn. NA FO 425/442).pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA PRO 30/22/6A – vol. 6A Summary of Contents. Political and Administrative Correspondence. Politics and Government: Lord John Russell: Papers. Correspondence and Papers. draft militia bill (England) 1847. Harbour Commission: Construction of Newhaven. Secret War Plans Committee. Correspondence: Lords Auckland, Dundonald. Foreign Affairs: Austria and Poland.pl_PL
dc.referencesThe National Archives w Londynie (dawniej Public Record Office): NA PRO 30/22/6B – vol. 6B Summary of Contents. Political Correspondence and Memoranda Relating Mainly to Irish Famine Relief… Lord John Russell: Papers. Correspondence and Papers. Bulwer’s and Lord Normanby’s Views and Comment. Foreign affairs: Poland: the Cracow Question. Press Attacks on Lords Palmerston and Aberdeen. Colonial Affairs: H. E. F. Young Accepts Governorship of the Cape.pl_PL
dc.referencesAddress of the Literary Association of the Friends of Poland to the People of Great Britain and Ireland, drawn up by Lord Dudley Stuart, London 1846.pl_PL
dc.referencesAdres Towarzystwa Insurrekcyjno-Monarchicznego Trzeciego Maja do Jaśnie Oświeconego Xięcia Adama Czartoryskiego, [Paryż 1846].pl_PL
dc.referencesAlcyato J., Kilka słów o wypadkach w roku, 1846 z notatkami od roku 1831, Strasburg 1850.pl_PL
dc.referencesAlcyato J., Wypadki w 1846 roku, [w:] Wizerunki polityczne dziejów państwa polskiego, t. 2: Polska w kraju i za granicą od 1831 do 1848 r. Zbiór dokumentów z tych czasów jako materyałów do historyi politycznej narodu polskiego, wyd. L. Zienkowicz, Lipsk 1864, s. 137-195.pl_PL
dc.referencesAn Account of the Dinner Given to the Rt. Hon. Lord Dudley Coutts Stuart, May 16th, 1846, at Willis’s Rooms, on the Occasion of the Presentation of a Splendid Piece of Tapestry, Worked by the Ladies of Poland, London 1847.pl_PL
dc.referencesBąkowski K., Kronika krakowska 1796-1848, cz. 3: Od r. 1832 do 1848, Kraków 1910.pl_PL
dc.referencesBritish Diplomacy 1813-1815. Select Documents Dealing with the Reconstruction of Europe, red. C. K. Webster, London 1921.pl_PL
dc.referencesCauses célèbres du droit des gens, red. Bn. Charles de Martens, 2 wyd., t. 5, Leipzig 1861.pl_PL
dc.references[Czartoryski A. J.], Kilka rad do obywateli galicyjskich (1846), [w:] Niepublikowane rękopisy księcia Adama Czartoryskiego, oprac. M. Król, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 24, Wrocław 1978, s. 352-355.pl_PL
dc.referencesHansard Parliamentary Debates. Third Series, t. 85-95, London 1846-1847.pl_PL
dc.referencesKrasiński Z., Listy do Delfiny Potockiej, oprac. Z. Sudolski, t. 3, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKubrakiewicz M., Essai sur le gouvernement paternel et les mystères d’Autriche, Paris 1846.pl_PL
dc.referencesKubrakiewicz M., Revelations of Austria, t. 1-2, London 1846.pl_PL
dc.referencesLes archives du consulat de France à Varsovie 1828-1851. Publication (transcription) des archives du consulat de France à Varsovie datant de la première moitié du XIXème siècle (actuellement au Centre des Archives diplomatiques de Nantes), [online:] <http://archivesvarsovie18281851.blogspot.fr/p/table-des-matieres.html>.pl_PL
dc.referencesLettres de François Guizot et de la Princesse de Lieven. Préface de Jean Schlumberger. Édition annotée par Jacques Naville, t. 3: 1841-1846, Paris 1964.pl_PL
dc.referencesLettres et papiers du chancelier Comte de Nesselrode 1760-1850. Extraits de ses archives publiés et annotés avec une introduction, deux portraits et un autographe par le Comte A. de Nesselrode, t. 8 i 9, Paris s.a.pl_PL
dc.referencesLord Palmerston sa correspondance intime pour servir à l’histoire diplomatique de l’Europe de 1830 à 1865, traduit de l’anglais [de Sir Henry Lytton Bulwer et de M. Evelyn Ashley], Premiere partiè 1830-1848, Paris 1878.pl_PL
dc.referencesMontalembert Ch. de, Oeuvres de M. le Comte de Montalembert, t. 2: 1845- 1848, Paris 1860.pl_PL
dc.referencesMontalembert Charles de, Polska, Francja, Europa. Wybór pism, oprac. J. Kloczkowski, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesMowy Xięcia Adama Czartoryskiego od roku 1838-1847, Paryż 1847.pl_PL
