Show simple item record

dc.contributor.authorSamborski, Adam
dc.contributor.editorDuraj, Natasza
dc.date.accessioned2020-04-23T16:04:11Z
dc.date.available2020-04-23T16:04:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSamborski A., Nadzór korporacyjny w kontekście instytucjonalnym – doniesienia z badań, [w:] Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Duraj N. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 141-151, doi: 10.18778/7969-096-1.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-096-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31843
dc.description.abstractConducted considerations embedded in the concept of new institutional economics. New institutional economics, unlike orthodox economics, allows for the explanation of diverse development rate of individual enterprises. In terms of new institutional economics causes of unequal development of enterprises should be sought in the institutions. The purpose of this article is to identify, analyze and evaluate the formal institutions of corporate governance in selected listed companies registered in Poland. The research questions were formulated as follows: - how companies coevolve with institutional environment? - why some companies within the same institutional structure achieves better financial results?pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDuraj N. (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcorporate governancepl_PL
dc.subjectinstitutional analysispl_PL
dc.subjectformal institutionspl_PL
dc.subjectinformal institutionspl_PL
dc.subjectnadzór korporacyjnypl_PL
dc.titleNadzór korporacyjny w kontekście instytucjonalnym – doniesienia z badańpl_PL
dc.title.alternativeThe institutions of corporate governance. The case of polish listed companiespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number141-151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-713-7
dc.referencesAoki M., Comparative Institutional Analysis of Corporate Governance, www.google.com.pl_PL
dc.referencesBorkowski G., Akcjonariusze – rozwiązania ukierunkowane na ucywilizowanie relacji pomiędzy akcjonariuszami, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.referencesBorkowski G., Koalesencja akcjonariuszy, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.referencesBrink A., A Normative Theory Of The Firm. Specific Investments As Legitimation For Residual Claims: Considerations On Ethical Integration From The Perspective Of Governance Theory. Paper presented at the Conference of the German Association of Economists (Verein für Socialpolitik), Section „Economics and Ethics” 2007, March 1–3, 2007, University of Freiburg (Walter-Eucken-Institut), http://www.wipo.uni-freiburg.de/conferences/vfs-tagung.pl_PL
dc.referencesChristie M., Rowe P., Perry C., Chamard J., Implementation of Realism in Case Study Research Methodology, http://ecsocman.hse.ru/data/588/656/1219/case_st.pdf.pl_PL
dc.referencesCiszek K., Odpowiedzialność karna i cywilna kierownictwa, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.referencesFedorowicz M., Corporate governance – nadzór nie tylko właścicielski. Relacje między kontrolą nad zarządzaniem a systemem instytucjonalnym w gospodarce, [w:] S. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesKosiń P., Polityka informacyjna, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.referencesKosiń P., Postępowanie upadłościowe, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.referencesKrzysztofek A., Bodźce kierownicze, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.referencesKwiecień A., Struktura kapitału, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.referencesKwiecień A., Związki zawodowe, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.referencesLee S. H., Peng M. W., Barney J. B., Bankruptcy law and entrepreneurship development: A real options perspective, „Academy of Management Review” 2007, no. 32(1).pl_PL
dc.referencesPeng M. W., Global strategy, South-Western Thomson, Cincinnati, OH, 2006; W. R. Scott, Institutions and organizations: Ideas and interests, 3rd ed., Sage, Thousand Oaks, CA, 2008.pl_PL
dc.referencesPeng M. W., Li Sun S., Pinkham B., Chen H., The Institution-Based View as a Third Leg for a Strategy Tripod, „Academy of Management Perspectives”, August 2009.pl_PL
dc.referencesPeng M. W., Towards an institution-based view of business strategy, „Asia Pacific Journal of Management” 2002, vol. 19.pl_PL
dc.referencesPowell W., On the nature of Institutional Embeddedness, „Advances in Strategic Management” 1996, vol. 13.pl_PL
dc.referencesRoe M. J., The Institutions of Corporate Governance, „Discussion Paper No. 488” 2004, no. 08, Harvard Law School, Cambridge, MA 02138.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Nowa ekonomia instytucjonalna lekarstwem na kryzys, [w:] S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, WSEiP, Kielce 2012.pl_PL
dc.referencesSamborski A., Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w funduszach emerytalnych, [w:] H. Buk, C. M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, UE Katowice, CBiE, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesSamborski A., Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice 2011.pl_PL
dc.referencesWójcik P., Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „e-mentor” 2013, nr 1(48).pl_PL
dc.referencesŻak K., Rada nadzorcza, zarząd, [w:] A. Samborski (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-096-1.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe