Show simple item record

dc.contributor.authorBochan, Radosław
dc.date.accessioned2020-03-06T09:04:33Z
dc.date.available2020-03-06T09:04:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31606
dc.description.abstractThe development of present economies is determined in the considerable measure through the growth of the level of their informative. Investments in suitable informative technologies imply the development of the economy and raise her competitiveness. The implementation of the services of the type e-bussines, ecommerce, e-work, if e-consulting becomes the key to the economic and social success, both for regions as and the whole country. The changes of the level of the innovations of enterprises exert the huge influence on functioning whole economy, sectors, trades, if individual enterprises. The leadership of the own investigations which will contribute to the creation of unique products, inventions which can abroad be transferred is the most effective way of the enlargement of the innovation. This requires obviously system solutions, which will allow to build suitable legal frames, so the Polish scientifically-investigative potential would not to be distracted and so to the Polish searchingly-developmental centres enlarge can the innovation of different economies in the future.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;2
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectinwestycjepl_PL
dc.subjecttechnologie informacyjnepl_PL
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl_PL
dc.titleDeterminanty i konsekwencje wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w technologie informacyjnepl_PL
dc.title.alternativeDeterminants and the Consequences of the Growth of the Level of the Innovations of Enterprises through Investments in Informative Technologiespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number5-15pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiejpl_PL
dc.referencesBenicewicz-Miazga A., E-biznes w Internecie i multimediach, MIKOM, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesDrużbicki A. (red.), Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesGórniewicz J., Programy i fundusze dla innowacyjności,http://uwm.edu.pl/ciitt/images/stories/pl_PL
dc.referencesHirschleifer J., Speculation and Equilibrium: Information, Risk, and Markets, http://www.stockage.univbrest.fr/~fdupont/Invest1.pdfpl_PL
dc.referencesInnowacyjność 2009. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesJasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesKukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy : Wyzwanie dla Polski w XXI wieku, KBN, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesLewińska A., Inwestycje w technologie informacyjne, http://terapata.strefa.com.plpl_PL
dc.referencesMalinowwski A., Technologie informatyczne w biznesie, http://netbiznes.compl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją: zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, AE, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesMilewski R., E.Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesMorris S., Dickinson P., Doskonały handel elektroniczny, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS, 2001pl_PL
dc.referencesOleński J., Ekonomika informacji metody, PWE, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesOlszak C. M. (red.), Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K.Adameckiego w Katowicach, Katowice 2004pl_PL
dc.referencesPieńkowska M., Technologiczny przełom mogą przyspieszyć ośrodki naukowe, „Gazeta Prawna” 2005, nr 210pl_PL
dc.referencesPokorski J., Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw, Podsumowanie wyników ewaluacji wybranych Działań SPO WKP, www.ksu.parp.gov.plpl_PL
dc.referencesRunowski R., Technologie i modele udostępniania usług B2B, http://www.web.gov.plpl_PL
dc.referencesSobańska A., Call center – za i przeciw, www. e-mentor.edu.plpl_PL
dc.referencesWeiss E., Godlewska M. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesWitulska N., Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągania przewagi konkurencyjnej, [w:] K. Piech, G.pl_PL
dc.referencesSzczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, IW, Warszawa 2003pl_PL
dc.relation.volume29pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record