SPIS TREŚCI

  Od redakcji

 1. Sztuka w socjologii jakościowej bez rewolucji. Krótkie wprowadzenie
  Dorota Rancew-Sikora
 2. Artykuły

 3. Badacz jako artysta, artysta jako badacz. Założenia metodologiczne działań artystycznych w procesie badawczym ABR (art-based-research)
  Joanna Bielecka-Prus
 4. Following the Footprints of Edward S. Curtis: A Tale of the Vanishing Race
  Kalina Kukiełko-Rogozińska
 5. "The Wayfarer" ("The Pedlar") by Hieronymus Bosch as an Archetypal Image of an 'Other-Stranger'
  Przemysław Kisiel
 6. The Sociology of Translation: At the Intersection of Social Sciences and the Humanities. The Case of The Golden Key, or the Adventures of Buratino
  Marcin Kosman
 7. Separujące i ochronne funkcje izolacji. Narzędzia oswajania inności na przykładzie działalności artystyczno-edukacyjnej Teatru 21
  Katarzyna Kalinowska, Kaja Rożdżyńska
 8. Bieg z przeszkodami. Ambiwalencje sukcesu artystycznego w poszerzonym polu kultury
  Krzysztof Stachura
 9. Wiedza w ręku. Wiedza niedyskursywna i czucie ciała pacjenta w zawodzie terapeuty manualnego
  Ariel Modrzyk
 10. Strategie organizacji opieki nad dziećmi w społeczeństwie polskim w perspektywie nierówności społecznych
  Katarzyna Suwada
 11. "Socjologia aborcji". Sposoby przedstawiania aborcji we współczesnym dyskursie nauk społecznych
  Inga Koralewska
 12. Uwagi na temat tego, co jest postrzegane jako ważne i nieważne w socjologii
  Krzysztof T. Konecki
 13. Recenzje

 14. Recenzja książki: Konrad Burdyka (2019) Między zagrodą a boiskiem. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
  Jakub Ryszard Stempień
 15. Recenzja książki: Krzysztof Łęcki (2019) Według Tukidydesa. Rozważania socjologa literatury nad "Wojną peloponeską". Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Monika Gnieciak

Recent Submissions