dc.referencesPapers Relative to the Suppression, by the Governments of Austria, Prussia, and Russia, of the Free State of Cracow, and to the Annexation of that State to the Austrian Empire. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. February 1847, London s.a.pl_PL
dc.referencesProtest of the People of Cracow, London 1847.pl_PL
dc.referencesPrzedrzyński Tur M., La vérité sur les événements de Galicie, Paris 1847.pl_PL
dc.referencesRelation de ce qui s’est passé au meeting tenu à Londres le 2 mars 1847, au sujet de Cracovie, accompagnée d’un résumé des débats de la Chambre des Communes, le 4, 11 et 16 mars sur le même sujet, Londres 1847.pl_PL
dc.referencesRewolucja polska 1846 roku: wybór źródeł, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1950.pl_PL
dc.referencesRok 1846 w Galicji. Materiały źródłowe, red. J. Sieradzki, Cz. Wycech, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesRzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Wybór źródeł, oprac. J. Bieniarzówna, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesSpeech of R. Monckton Milnes, Esq., in the House of Commons, Thursday, March 11, 1847, on Mr. Hume’s Motion Respecting the Suppression of the Free State of Cracow and the Payment of the Russian-Dutch Loan, London 1847.pl_PL
dc.referencesThe Correspondence of Lord Aberdeen and Princess Lieven, t. 1: 1832-1848, London 1938.pl_PL
dc.referencesThe Letters of Lady Palmerston. Selected and Edited from the Originals at Broadlands and Elsewhere by Tresham Lever, red. T. Lever, London 1957.pl_PL
dc.referencesThe Letters of Queen Victoria. A Selection from Her Majesty’s Correspondence between the Years 1837 and 1861, red. A. C. Benson, Viscount Esher, t. 2, 1844-1853, London 1908.pl_PL
dc.referencesUrquhart D., Europe at the Opening of the Session of 1847. The Spanish Marriages, and the Confiscation of Cracow, London 1847.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A. J., Memoirs of Prince ( - ) and His Correspondence with Alexander I with Documents Relative to the Prince’s Negotiations with Pitt, Fox, and Brougham, and an Account of His Conversations with Lord Palmerston and other English Statesmen in London in 1832, red. A. Gielgud, t. 2, London 1888.pl_PL
dc.referencesDębicki L., Z dawnych wspomnień 1846-1848, Kraków 1903.pl_PL
dc.referencesGreville Ch. C. F., Dziennik z czasów panowania króla Jerzego IV, króla Wilhelma IV i królowej Wiktorii spisany przez ( - ) urzędnika Rady Przybocznej tych monarchów, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesGuizot F. P., Memoirs of Sir Robert Peel, London 1857.pl_PL
dc.referencesHechel F., Kraków i ziemia krakowska w okresie Wiosny Ludów. Pamiętniki, Wrocław 1950.pl_PL
dc.referencesKopff W., Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, wyd. S. Estreicher, Kraków 1906.pl_PL
dc.referencesKopff W., Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, wyd. S. Estreicher, Kraków 1906. Kraśnicka L., Pamiętnik z roku 1846, „Twórczość. Miesięcznik Literacko- -Krytyczny” 1946 (luty), r. 2, z. 2, s. 110-120.pl_PL
dc.referencesLoftus A., The Diplomatic Reminiscences of Lord Augustus Loftus, P.C., G.C.B. 1837-1862, t. 1, Lipsk 1892.pl_PL
dc.referencesMalmesbury J. H. H., Memoirs of an Ex-minister. An Autobiography by the Right Hon. The Earl of Malmesbury, G. C. B., London-New York 1885.pl_PL
dc.referencesPamiętniki krakowskiej rodziny Louisów (1831-1869), oprac. J. Zathey, J. Bieniarzówna, Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesZamoyski W., Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. 4: 1837-1847, Poznań 1918.pl_PL
dc.references„Dziennik Narodowy” (1846-1847)pl_PL
dc.references„Journal des débats politiques et littéraires” (1846-1847)pl_PL
dc.references„Revue des deux Mondes” (1846-1847)pl_PL
dc.references„The Spectator” (1846-1847)pl_PL
dc.references„Trzeci Maj” (1846-1847)pl_PL
dc.references„El Español” (1846)pl_PL
dc.references„El Espectador” (1846)pl_PL
dc.references„El Genio de la Libertad” (1846)pl_PL
dc.references„Le Progrès. Journal d’Ypres et de l’arrondissement” (1846).pl_PL
dc.references„Punch, or the London Charivari” (1846)pl_PL
dc.references„The Church and State Gazette” (1846).pl_PL
dc.references„The Court Journal” (1846).pl_PL
dc.references„The Examiner” (1846).pl_PL
dc.references„The Illustrated London News” (1846).pl_PL
dc.references„The Times” (1846)pl_PL
dc.referencesAshley E., The Life and Correspondence of Henry John Temple Viscount Palmerston, t. 2, London 1879.pl_PL
dc.referencesAshley E., The Life of Henry John Temple Viscount Palmerston 1846-1865, with Selections from His Speeches and Correspondence, t. 1, London 1876.pl_PL
dc.referencesAskenazy Sz., Pani Lieven, [w:] idem, Wczasy historyczne, Warszawa 1902, s. 155-183.pl_PL
dc.referencesAustria – Polska. Z dziejów sąsiedztwa, red. W. Leitsch, M. Wawrykowa, Warszawa-Wiedeń 1989.pl_PL
dc.referencesBarańska A., „Byłem ostoją porządku”. Metternich a sprawy polskie (1815-1848), „Universitas Gedanensis” 2010, r. 22, nr 3 (39), s. 18-34.pl_PL
dc.referencesBarszczewska-Krupa A., Echa rewolucji krakowskiej 1846 roku w północnych departamentach Francji, [w:] eadem, Emigracja i kraj. Wokół modernizacji polskiej świadomości społecznej i narodowej 1831-1863, Łódź 1999, s. 140-149.pl_PL
dc.referencesBarszczewska-Krupa A., Emigracja i kraj. Wokół modernizacji polskiej świadomości społecznej i narodowej 1831-1863, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesBarszczewska-Krupa A., Rok 1846. W kręgu zgody i jedności narodowej w myśli politycznej Wielkiej Emigracji, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 22-31.pl_PL
dc.referencesBartel W. M., Rewolucja krakowska 1846 roku na tle niektórych polskich koncepcji społeczno-politycznych lat 1831-1846, „Czasopismo Prawno- Historyczne” 1957, t. 9, z. 1, s. 131-226.pl_PL
dc.referencesBartel W. M., Różne wersje aktów rewolucji krakowskiej 1846 r., „Kwartalnik Historyczny” 1956, r. 63, z. 2, s. 95-107.pl_PL
dc.referencesBartel W. M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesBartel W. M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. 3, red. J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 792-832.pl_PL
dc.referencesBednarek J., Niebezpieczna „russomania”. Wielka Emigracja wobec „Listu szlachcica polskiego o rzezi galicyjskiej do księcia Metternicha z okazji jego okólnika z 7 marca 1846 roku”, [w:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K. K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert, Kraków 2016, s. 129-147.pl_PL
dc.referencesBednarek J., Parlament francuski i sprawa polska z 1846 r. w świetle publicystyki Wielkiej Emigracji, [w:] Europa w krzywym zwierciadle XIX i XX wieku, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 2000, s. 83-99.pl_PL
dc.referencesBednarek J., Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesBentley M., Politics without Democracy 1815-1914, Glasgow 1989.pl_PL
dc.referencesBiałas S., Jakub Szela. Kim był?, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBidwell G., Ulubieniec narodu. Lord Palmerston, tłum. A. Bidwell, Katowice 1981.pl_PL
dc.referencesBieniarzówna J., Od Wiosny Ludów do Powstania Styczniowego, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, t. 3, red. J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski, Kraków 1985, s. 177-224.pl_PL
dc.referencesBieniarzówna J., Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesBieniarzówna J., „Wolne, Niepodległe i ściśle neutralne…”, [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, red. eadem, Kraków 1968, s. 267-308.pl_PL
dc.referencesBieniarzówna J., Wolne Miasto Kraków, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, t. 3, red. J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski, Kraków 1985, s. 39-175.pl_PL
dc.referencesBieniarzówna J., Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833-1848), Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesBourne K., The Foreign Policy of Victorian England 1830-1902, Oxford 1970.pl_PL
dc.referencesBrock P., Z dziejów Wielkiej Emigracji w Anglii, tłum. A. Ślósarczyk, przedm. S. Kieniewicz, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesBrown D., Palmerston. A Biography, London 2012.pl_PL
dc.referencesBrown D., Palmerston and the Politics of Foreign Policy 1846-1855, Manchester- New York 2002.pl_PL
dc.referencesCetnarowicz A., Metternich w oczach współczesnych Polaków i polskiej historiografii, [w:] Austria – Polska. Z dziejów sąsiedztwa, red. W. Leitsch, M. Wawrykowa, Warszawa-Wiedeń 1989, s. 73-114.pl_PL
dc.referencesCetnarowicz A., Tajna dyplomacja Adama Jerzego Czartoryskiego na Bałkanach. Hotel Lambert a kryzys serbski 1840-1844, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesChamberlain M. E., British Foreign Policy in the Age of Palmerston, London 1981.pl_PL
dc.referencesChmiel A., Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 roku, Kraków 1929.pl_PL
dc.referencesChudzio H., Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878), Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesCybowski M. K., The Polish Question in British Politics and Beyond, 1830-1847, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, May 2016, University of Southampton, [online:] <http://eprints.soton.ac.uk/403552/>.pl_PL
dc.referencesCygler B., Zjednoczenie Emigracji Polskiej 1837-1846, Gdańsk 1963.pl_PL
dc.referencesCzubiński A., Kwestia polska w polityce Prus w latach 1846-1848, [w:] Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., red. M. Drozdowski, Poznań 1997, s. 9-21.pl_PL
dc.referencesDobek R., Nadzieja, przerażenie i obłuda. Francuzi wobec wydarzeń roku 1846, [w:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K. K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert, Kraków 2016, s. 149-162.pl_PL
dc.referencesDzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, t. 3, red. J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski, Kraków 1985.pl_PL
dc.referencesEuropa w krzywym zwierciadle XIX i XX wieku, red. A. Barszczewska-Krupa, Łodź 2000.pl_PL
dc.referencesFećko J., Despotyzm, anarchizm i przedmurze chrześcijańskiej Europy. Memoriał Zygmunta Krasińskiego do François Guizota, [w:] Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji, red. P. Matusik, K. Marchlewicz, Poznań 2004, s. 81-90.pl_PL
dc.referencesFeldman J., Sprawa polska w roku 1848, Kraków 1933.pl_PL
dc.referencesFeldman J., U podstaw stosunków polsko-angielskich 1788-1863, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesFigiel G., Europejska polityka Williama Pitta Młodszego (1783-1806), Lublin 2013.pl_PL
dc.referencesGalicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. M. Baczkowski, T. Kargol, Kraków 2017pl_PL
dc.referencesGash N., Sir Robert Peel. The Life of Sir Robert Peel after 1830, London-New York 1986.pl_PL
dc.referencesGąsowski T., Na drodze do emancypacji. Żydzi galicyjscy w wydarzeniach 1846 i 1848 r., [w:] Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., red. M. Drozdowski, Poznań 1997, s. 123-134.pl_PL
dc.referencesGoclon J., Konstytucje Wolnego Miasta Krakowa z 1815, 1818 i 1833 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. 1, Warszawa 1990, s. 233-292.pl_PL
dc.referencesGrabski A. F., Czy w 1846 roku krążyło nad Krakowem widmo komunizmu?, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 32-51.pl_PL
dc.referencesGrodziski S., Podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej Krakowskiej, [w:] Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, Kraków 2016, s. 19-28.pl_PL
dc.referencesGrodziski S., Rok 1846 w Galicji. Przyczyny i konsekwencje, „Rocznik Bocheński” 1996, nr 4, s. 7-14.pl_PL
dc.referencesGrodziski S., Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesGrzybowski S., Historia Irlandii, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesHahn H. H., Guizot, Kisielew i polska emigracja: zakusy dyplomacji carskiej na polską prasę emigracyjną we Francji w 1846 r., „Przegląd Historyczny” 1974, t. 65, nr 4, s. 697-724.pl_PL
dc.referencesHahn H. H., Obraz Wielkiej Emigracji w niemieckiej publicystyce sprzed Wiosny Ludów (1842-1847), [w:] Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa (1832- 1864), red. S. Kalembka, Toruń 1980, s. 65-87.pl_PL
dc.referencesHalévy É., Histoire du peuple anglais au XIXe siècle, t. 4: Le milieu du siècle (1841-1852), Paris 1947.pl_PL
dc.referencesHandelsman M., Adam Czartoryski, t. 1-2, Warszawa 1948-1949.pl_PL
dc.referencesHap W., Jakub Szela – krwawy upiór czy obrońca chłopów? Wokół rabacji chłopskiej 1846 roku – prawda i mity, „Rocznik Jasielski” 2006, nr 6, s. 7-24.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej, t. 3: 1795-1918, red. L. Bazylow, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesHistoria Irlandii, red. T. W. Moody, F. X. Martin, tłum. M. Goraj-Bryll, E. Bryll, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesHistoria państwa i prawa Polski, t. 3, red. J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesIngle H. N., Nesselrode and the Russian Rapprochement with Britain 1836-1844, Berkeley 1976.pl_PL
dc.referencesJagodziński Z., Anglia wobec sprawy polskiej w okresie Wiosny Ludów 1848- 1849, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Nieznany Życiorys Jakuba Szeli z 1846 roku, [w:] Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 77-81.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Rok 1846 w Polsce i francuska opinia publiczna, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 52-64.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846, Toruń 1966.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Galicja w latach 1846-1848, [w:] Wiosna Ludów na ziemiach polskich, red. N. Gąsiorowska, t. 1, Warszawa 1948, s. 267-346.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Pomiędzy Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 r., Wrocław 1980.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku, Wrocław 1951.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Sprawa włościańska w galicyjskim sejmie stanowym 1843-1845, „Sobótka” 1948, r. 3, s. 168-190.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., The Free State of Cracow, 1815-1846, „Slavonic and East European Review” 1947, t. 26, nr 66, s. 69-89.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846-1848, [w:] Wiosna Ludów na ziemiach polskich, red. N. Gąsiorowska, t. 1, Warszawa 1948, s. 43-167.pl_PL
dc.referencesKłosowicz R., Próba rozszerzenia powstania krakowskiego na prowincję i klęska pod Gdowem, [w:] Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., red. M. Drozdowski, Poznań 1997, s. 107-121.pl_PL
dc.referencesKnapowska W., La politique de Metternich avant l’annexion de la République de Cracovie, 1933, [Odbitka z dzieła zbiorowego: „La Pologne au VII-e Congrès International des Sciences Historiques”].pl_PL
dc.referencesKoberdowa I., Polska Wiosna Ludów, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesKonarska B., W kręgu Hotelu Lambert. Władysław Zamoyski w latach 1832-1847, Wrocław 1971.pl_PL
dc.referencesKonarski K., Powstanie Krakowskie r. 1846 w świetle cyfr statystycznych, „Przegląd Współczesny” 1928, r. 7, nr 72, s. 140-145.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Konfederacja barska, t. 1-2, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKonstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. 1, Warszawa 1990, s. 233-292.pl_PL
dc.referencesKozioł M., Powstanie krakowskie, [w:] Wolne Miasto Kraków 1815-1846. Ludzie – wydarzenia – tradycja, red. P. Hapanowicz, M. Jabłoński, Kraków 2015, s. 149-156.pl_PL
dc.referencesKucharski A., Poczucie moralnej racji. Irlandzcy politycy o Polsce i Polakach w Izbie Gmin (1831-1848), [w:] Polska, Irlandia – wspólna historia?, red. K. Marchlewicz, A. Kucharski, Poznań 2015, s. 22-35.pl_PL
dc.referencesKucharzewski J., Od białego caratu do czerwonego. Geneza maksymalizmu. Dwa światy, t. 2, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKukiel M., Czartoryski and European Unity 1770-1861, New Jersey 1955. [wersja polska: Czartoryski a jedność Europy 1770-1861, Lublin 2008].pl_PL
dc.referencesKu Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, red. M. Willaume, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesLech U., Austria w publicystyce Wielkiej Emigracji w latach 1831-1847, [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 5: Dążenia do niepodległości Polski a ocena rządów zaborczych w XIX wieku, red. S. Kalembka, Toruń 1992, s. 87-99.pl_PL
