Show simple item record

dc.contributor.authorPodedworna, Hanna
dc.date.accessioned2014-01-20T13:35:57Z
dc.date.available2014-01-20T13:35:57Z
dc.date.issued2013-05
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3184
dc.description.abstractW artykule przedstawiono pewne kluczowe pojęcia, charakteryzujące nowy sposób myślenia o rozwoju obszarów wiejskich, takie jak: aktywizacja społeczności wiejskich, partycypacja lokalna oraz rozwój współpracy partnerskiej. Odwołując się do literatury naukowej oraz raportu Banku Światowego, w którym opisano związki partycypacji i rozwoju, autorka prześledziła różne sposoby rozumienia tych pojęć. Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć, że dotychczasowe przekonania o jednoznacznie pozytywnym charakterze wszelkich działań obywatelskich i rozwoju partycypacji można poddać w wątpliwość, wskazując ich aspekty negatywne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 44
dc.subjectaktywizacja wiejskich społeczności lokalnychpl_PL
dc.subjectpartycypacja lokalnapl_PL
dc.subjectwspółpracapl_PL
dc.subjectpartnerstwo rozwojowepl_PL
dc.subjectetapy rozwoju partnerstwapl_PL
dc.subjectcommunity capacity buildingpl_PL
dc.titleAktywizacja, partycypacja, współpraca: blaski i cieniepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number11-24
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dc.referencesBartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, s. 54–97
dc.referencesBovaird T., Loeffler E., Parrado-Diez S. [2002], Emerging Practices in network Management at Local Levels in Europe, htpp://www. uned.es/113016/archivos/sample-chapternomos1.pdf, 15.01.2013.
dc.referencesCraig G. (2005), Community capacity-building: Definitions, scope, measurements and critiques, www.iacdglobal.org/…/OECDcomcapbldg102007.pdf, 15.01.2013
dc.referencesEtzioni A. (2003), Communitarianism, [w:] K. Christensen, D. Levinson (eds.), Encyclopedia of Community: from the Village to the Virtual World, Vol. 1, A–D, Sage Publications, Boston, s. 224–228
dc.referencesGoodwin M. (2004), Rural Governance: A review of Relevant Literature. Paper prepared for ESRC, Countryside Agency and Defra, www.defra.gov.uk/rural/pdfs/research/governance_ lit_review.pdf, 15.01.2013
dc.referencesHelling L., Serrano R., Warren D. (2005), Linking Community Empowerment, Decentralized Governance, and Public Service Provision through a Local Development Framework, „Social Protection Discussion Papers”, No. 535, World Bank, Washington, D.C.
dc.referencesHowe K. S. (2005), Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Europie: kwestia zrównoważenia, [w:] K. Zawalińska (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 31–44.
dc.referencesKamensky J. M., Burlin T. J. (red.) (2004), Collaboration: Using Networks and Partnerships, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Oxford.
dc.referencesKaźmierczak T., Hernik K. (red.) (2008), Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny, Potencjał społeczny. Lokalne governance, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
dc.referencesKlitgaard R., Treverton G. F. (2004), Assesing Partnerships: New Forms of Collaboration, [w:] J. M. Kamensky, T. J. Burlin (eds.) (2004), Collaboration: Using Networks and Partnerships, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham–Boulder–New York–Toronto– Oxford, s. 21–59
dc.referencesLowe P., Murdoch J., Ward N. (1995), Network in Rural Development: beyond Endogenous and Exogenous Approaches, [w:] J. D. van der Ploeg, G. van Dijk (eds.), Beyond Modernization: The Impact of Endogenous Rural Development, Van Gorcum, Assen (Netherlands), s. 87–105.
dc.referencesMansuri G., Rao V. (2013), Localizing Development. Does participation work?, World Bank, Washington D.C., htpp://www.publications.worldbank/org, 10.01.2013
dc.referencesMattessich P. W., Murray-Close M., Money B. R. (2007), Collaboration: What Makes it Work?, 2nd Ed., Fieldstone Alliance, Saint Paul (MN)
dc.referencesNemes G. (2005), Integrated Rural Development. The Concept and its Operation, htpp://www. policy.hu/nemes/publikaciok/muhelytaulmanyok, 10.12.2012
dc.referencesOsborne S., P. (ed.) (2008), The Third Sector in Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London–New York
dc.referencesPodedworna H. (2008), Przedmowa, [w:] H. Podedworna, P.Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, s. 9–16.
dc.referencesStarosta P. (1995), Poza metropolią, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
dc.referencesSztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków
dc.referencesWierzbicki Z. T. (red.) (1973), Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Ossolineum, Wrocław.
dc.referencesWoolcock M., Narayan D. (2000), Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy, „The World Bank Research Observer”, Vol. 15, No. 2, htpp://www. worldbank/research/journals/wbro/obsangoo, 10.12.2012


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record