dc.referencesLimanowski B., Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesLimanowski B., Historia ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r., Kraków 1913.pl_PL
dc.referencesLimanowski B., Stanisław Worcell, Warszawa 1948.pl_PL
dc.referencesLincoln W. B., Mikołaj I, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesLord R. H., Drugi rozbiór Polski, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesLouis-Wawel J., Kronika rewolucji krakowskiej w r. 1846, Kraków 1898.pl_PL
dc.referencesŁoziński B., Dwa upiory historyczne. Generał Benedek i starosta Breinl, „Biblioteka Warszawska” 1902, t. 2, s. 213-234 oraz 429-452.pl_PL
dc.referencesŁoziński B., Głos Niemca-biurokraty z roku i o roku 1846, „Kwartalnik Historyczny” 1908, r. 22, z. 1, s. 46-76.pl_PL
dc.referencesŁoziński B., Winowajcy. Galicya w roku 1846, „Biblioteka Warszawska” 1903, t. 1, s. 38-76.pl_PL
dc.references[Macknight T.,] Thirty Years of the Foreign Policy. A History of the Secretaryship Policy of the Earl of Aberdeen and Viscount Palmerston, London 1854.pl_PL
dc.referencesMarchlewicz K., Dystans, współczucie i „znikomy interes”. Uwarunkowania brytyjskiej polityki wobec Polski w latach 1815-1914, Poznań 2016.pl_PL
dc.referencesMarchlewicz K., Echa wydarzeń galicyjskich w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w 1846 roku, [w:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K. K. Daszyk, Kraków 2016, s. 177-187.pl_PL
dc.referencesMarchlewicz K., Polonofil doskonały. Propolska działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803-1854), Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesMarchlewicz K., Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich 1831-1863, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesMeus K., Ambroży Grabowski (1782-1868) – historyk Krakowa, [w:] Wolne Miasto Kraków 1815-1846. Ludzie – wydarzenia – tradycja, red. P. Hapanowicz, M. Jabłoński, Kraków 2015, s. 110-118.pl_PL
dc.referencesMezzadri L., Rewolucja francuska a Kościół, tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesMinkowska A., Królestwo Polskie w latach 1844-1848, [w:] Wiosna Ludów na ziemiach polskich, red. N. Gąsiorowska, t. 1, Warszawa 1948, s. 347- 389.pl_PL
dc.referencesNicieja S. S., Patelski M., Rok 1846 we Lwowie. Stracenie Kapuscińskiego i Wiśniowskiego i ich kult we Lwowie, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 77-100.pl_PL
dc.referencesNowak A., Między carem a rewolucją, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesNowak A., Oblicza panslawizmu. Zapomniana karta dziejów politycznej myśli Wielkiej Emigracji, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo- Wschodniej” 1992, t. 27, s. 7-28.pl_PL
dc.referencesNowiński F., Zesłańcze losy uczestników powstania krakowskiego, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 108-126.pl_PL
dc.referencesParvi J., Montalembert w obronie niepodległości Polski i wiary katolickiej, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPezda J., Ludzie i pieniądze. Finanse w działalności Adama Jerzego Czartoryskiego i jego obozu na emigracji w latach 1831-1848, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesPezda J., Sekwestr Sieniawy w 1846 roku i zmagania Czartoryskich o jego zniesienie, [w:] Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. M. Baczkowski, T. Kargol, Kraków 2017, s. 151-160.pl_PL
dc.referencesPęksa W., Ustrój Wolnego Miasta Krakowa, [w:] Wolne Miasto Kraków 1815- -1846, ludzie – wydarzenia – tradycja, red. P. Hapanowicz, M. Jabłoński, Kraków 2015, s. 36-46.pl_PL
dc.referencesPolska, Irlandia – wspólna historia?, red. K. Marchlewicz, A. Kucharski, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesPomorski J., Geneza, program i struktura organizacyjna Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 1, r. 22, s. 157-182.pl_PL
dc.referencesPomorski J., Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski a emigracja polska w Wielkiej Brytanii w okresie międzypowstaniowym, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 3, r. 23, s. 143-168.pl_PL
dc.referencesRandell K. H., Politics and the People 1835-1850, s. a. 1992.pl_PL
dc.referencesRewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., red. M. Drozdowski, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesRidley J., Lord Palmerston, London 1970.pl_PL
dc.referencesRok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. M. Śliwa, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesRok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K. K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesRydel J., Problem dowodzenia wojskami austriackimi podczas wypadków 1846 r. w Galicji, [w:] Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., red. M. Drozdowski, Poznań 1997, s. 77-106.pl_PL
dc.referencesRydel J., C.k. wojsko austriackie w Galicji w przeddzień powstania 1846 roku, „Rocznik Bocheński” 1996, t. 4, s. 41-58.pl_PL
dc.referencesRysiewicz M., Monarchia. Lud. Religia. Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji w latach 1831-1848, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesRzeczpospolita Krakowska 1815-1846, red. J. Wyrozumski, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesSieradzki P., Znaczenie dóbr sieniawskich dla Czartoryskich w emigracyjnych realiach popowstaniowych, „Teki Komisji Historycznej. OL PAN” 2011, t. 8, s. 199-208.pl_PL
dc.referencesSkowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesStecka M., Edward Dembowski, „Przegląd Historyczny” 1911, t. 12, z. 1, s. 43-70 i z. 2, s. 185-209.pl_PL
dc.referencesStudia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 5: Dążenia do niepodległości Polski a ocena rządów zaborczych w XIX wieku, red. S. Kalembka, Toruń 1992.pl_PL
dc.referencesStummer T. W., Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski w Londynie w latach 1832-1864, Warszawa 1977 [maszynopis rozprawy doktorskiej w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego].pl_PL
dc.referencesStummer T. W., Rola Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski w kształtowaniu brytyjskiej opinii publicznej w sprawie polskiej (1832-1856), [w:] Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa (1832-1864), red. S. Kalembka, Toruń 1980, s. 43-64.pl_PL
dc.referencesSykulski L., Edward Dembowski (1822-1846). Biografia polityczna, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesSzkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, red. J. Bieniarzówna, Kraków 1968.pl_PL
dc.referencesSzostakowski S., Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848, Olsztyn 1974.pl_PL
dc.referencesSzpotański S., Emigracja polska w Anglii (1831-1848), „Biblioteka Warszawska” 1909, t. 2, s. 259-287.pl_PL
dc.referencesSzubert T., Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 – 21 kwietnia 1860, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSzułdrzyński J., Anglia i Polska w polityce europejskiej. Studium historycznopolityczne, Jerozolima 1945.pl_PL
dc.referencesŚliwa M., Manifest Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w rozwoju polskiej myśli demokratycznej, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. idem, Kraków 1997, s. 101-107.pl_PL
dc.referencesŚliwowska W., Mikołaj I i jego czasy (1825-1855), Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesTarnowski S., Montalembert i Polska, „Przegląd Polski” 1910, r. 45, t. 178, kwartał 2, s. 297-315.pl_PL
dc.referencesTyrowicz M., Jan Tyssowski, dyktator krakowski z r. 1846. Działalność polityczna i społeczna (1811-1857), Warszawa 1930.pl_PL
dc.referencesTyrowicz M., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesTyrowicz M., Krakowscy emigranci po 1846 r. we Francji w świetle listów J. S. W. Żygulskiego, „Rocznik Naukowo Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1977, z. 59, Prace historyczne t. 8, s. 151-159.pl_PL
dc.referencesTyrowicz M., Krakowski trybun plebejski Jędrzej Ludwik Gorzkowski, [w:] idem, Z dziejów polskich ruchów społecznych w XIX wieku. Studia – Szkice – Odczyty, Warszawa 1965, s. 125-142.pl_PL
dc.referencesTyrowicz M., Nad grobem Rzeczypospolitej Krakowskiej, [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, red. J. Bieniarzówna, Kraków 1968, s. 311-351.pl_PL
dc.referencesTyrowicz M., Z dziejów polskich ruchów społecznych w XIX wieku. Studia – Szkice – Odczyty, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesWąsowicz M., Między tronem, giełda i barykadą. Francja 1830-1848, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesWeisser H. G., New Light on the Cracow Manifesto, „The Polish Review” 1971 (Spring), t. 16, nr 2, s. 103-104.pl_PL
dc.referencesWeisser H. G., The British Working Class and the Cracow Uprising of 1846, „The Polish Review” 1968, t. 13 nr 1, s. 3-19.pl_PL
dc.referencesWencel-Kalembkowa U., Działalność gen. Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1848, Warszawa-Poznań-Toruń 1978.pl_PL
dc.referencesWęgrzynowicz S., Patrioci i zdrajcy. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec mikołajowskiej polityki Rosji w latach 1846-1856, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesWiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesWielka Emigracja i sprawa polska a Europa (1832-1864), red. S. Kalembka, Toruń 1980.pl_PL
dc.referencesWiosna Ludów na ziemiach polskich, red. N. Gąsiorowska, t. 1, Warszawa 1948.pl_PL
dc.referencesWnęk J., Krakowskie środowisko historyczne 1815-1860, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesWojtowicz J., Historia Szwajcarii, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesWolne Miasto Kraków 1815-1846. Ludzie – wydarzenia – tradycja, red. P. Hapanowicz, M. Jabłoński, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesWołkowicz H., Monarchia lipcowa, Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesWoodward E. L., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem Europy Środkowej, „Bellona” (Londyn) 1942, nr 4, s. 10-24.pl_PL
dc.referencesWoodward E. L., The Age of Reform 1815-1870, Oxford 1992.pl_PL
dc.referencesWycech Cz., Powstanie chłopów w 1846 roku. Jakub Szela, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesZajewski W., Kongres wiedeński i święte przymierze, [w:] Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, 1815-1849, red. idem, Warszawa 1991, s. 20-69.pl_PL
dc.referencesZiejka F., Dwie legendy o Jakubie Szeli, „Kwartalnik Historyczny” 1969, r. 76, z. 4, s. 831-852.pl_PL
dc.referencesZieliński L., Emigracja polska w Anglii w latach 1831-1846, Gdańsk 1964.pl_PL
dc.referencesŻaliński H., Koncepcje powstania w ideologii Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, [w:] Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., red. M. Drozdowski, Poznań 1997, s. 23-38.pl_PL
dc.referencesŻaliński H., Kraj. Emigracja. Niepodległość. Studia i szkice, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesŻaliński H., Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego (1832-1846), Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesŻaliński H., W przededniu powstania. Styczeń-luty 1846, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 6-21.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R. P., Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832), Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R. P., Hotel Lambert wobec wizyty cara Mikołaja I w Londynie w 1844 r., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, nr 70, s. 133-147.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R. P., Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji. Księżna Dorothea Lieven wobec Polski i Polaków, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R. P., Powstanie krakowskie 1846 r. w relacjach dyplomatów brytyjskich, [w:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K. K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert, Kraków 2016, s. 157-169.pl_PL
dc.referencesŻychowski M., Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesŻywczyński M., Metternich i „polonizm”, [w:] Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin, red. B. Grochulska, B. Leśnodorski, A. Zahorski, Warszawa 1967, s. 271-280.pl_PL
dc.referencesŻywczyński M., Rabacja Galicyjska z 1846 r. w polityce i opinii europejskiej, „Roczniki Humanistyczne” 1949, t. 1, s. 39-58.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-063-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe