Show simple item record

dc.contributor.authorTanaś, Sławoj
dc.date.accessioned2020-02-10T14:39:51Z
dc.date.available2020-02-10T14:39:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTanaś S., Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-924-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-924-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31467
dc.descriptionKsiążka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor wyjaśnia koncepcję, cele pracy i założenia, wraz z krótką dyskusją terminologiczną oraz analizą wybranej literatury. Rozdziały drugi i trzeci obejmują zagadnienia związane z kulturowymi i geograficznymi aspektami śmierci. W rozdziale czwartym przedstawiona została rola człowieka w kształtowaniu przestrzeni tanatoturystyki. Rozdział piąty poświęcono wyjaśnieniu istoty tanatoturystyki. Rozdział szósty jest podsumowaniem rozważań na temat wykorzystania przestrzeni śmierci w turystyce.pl_PL
dc.description.abstractThe book presents three basic issues: death, geography and tourism, while man and space are the conceptual foundation of the studies. The book consists of six chapters. In the first one, the author explains the conception, aims and assumptions of the work, as well as presents a short discussion on terminology and an analysis of selected literature. The second and third chapters present the cultural and geographical aspects of death. In chapter four, the author presents the role of man in shaping thanatourism space. The fifth chapter is devoted to the essence of thanatourism. Chapter six contains conclusions to the discussion about using death space in tourism.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgeografiapl_PL
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectpielgrzymowaniepl_PL
dc.titleTanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.title.alternativeThanatourism. From 'Death Space' to Tourism Spacepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number224pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Pracownia Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-218-7
dc.referencesAdamkiewicz M., 2004, Oblicza śmierci. Propedeutyka tanatologii, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń, ss. 470.pl_PL
dc.referencesAdams K.M., 2003, Global cities, terror and tourism: the ambivalent allure of the urban jungle, [w:] R. Bishop, J. Phillips, W. Yeo (red.), Postcolonial Urbanism: Southeast Asian Cities and Global Processes, Routledge, London, s. 37–59.pl_PL
dc.referencesAdamski W., 1978, Wstęp do wydania polskiego, [w:] M. Mead (red.), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa, ss. 147.pl_PL
dc.referencesAldskogius H., 1977, A conceptual framework and Swedish case study of recreational behavior and environmental cognition, „Economic Geography” 53(2).pl_PL
dc.referencesAlexander J.C., 2010, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, „Współczesne Teorie Socjologiczne” XVI, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, ss. 540.pl_PL
dc.referencesAlsarayreh M., Jawabreh O., Helalat M., 2010, The influence of terrorism on the international tourism activities, „European Journal of Social Sciences” 13(1), s. 145–160.pl_PL
dc.referencesAriès P., 1979, Śmierć drugiego, „Teksty” 3 (45).pl_PL
dc.referencesAriès P., 1989, Człowiek i śmierć, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, ss. 639.pl_PL
dc.referencesAriès P., 2007, Rozważania o historii śmierci, Oficyna Naukowa, Warszawa, ss. 335.pl_PL
dc.referencesArnold M., 1960, Emotion and Personality: Psychological Aspects, Columbia University Press, New York.pl_PL
dc.referencesAshworth G., 2002, Holocaust tourism: the experience of Krakow – Kazimierz, „International Research in Geographical and Environmental Education” 11(4), s. 363–367.pl_PL
dc.referencesBaczwarow M., Napierała T., 2002, Wpływ wydarzeń 11 września 2001 r. na turystykę światową, „Turystyka i Hotelarstwo” 1, s. 75–90.pl_PL
dc.referencesBagby P., 1975, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBańko M. (red.), 2003, Wielki słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarański J., 2000, Śmierć i zmysły: doznania, wyobrażenia, przemijanie, Astrum, Wrocław, ss. 161.pl_PL
dc.referencesBarker C., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss. 569.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 1996, Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 1998, Śmierć i nieśmiertelność. O wielkości strategii i życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2000a, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, ss. 158.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2000b, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, ss. 389.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2003, Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2006a, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, ss. 250.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2006b, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, ss. 283.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2007, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss. 248.pl_PL
dc.referencesBeech J., 2000, The enigma of holocaust sites as tourism attractions – the case of Buchenwald, „Managing Leisure” 5(1), s. 29–41.pl_PL
dc.referencesBeech J., 2009, Genocide tourism, [w:] R. Sharpley, P.R. Stone (red.), The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism, Channel View Publications, Bristol, s. 207–223.pl_PL
dc.referencesBerbeka J. (red.), 2012, Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Proksenia, Kraków, ss. 177.pl_PL
dc.referencesBilska-Wodecka E., 2003, Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, IGiGP UJ, Kraków, ss. 192.pl_PL
dc.referencesBlom T., 2000, Morbid tourism: A postmodern market niche with an example from Althorpe, „Norwegian Journal of Geography” 54(1), s. 29–36.pl_PL
dc.referencesBolechów B., 2002, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 539.pl_PL
dc.referencesBoorstin D., 1961, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Harper Colophon, New York.pl_PL
dc.referencesBruneteau B., 2005, Wiek ludobójstwa, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa, ss. 224.pl_PL
dc.referencesBuczkowska K., Malchrowicz-Mośko E., 2012, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 12, s. 42–55.pl_PL
dc.referencesButler R.W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, „The Canadian Geographer” 24(1), s. 5–12.pl_PL
dc.referencesCausevic S., Lynch P., 2011, Phoenix tourism: post-conflict tourism role, „Annals of Tourism Research” 38(3), s. 780–800.pl_PL
dc.referencesChabanis C., 1987, Śmierć, kres czy początek?, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, ss. 333.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 446.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 2010, Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 184.pl_PL
dc.referencesChronis A., 2005, Co-constructing heritage at the Gettysburg Storyscape, „Annals of Tourism Research” 32(2), s. 386–406.pl_PL
dc.referencesChylińska D., 2009, „Ciemne” oblicza turystyki kulturowej Dolnego Śląska, [w:] K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 95–104.pl_PL
dc.referencesChylińska D., Kosmala G., 2011, „Krajobraz po bitwie”. Niewykorzystany potencjał tury- styczny pól bitew na przykładzie wojen śląskich, [w:] K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, t. 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 33–69.pl_PL
dc.referencesClark C., 1997, Misery and Company: Sympathy in Everyday Life, University of Chicago Press, Chicago, ss. 323.pl_PL
dc.referencesClaval P., 1992, Champs et perspectives de la geographie culturelle, „Geographie et Cultures” 1, s. 7–38.pl_PL
dc.referencesClifford J., 1997, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, Cambridge, London, ss. 416.pl_PL
dc.referencesCloke P., Pawson E., 2008, Memorial trees and treescape memories, „Environment and Planning D: Society and Space” 26, s. 107–122.pl_PL
dc.referencesCoggon J., Holm S., 2007, The assisted dying bill: „Death tourism” and European law, „Ethics, Law and Society” 3, s. 233–236.pl_PL
dc.referencesCohen E., 2011, Zmieniające się oblicza współczesnej turystyki, „Folia Turistica” 25(2), s. 13–20.pl_PL
dc.referencesCohen-Almagor R., 2001, “Culture of Death” in the Netherlands: Dutch Perspectives, „Issues in Law and Medicine” 17(2), s. 167–179.pl_PL
dc.referencesCohen G., Smith R., 2010, The Racial Geography of the Federal Death Penalty, „Washington Law Review” 85(3), s. 425–492.pl_PL
dc.referencesCosgrove D., Jackson P.,1987, New directions in cultural geography, „Area” 19(2), s. 95–101.pl_PL
dc.referencesCzarnowski S., 1956, Kultura, [w:] S. Czarnowski (red.), Dzieła, t. 1, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesDann G.M.S., 1998, The Dark Side of Tourism, Etudes et Rapports, 14, Centre International de Recherches et d’Etudes Touristiques, Aix-en-Provence, serie L, s. 1–33.pl_PL
dc.referencesDann G.M.S., Seaton A.V. (red.), 2001, Slavery, contested heritage and thanatourism, Haworth Hospitality Press, New York, ss. 221.pl_PL
dc.referencesDavis A., Prentice R., 1995, Conceptualizing the Latent Visitor to Heritage Attractions, „Tourism Management” 16(7), s. 491–500.pl_PL
dc.referencesDavies D.J., 2002, Death, ritual and belief, Continuum, London, ss. 263.pl_PL
dc.referencesDavies D.J., Park C. W., 2012, Emotion, Identity and Death: Mortality across Disciplines, Ashgate Publishing Company, ss. 231.pl_PL
dc.referencesDe Marco D., Wiker B., 2004, Architects of the Culture of Death, Ignatius Press, San Francisco, ss. 410.pl_PL
dc.referencesDelyser D., 1999, Authenticity on the ground: Engaging the past in a California ghost town, „Annals of the Association of American Geographers” 89(4), s. 602–632.pl_PL
dc.referencesDennehy R., 2006, Liberal democracy as a culture of death: why John Paul II was right, „Telos”, 134, s. 31–63.pl_PL
dc.referencesDerrida J., 1995, The gift of death, University of Chicago Press, ss. 115.pl_PL
dc.referencesDobrowolski K., 1966, Studia nad życiem społecznym i kulturą, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, ss. 306.pl_PL
dc.referencesDrewniak T., Szuba B., 2007, W poszukiwaniu znaczenia przestrzeni miejskiej, [w:] T. Drewniak, B. Szuba (red.), Przestrzeń miejska, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa, s. 7–15.pl_PL
dc.referencesDriver F., 1988, Moral Geographies: Social Science and the Urban Environment in Mid-Nineteenth Century England, „Transactions of Institute of British Geographers” 13, s. 275– 287.pl_PL
dc.referencesDubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDunkley R.A., Morgan N., Westwood S., 2007, A shot in the dark? Developing a new conceptual framework for thanatourism, „Asian Journal of Tourism and Hospitality” 1(1), s. 54–63.pl_PL
dc.referencesDziubkowa J. (red.), 1996, Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Poznań.pl_PL
dc.referencesEberhart P., 1981, Guide to the Colorado Ghost Towns and Mining Camps, Swallow Press, ss. 496.pl_PL
dc.referencesEdmond C., Mak J., 2006, Terrorism and Tourism in the Asia Pacific Region: Is Travel and Tourism in a New World After 9/11?, „East-West Center Working Papers, Economics Series” 86, ss. 26.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1992, Okultyzm, czary, mody kulturalne, Oficyna Literacka, Kraków, ss. 149.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1993, Sacrum, mit, historia, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1996, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia terroryzmu, Muza S.A., Wydawnictwo Bellona, Warszawa, ss. 745.pl_PL
dc.referencesEriksson P., 2010, Land for the Dead: Access to and Evolvement of Necral Land in Dar es Salaam, Tanzania, Department of Human Geography, Stockholm University, ss. 60.pl_PL
dc.referencesFarrer D.S., 2009, Deathscapes of the Malay Martial Artist, „Shadows of the Prophet, Muslims in Global Societies Series” 2, s. 251–270.pl_PL
dc.referencesFarrington K., 1997, Historia kar i tortur. Ciemna strona wymiaru sprawiedliwości, Elipsa, Warszawa, ss. 192.pl_PL
dc.referencesFirth R., 1965, Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej, PWN, Warszawa, ss. 249.pl_PL
dc.referencesFoley M., Lennon J., 1996, JFK and a fascination with assassination, „International Journal of Heritage Studies” 2(4), s. 210–216.pl_PL
dc.referencesFoley M., Lennon J., 1997, Dark Tourism – An Ethical Dilemma, [w:] M. Foley, J. Lennon, G. Maxwell (red.), Strategic Issues for the Hospitality, Tourism and Leisure Industries, London, s. 153–164.pl_PL
dc.referencesForest B., Johnson J., 2002, Unravelling the threads of history: Soviet-era monuments and post- Soviet national identity in Moscow, „Annals of the Association of American Geographers” 92(3), s. 524–547.pl_PL
dc.referencesFoster L.T., Edgell M.C.R. (red.), 1992, The geography of death: Mortality atlas of British Columbia, „Canadian Western Geographical Series” 26, s. 63–165.pl_PL
dc.referencesFrancaviglia R.V., 1971, The cemetery as an evolving cultural landscape, „Annals Association of American Geographers” 61(3), s. 501–509.pl_PL
dc.referencesFuchs W., Klima R., Lautman R., Rammstedt O., Wienold H. (red.), 1975, Lexicon zur Sociologie, t. 1–2, Reinbek, Rohwolt.pl_PL
dc.referencesGarman J.C., 1994, Viewing the color line through the material culture of death, „Historical Archaeology” 28(3), s. 74–93.pl_PL
dc.referencesGaworecki W., 2006, Turystyka, PWE, Warszawa, ss. 370.pl_PL
dc.referencesGerhart K.M., 2009, The material culture of death in medieval Japan, University of Hawai’i Press.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 322.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 2010, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 765.pl_PL
dc.referencesGold J.R., 1980, An Introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, London.pl_PL
dc.referencesGolka M., 2008, Socjologia kultury, Seria „Wykłady z Socjologii”, t. 5, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, ss. 359.pl_PL
dc.referencesGolledge L.G., Brown L.A., Williamson F., 1972, Behavioural approaches in Geography: an overview, „Australian Geographer” 12, s. 59–79.pl_PL
dc.referencesGordon B.M., 1998, Warfare and tourism. Paris in World War II, „Annals of Tourism Research” 25(3), s. 616–638.pl_PL
dc.referencesGorer G., 1979, Pornografia śmierci, „Teksty” 45(3).pl_PL
dc.referencesGralczyk A., Laskowska M., Drzewiecki P. (red.), 2012, Media wobec śmierci, t. 2, Elipsa, Warszawa, ss. 328.pl_PL
dc.referencesGrassman E.J., Whitaker A., 2007, End of life and dimensions of civil society: The church of Sweden in a new geography of death, „Mortality” 12(3), s. 261–280.pl_PL
dc.referencesGroote P., 2012, Deathscapes: Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance, „Social & Cultural Geography” 13(6), s. 671–672.pl_PL
dc.referencesGryglewski R.W., 2005, Mumifikacja ciała ludzkiego w świetle historii obyczajów i nauk medycznych, Kraków, ss. 251.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk A., 1989, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, ss. 473.pl_PL
dc.referencesGrzesiak H., 2011, Prezentacja Kairu pod kątem możliwości rozwoju tanatoturystyki, „Turystyka Kulturowa” 12, s. 27–42.pl_PL
dc.referencesGutowski B., 2002, Śmierć w sztuce polskiej lat dziewięćdziesiątych, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, t. 6, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.pl_PL
dc.referencesHartig K.V., Dunn K.M., 1998, Roadside Memorials: Interpreting New Deathscapes in Newcastle, New South Wales, „Australian Geographical Studies” 36(1), s. 5–20.pl_PL
dc.referencesHeathcote G., 1986, Historical Necrogeography of Newcastle-Lake Macquarie, University of Newcastle, Department of Geography, ss. 112.pl_PL
dc.referencesHeckel D.E., 1972, Necrogeography: A Geographic Analysis of the Cemeteries of Coles County, Eastern Illinois University, ss. 148.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., 1994, Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 481.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., 2004, Byt i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 570.pl_PL
dc.referencesHenderson J.C., 1997, Singapore’s wartime heritage attractions, „Journal of Tourism Research” 8(2), s. 39–49.pl_PL
dc.referencesHenderson J.C., 2000, War as a tourist attraction: the Case of Vietnam, „International Journal of Tourism Research” 2, s. 269–280.pl_PL
dc.referencesHowe G.M., 1968, The geography of death, „New Scientist”, 12, s. 612–14.pl_PL
dc.referencesHowett C., 1977, Living landscapes for the dead, „Landscape”, 21, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesHupková M., 2008, Nekrogeografický výzkum česka: základní charakter a územní diferenciace nekrogeografických aspektů v Česku s důrazem na jejich vztah k náboženství, unpublished master’s thesis, Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1986, Kilka truizmów i refleksji na temat śmierci, kultury ludowej i sposobu patrzenia na jej wytwory, „PSL Konteksty” 1–2, s. 5.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1991, Zarys geografii pielgrzymek, Zeszyty Naukowe UJ, „Prace Geograficzne” 85, ss. 230.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss. 298.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 2007, Rozważania o krajobrazie sakralnym, [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi A. Richlingowi w 70. Rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 133–144.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Bilska Wodecka E., Sołjan I., 2008, Geografia kultury, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 237–247.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata, szlaki pielgrzymkowe, [w:] Wielka encyklopedia geografii świata, t. 15, Wyd. Kurpisz, Poznań.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1989, Przestrzeń znacząca, [w:] J. Wódz (red.), Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, ŚIN, Katowice.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1991, Znaczenie przestrzeni, „Studia Socjologiczne” 1–2, s. 51–67.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Sekuła E.A., 2010, Funkcje pomnika w przestrzeni miejskiej, [w:] E. Rewers, A. Skórzyńska (red.), Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 25–44.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, 1995, Evangelium Vitae.pl_PL
dc.referencesJankelevitch V., 1993, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, [w:] S. Cichowicz, J.M. Godzimirski (red.), Antropologia śmierci. Myśl francuska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarvis J., 2009, Cemetery, Cementerio: Necrogeography at the Merrelltown Cemetery and Cementerio Guadalupe, Travis and Caldwell Counties, Vdm Verlag, ss. 144.pl_PL
dc.referencesJaworski J., 1979, Kres wędrówki, Veritas, London, ss. 232.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2010, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, [w:] B. Więcek, J. Perkowski (red.), Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 167–183.pl_PL
dc.referencesJędrysiak T., Von Rohrscheidt A.M., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 293.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 1997, Antropogeografia polska XIX i XX wieku, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa, ss. 168.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, ss. 143.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2006, Status ontologiczny człowieka we współczesnej myśli geograficznej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe koncepcje i idee w geografii, t. 2, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2008, Przestrzeń i czas w perspektywie geograficznej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawo- we koncepcje i idee w geografii, t. 4, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 13–39.pl_PL
dc.referencesJoly D., 2010, The Dark Tourist. Sightseeing in the world’s most unlikely holiday destinations, Simon & Schuster, London–New York–Sydney–Toronto, ss. 277.pl_PL
dc.referencesJupp P.C., Gittings C. (red.), 1999, Death in England: an illustrated history, Manchester University Press, ss. 282.pl_PL
dc.referencesKabrońska J., 2008, Architektura jako forma pamięci. Rola architektury w tworzeniu współczesnego horyzontu wartości, „Monografie”, 91, Politechnika Gdańska, Gdańsk, ss. 185.pl_PL
dc.referencesKaczmarek A., 2009, Śmierć. Poszukiwanie znaczenia w kontekstach kulturowych, społecznych i politycznych, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN, 4, s. 165–179.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 1999, Przestrzenne zachowania człowieka w geografii i naukach społecznych, [w:] A. Lisowski (red.), Geografia na przełomie wieków – jedność i różnorodność, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 219–228.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2002a, Człowiek i przestrzeń – antynomiczność badań geograficznych, [w:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 25–34.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2002b, Nekropolie jako przestrzeń kultury, [w:] E. Orłowski (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział Wrocławski PTG, UWr, Wrocław, s. 75–86.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys i podstawy metodyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 240.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 157.pl_PL
dc.referencesKarauda K., 1997, Przyzwyczajenie do śmierci – rola mediów. Wybrane przykłady, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, t. 1, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 183–186.pl_PL
dc.referencesKazberuk G., 2012, Czy sztuka może nas czegoś nauczyć o śmierci?, [w:] Z. Rudnicki (red.), Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 399– 426.pl_PL
dc.referencesKazimierczak J., 2009, Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze Łódź Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi, maszynopis pracy magisterskiej, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKazimierczak M., 2012, Internet i oswajanie tego, co nieuniknione. Przedstawienia śmierci w sieci WWW oraz Web 2.0 jako obrazy sztuki umierania, [w:] Z. Rudnicki (red.), Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 55–84.pl_PL
dc.referencesKelly M., 1998, Tourism, not terrorism: The visual politics of presenting Jordan as an international tourist destination, „Visual Anthropology” 11(3), s. 191–205.pl_PL
dc.referencesKenzer M.S., 1985, Milieu and the “Intellectual Landscape”. Carl O. Sauer’s Undergraduate Heritage, „Annals of the Association of American Geographers” 75(2), s. 258–270.pl_PL
dc.referencesKerrigan M., 2009, Historia śmierci, Bellona, Warszawa, ss. 224.pl_PL
dc.referencesKiciński K., Kurczewski J., 1977, Poglądy etyczne młodego pokolenia Polaków, Polskie Radio i Telewizja, Warszawa, ss. 150.pl_PL
dc.referencesKidron C.A., 2013, Being there together: Dark family tourism and the emotive experience of copresence in the Holocaust past, „Annals of Tourism Research” 41, s. 175–194.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2012, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 426.pl_PL
dc.referencesKłosek-Kozłowska D., 2002, Język przestrzeni a tożsamość kulturowa miasta, [w:] A. Koseski, A. Stawarz (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce, Warszawa–Pułtusk, s. 23–32.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., 2005, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 486.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., 2007, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 348.pl_PL
dc.referencesKnafou R., 1998, Tourism et Loisirs, [w:] T. De Saint Julien (red.), Atlas de France, vol. 7, Reclus – La Documentation Française.pl_PL
dc.referencesKniffen F., 1967, Necrogeography in the United States, „Geographical Review”, 57, s. 426–427.pl_PL
dc.referencesKniffen F., 1976, American cultural geography and folklife, [w:] D. Yoder (red.), American Folklife, University of Texas Press, Austin, s. 51–70.pl_PL
dc.referencesKnox D., 2006, The sacralised landscapes of Glencoe: from massacre to mass tourism, and back again, „International Journal of Tourism Research” 8(3), s. 185–197.pl_PL
dc.referencesKolbuszewski J., 1994, Przestrzenie i krajobrazy, Oficyna Wydawnicza „Sudety” Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław, ss. 321.pl_PL
dc.referencesKolbuszewski J., 1996, Cmentarze, Seria: „A To Polska Właśnie”, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław, ss. 366.pl_PL
dc.referencesKolbuszewski J., 1998, Kilka uwag o historii śmierci: antropologiczno-kulturowe koncepcje śmierci i style umierania: kilka pytań, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, t. 2, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 5–12.pl_PL
dc.referencesKolbuszewski J., 2007, Kilka wstępnych uwag o historii śmierci, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, t. 11, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 7–13.pl_PL
dc.referencesKolbuszewski J., 2008, Śmierć polska, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, t. 12, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 7–14.pl_PL
dc.referencesKomsta A., 2013, Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce, „Turystyka Kulturowa” 2, s. 46–65.pl_PL
dc.referencesKong L., 1990, Geography and religion: trends and prospects, „Progress in Human Geography” 14(3), s. 355–71.pl_PL
dc.referencesKong L., 1999, Cemeteries and Columbaria, Memorials and Mausoleums: Narrative and Interpretation in the Study of Deathscape in Geography, „Australian Geographical Studies” 37(1), s. 1–10.pl_PL
dc.referencesKong L., 2001, Mapping ‘new’ geographies of religion: politics and poetics in modernity, „Progress in Human Geography”, 25(2), s. 211–233.pl_PL
dc.referencesKopczyńska-Jaworska B., 2002, Tożsamość społeczno-kulturowa a miasto jako przedmiot badań, [w:] A. Koseski, A. Stawarz (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce, Warszawa–Pułtusk, s. 9–16.pl_PL
dc.referencesKoprowicz L., 2011, Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss. 182.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 287.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2001, „Geografia różnorodności – różnorodność w geografii”, a może różnorodność geografii?, [w:] I. Łęcka (red.), Geografia różnorodności – różnorodność w geografii, Wydawnictwo WGiSR UW, Warszawa, s. 9–18.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2003, Fortyfikacje, pola bitew, cmentarze wojenne... jako przedmiot zainteresowania geografii turyzmu, [w:] G. Białuński (red.), Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne, Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku – Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, s. 5–13.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, „Geografia Turyzmu” 1, UW, Warszawa, s. 9–58.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2009a, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych), [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, Wydawnictwo WSTiH w Łodzi, Łódź, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2009b, Turystyka historyczno-militarna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 286–312.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2011, „Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenia na koncepcję przestrzeni turystycznej), [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany, Wydawnictwo WGiSR, Warszawa, s. 29–38.pl_PL
dc.referencesKrajewski M., 2001, Kultura okrucieństwa. Przemoc jako towar, [w:] M. Ziółkowski (red.), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przełomu tysiącleci, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 199–208.pl_PL
dc.referencesKrajewski M., 2005, Kultury kultury popularnej, „Seria Socjologia” 34, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 337.pl_PL
dc.referencesKramer K.P., 2006, Śmierć w różnych religiach świata, Seria: „Mała Biblioteka Religii”, Wydawnictwo WAM, Kraków, ss. 332.pl_PL
dc.referencesKroeber A.L., 1973, Istota kultury, PWN, Warszawa, ss. 697.pl_PL
dc.referencesKruczek Z., 1997, Metodyka krajoznawstwa, „Wydawnictwo Skryptowe” 37, AWF Kraków, ss. 172.pl_PL
dc.referencesKruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2007, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków, ss. 249.pl_PL
dc.referencesKurek W. (red.), 2008, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 430.pl_PL
dc.referencesKuryluk E., 2002, Od śmierci będącej sztuką do sztuki śmierci. Refleksje o sztuce i śmierci, [w:] K. Grodziska, J. Purchla (red.), Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900, Kraków, s. 73–85.pl_PL
dc.referencesKwasik K., Jaroszyński J., Łęcicki G. (red.), 2012, Media wobec śmierci, t. 1, Elipsa, Warszawa, ss. 367.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski B., 2005, Mumie. Władcy, święci, tyrani, Wydawnictwo Iskry, Warszawa, ss. 395.pl_PL
dc.referencesLatosińska J., 2006, Przestrzeń turystyczna – jedno pojęcie, dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, „Turyzm” 16(2), s. 93–98.pl_PL
dc.referencesLeiper N., 1979, The Framework of Tourism, „Annals of Tourism Research” 6(4), s. 390–407.pl_PL
dc.referencesLennon J., Foley M., 1999, Interpretation of the Unimaginable: The US Holocaust Memorial Museum, Washington D.C. and “Dark Tourism”, „Journal of Travel Research” 38, s. 46– 50.pl_PL
dc.referencesLennon J., Foley M., 2000, Dark tourism: The attraction of death and disaster, Continuum, London, ss. 184.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1937, Zagadnienia geografii turyzmu, „Komunikaty Studium Turyzmu UJ” 2.pl_PL
dc.referencesLewandowski R., 2004, Śmierć w nowych dekoracjach, „Opcje” 1–2, s. 176–182.pl_PL
dc.referencesLewis C., 2008, Deconstructing Grief Tourism, Catherine, „International Journal of the Humanities” 6(6), s. 165–169.pl_PL
dc.referencesLey D., Samuels M. (red.), 1978, Humanistic Geography: Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesLijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLinton R., 1975, Dyfuzja, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLipniacki W., 1985, Elementy teorii krajoznawstwa. Krajoznawstwo jako działalność poznawcza, t. 1, PTTK, Szczecin, ss. 300.pl_PL
dc.referencesLisle D., 2004, Gazing at Ground Zero: tourism, voyeurism and spectacle, „Journal for Cultural Research” 8(1), s. 3–21.pl_PL
dc.referencesLisle D., 2013, Frontline leisure: Securitizing tourism in the War on Terror, „Security Dialogue” 44(2), s. 127–146.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2001, Różnorodność w geografii – nadzieje i obawy, [w:] I. Łęcka (red.), Geografia różnorodności – różnorodność w geografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 19–25.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, ss. 198.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2005, Geografia jako nauka chorologiczna, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Zakład Geografii Społecznej i Turystyki UMK, Zakład Badań Społecznych i Regionalnych UŁ, ŁTN, Łódź, s. 25–49.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1981, Badania w zakresie geografii turyzmu, Zeszyty Naukowe UJ, „Prace Geograficzne” 54, s. 41–50.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, „Problemy Turystyki” XVII, 3/4 (65/66), s. 105–111.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 5(2), s. 87–101.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm” 9(1), s. 51–70.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, Geografia jako Nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Zakład Geografii Społecznej i Turystyki UMK, Zakład Badań Społecznych i Regionalnych UŁ, ŁTN, Łódź, s. 50–60.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacje we współczesnym świecie, „Turyzm” 16(2), s. 7–19.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2010, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, „Turyzm” 19(1– 2), s. 59–66.pl_PL
dc.referencesLlewellyn N., 1991, The art of death: visual culture in the English death ritual c. 1500-c. 1800, Reaktion Books, ss. 160.pl_PL
dc.referencesLloyd D.W., 1998, Battlefield Tourism: Pilgrimage and the commemoration of the Great War in Britain, Australia and Canada 1919–1939, Oxford, New York, Berg, ss. 251.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2006, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo PG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLunt N., Carrera P., 2010, Medical tourism: assessing the evidence on treatment abroad, „Maturitas” 66(1), s. 27–32.pl_PL
dc.referencesLuty-Michalak M., 2010, Więź międzypokoleniowa w starzejącym się społeczeństwie polskim. Czy jesteśmy świadkami prefiguratywności kulturowego przekazu międzypokoleniowego?, [w:] E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), Jedność i różnorodność. Kultura vs kultury, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 417–430.pl_PL
dc.referencesŁabuszewski T. (red.), 2012, Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956, IPN, Warszawa, ss. 632.pl_PL
dc.referencesMaccannell D., 2002, Turysta, nowa teoria klasy próżniaczej, Muza S.A., Warszawa, ss. 352.pl_PL
dc.referencesMachinek M., 2001, Oblicza kultury śmierci, „Posłaniec Warmiński” 20(4), s. 4–8.pl_PL
dc.referencesMaddrell A., Sidaway J.D., 2010, Introduction: bringing a spatial lens to death, dying, mourning and remembrance, [w:] A. Maddrell, J.D. Sidaway (red.), Deathscapes. Spaces for death, dying, mourning and remembering, Ashgate, Farnham, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesMargul T., 1986, Religia a przestrzeń i krajobraz, „Skrypty Uczelniane” 526, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesMariański J., 2001, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, ss. 496.pl_PL
dc.referencesMartin D., 2010, Medical travel and the sale of human biological materials: Suggestions for ethical policy development, „Global Social Policy” 10(3), s. 377–395.pl_PL
dc.referencesMatero F.G., Peters J., 2003, Survey methodology for the preservation of historic burial grounds and cemeteries, „APT Bulletin” 34(2/3), s. 37–45.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., Dura M., 2010, Tanatotopografia pamięci w przestrzeni publicznej Poznania, [w:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), 2010, Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, „Studia Miejskie” 2, Wydawnictwo UO, Opole, s. 87–94.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz L., 1994, Geografia społeczno-ekonomiczna czy geografia człowieka, „Czasopismo Geograficzne” 65(2), s. 179–188.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz L., 2007, Model przestrzennego zachowania turystów, „Przegląd Geograficzny” 79(1), s. 99–113.pl_PL
dc.referencesMead M., 1978, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa, ss. 147.pl_PL
dc.referencesMetelski A., 2001, Okiełznany lęk. O przewartościowaniu znaczenia śmierci w mediach i reklamie, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, t. 5, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 439–445.pl_PL
dc.referencesMeyer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, „Rozprawy i Studia” (DCXIX) 545, USz, Szczecin, ss. 436.pl_PL
dc.referencesMeyer R.E., 1993, Ethnicity and the American cemetery, Popular Press, ss. 239.pl_PL
dc.referencesMichalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R., 2012, „Turystyka Smoleńska” przykładem produktu tanatoturystycznego biur podróży, „Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki”, Zeszyty Naukowe 699, „Ekonomiczne Problemy Usług” 84, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin, s. 471–483.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy słownik turystyczny, 1961, SiT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiles W.F.S., 2002, Auschwitz: Museum Interpretation and darker tourism, „Annals of Tourism Research” 29(4), s. 1175–1178.pl_PL
dc.referencesMiossec J.M., 1977, Un model de l’espace touristique, „L’Espace Gẻographique” 6(1), s. 41–48.pl_PL
dc.referencesMitford J., 1963, The American Way of Death, Simon and Schuster, New York, ss. 333.pl_PL
dc.referencesMitford J., 2000, The American Way of Death Revisited, Vintage Books, New York, ss. 320.pl_PL
dc.referencesMoisan-Jabłońska K., 2001, Mors, Iudicum, Infernus, Coelum et Purgatorium, czyli rzecz o sprawach ostatecznych, [w:] D. Galas (red.), Śmierć w kulturze dawnej Polski: od średniowiecza do końca XVIII wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMurray M., 1962, The geography of death in England and Wales, „Annals of the Association of American Geographers” 52(2), s. 130–149.pl_PL
dc.referencesMurray M.A., 1967, The geography of death in the United States and the United Kingdom, „Annals of the Association of American Geographers” 57(2), s. 301–314.pl_PL
dc.referencesMuszel M., 2007, Tanatoturystyka – mroczna strona turystyki, „Kultura i Społeczeństwo” (51)1, s. 151–167.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U. (red.), 2001, Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., 2005, Krajobraz Kulturowy w badaniach geograficznych, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 4, s. 40–51.pl_PL
dc.referencesNakagawa T., 1987, The Cemetery as a Cultural Manifestation: Louisiana Necrogeography, doctoral dissertation, Baton Rouge, The Louisiana State University and Agricultural Mechanical College.pl_PL
dc.referencesNavratil J., Picha K., 2012, Motivace k ucasti na aktivitach temneho cestovniho ruchu, „Czech Jurnal of Tourism” 1(2), s. 156–167.pl_PL
dc.referencesNieroba E., Czerner A., Szczepański M.S., 2010, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, ss. 298.pl_PL
dc.referencesNiezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, ss. 299.pl_PL
dc.referencesNola Di A.M., 2006, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, Universitas, Kraków, ss. 385.pl_PL
dc.referencesNowacki M., 2000, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt turystyczny, „Turyzm” 10(1), s. 111–122.pl_PL
dc.referencesNowacki M., 2012, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, AWF, Poznań, ss. 381.pl_PL
dc.referencesNowicki A., 1985, Przestrzeń spotkań. Prolegomena do inkontrologicznej filozofii przestrzeni, [w:] A. Nowicki (red.), Filozofia przestrzeni, UMCS, MIFS, Lublin, s. 7–28.pl_PL
dc.referencesNoys B., 2005, The culture of death, Berg Publishers.pl_PL
dc.referencesOppermmann M., 1993, Tourism Space in Developing Countries, „Annals of Tourism Research” 20(3), s. 535–556.pl_PL
dc.referencesOrłowska E. (red.), 2002, Kultura jako przedmiot badań geograficznych, t. 1, Wydawnictwo Oddziału Wrocławskiego PTG, UWr, Wrocław, ss. 228.pl_PL
dc.referencesOrłowska E. (red.), 2004, Kulturowy aspekt badań geograficznych, t. 4, Studia teoretyczne i regionalne, Wydawnictwo Oddziału Wrocławskiego PTG, UWr, Wrocław, ss. 245.pl_PL
dc.referencesOrłowska E., 2005, Kulturowy aspekt badań geograficznych, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 4, s. 55–64.pl_PL
dc.referencesOssowska M., 1969, Socjologia moralności: zarys zagadnień, PWN, Warszawa, ss. 395.pl_PL
dc.referencesOstaszewska K., 2002, Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 277.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. 1991, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, IFiS PAN, Warszawa, ss. 228.pl_PL
dc.referencesOtok S., 1986, Geografia i kultura, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” 1–2, s. 5–8.pl_PL
dc.referencesPakes F., 2003, Tolerance and pragmatism in the Netherlands: Euthanasia, coffeeshops and prostitution in the ‘purple years’, 1994–2002 „International Journal of Police Science and Management” 5(4), s. 217–228.pl_PL
dc.referencesPascal B., 1996, Myśli, Warszawa, ss. 120.pl_PL
dc.referencesPieńkos A., 1996, Konwencja obrazowania śmierci w sztuce XIX w. Między formą a tabu, „Rocznik Historii Sztuki” XXII.pl_PL
dc.referencesPieńkos A., 2000, Okropności sztuki: nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, Gdańsk, ss. 337.pl_PL
dc.referencesPitte J.R., 2004, A short cultural geography of death and the dead, „GeoJournal” 60(4), s. 345– 351.pl_PL
dc.referencesPodemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 368.pl_PL
dc.referencesPrinke R. T., 2009, Turystyka genealogiczna – niedostrzegana nisza, „Turystyka Kulturowa” 6, s. 4–12.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa, ss. 157.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1987, Turystyka i jej rola we współczesnym świecie, „Problemy Turystyki” 3(37).pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków, ss. 160.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 2000, Polska jako teren przenikania kultur – rola turystyki, „Ziemia”, V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, s. 179–184.pl_PL
dc.referencesPulianowa M. Z., Kłodnicki Z., 2005, O komplementarności dyscyplin geografii i etnologii, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 4, s. 91–104.pl_PL
dc.referencesRagon M., 1983, The Space of Death: A Study of Funerary Architecture, Decoration and Urbanism, University Press of Virginia, ss. 328.pl_PL
dc.referencesRawecki M. (oprac.), 2005, Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau. Analiza warunków opracowania i wdrożenia planu zarządzania, Gliwice.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002a, Podejście kulturowe – szansa na integrację geografii człowieka, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica” 4, s. 3–9.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002b, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo UŁ, ss. 197.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2006, Człowiek w geograficznych obrazach świata. Próba rekonstrukcji, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, t. 2, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesRice A., 2009, Museums, memorials and plantation houses in the Black Atlantic: Slavery and the development of dark tourism, [w:] R. Sharpley, P.R. Stone (red.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Aspect of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, s. 224–246.pl_PL
dc.referencesRichling A., 2008, Geografia krajobrazu, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 134–146.pl_PL
dc.referencesRojek C., 1993, Ways of escape: Modern transformations in leisure and travel, MacMillan, London.pl_PL
dc.referencesRojek C., 1997, Indexing, dragging and the social construction of tourist sights, [w:] C. Rojek, J. Urryed (red.), Touring cultures, Routledge, London, s. 52–73.pl_PL
dc.referencesRomaniszyn K., 2010, O ujednoliceniu i o swoistości kultur, [w:] E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), Jedność i różnorodność. Kultura vs kultury, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 35–45.pl_PL
dc.referencesSafyan A.R., 2011, A Call for International Regulation of the Thriving “Industry” of Death Tourism, „Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review” 33(2), s. 287–319.pl_PL
dc.referencesSareło Z., 1998, Postmodernizm w pigułce, Pallottinum, Poznań, ss. 36.pl_PL
dc.referencesSauer C., 1986, Geografia kultury, [w:] P.L. Wagner, M.W. Mikesell (red.), Readings in cultural geography, The University of Chicago Press, Chicago, s. 30–34, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” 1–2, s. 23–29.pl_PL
dc.referencesSchantz M.S., 2008, Awaiting the Heavenly Country: The Civil War and America’s Culture of Death, Cornell University Press, ss. 245.pl_PL
dc.referencesScheler M., 1994, Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 135.pl_PL
dc.referencesScherer G., 2008, Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno, Wydawnictwo WAM, Kraków, ss. 203.pl_PL
dc.referencesSchultz R., 1978, The psychology of death, dying and bereavement, Addison-Wesley, London, ss. 197.pl_PL
dc.referencesSeaton A.V., 1996, Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism, „International Journal of Heritage Studies” 2(4), s. 234–244.pl_PL
dc.referencesSeaton A.V., 1999, War and thanatourism: Waterloo 1815–1914, „Annals of Tourism Researche” 26(1), s. 130–158.pl_PL
dc.referencesSeaton A.V., 2002a, Another weekend away looking for dead bodies: Battlefield tourism on the Somme and in Flanders, „Tourism Recreation Research” 25(3), s. 63–78.pl_PL
dc.referencesSeaton A.V., 2002b, Thanatourism’s final frontiers? Visits to cemeteries, churchyards and funerary sites as sacred and secular pilgrimage, „Tourism Recreation Research” 27(2), s. 73–82.pl_PL
dc.referencesSeaton A.V., 2009, Purposeful otherness: Approaches to the management of thanatourism, [w:] R. Sharpley, P.R. Stone (red.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Aspect of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, s. 75–108.pl_PL
dc.referencesSeaton A.V., 2010, Thanatourism and its discontents: An appraisal of a decade’s work with some future issues and directions, [w:] T. Jamal, M. Robinson (red.), The sage handbook of tourism studies, Sage Publications, London, s. 521–542.pl_PL
dc.referencesSeaton A.V., Lennon J., 2004, Moral panics, ulterior motives, and alterior desires: Thanatourism in the early 21st century, [w:] T.V. Sing (red.), New Horizons in Tourism: Strange Experiences and Stranger Practices, CABI Publishing, Wallingford, s. 63–83.pl_PL
dc.referencesSharpley R., 2005, Travels to the edge of darkness: Towards a typology of dark tourism, [w:] C. Ryan, S. Page, M. Aicken (red.), Taking Tourism to the Limits: Issues, Concepts and Managerial Perspectives, Elsevier, London, s. 215–226.pl_PL
dc.referencesSharpley R., 2009, Dark tourism and political ideology: Towards a governance model, [w:] R. Sharpley, P.R. Stone (red.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Aspect of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, s. 145–163.pl_PL
dc.referencesSharpley R., 2012, Towards an understanding of ‘genocide tourism’: An analysis of visitors’ accounts of their experience of recent genocide sites, [w:] R. Sharpley, P.R. Stone (red.), Contemporary Tourist Experience: Concepts and Consequences, Routledge, Abington, Oxon, s. 95–109.pl_PL
dc.referencesSharpley R., Stone P.R., 2009, Representing the Macabre: Interpretation, kitschification and authenticity, [w:] R. Sharpley, P.R. Stone (red.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Aspect of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, s. 109–128.pl_PL
dc.referencesSharpley R., Stone P.R. (red.), 2009, The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism, „Aspects of Tourism Series”, Channel View Publications, Bristol, ss. 275.pl_PL
dc.referencesSimmel G., 2006, Most i drzwi. Wybór esejów, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSlade P., 2003, Gallipoli Thanatourism: The Meaning of ANZAC, „Annals of Tourism Research”, 30, s. 779–794.pl_PL
dc.referencesSmart B., 1998, Postmodernizm, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, ss. 213.pl_PL
dc.referencesSmith V., 1996, War and its tourist attractions, [w:] A. Pizam, Y. Mansfield (red.), Tourism, crime and international security issues, Wiley, Chichester, s. 247–264.pl_PL
dc.referencesSmith V., 1998, War and tourism: an American ethnography, „Annals of Tourism Research” 25(1), s. 202–207.pl_PL
dc.referencesSmith W.J., 2002, The culture of death: The assault on medical ethics in America, Encounter Books, ss. 256.pl_PL
dc.referencesSmoleńska I.E., 2012, Opuszczone miasta jako destynacje w turystyce kulturowej – analiza przykładów, „Turystyka Kulturowa” 12, s. 5–12.pl_PL
dc.referencesSołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ss. 364.pl_PL
dc.referencesSopher D., 1967, Geography of Religions, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, ss. 128.pl_PL
dc.referencesSrinivas R.V., 2009, Exploring the Potential for American Death Tourism, „Michigan State University College of Law Journal of Medicine and Law” 13(1), s. 92–123.pl_PL
dc.referencesStasiak A., Tanaś S., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, „Turystyka i Hotelarstwo” 8, s. 9–42.pl_PL
dc.referencesStone P.R., 2005, Consuming Dark Tourism: a call for research, „eReview of Tourism Research” 3(5), s. 109–117.pl_PL
dc.referencesStone P.R., 2006, A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions, „Tourism. An Interdisciplinary International Journal” 54(2), s. 145–160.pl_PL
dc.referencesStone P.R., 2009a, Dark Tourism: Morality and New Moral Spaces, [w:] R. Sharpley, P.R. Stone (red.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Aspect of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, s. 56–72.pl_PL
dc.referencesStone P.R., 2009b, “It’s Bloody Guide” – Fun, Fear and a Lighter Side of Dark Tourism at the Dungeon Visitor Attractions, [w:] R. Sharpley, P.R. Stone (red.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Aspect of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, s. 167–185.pl_PL
dc.referencesStone P.R., 2010, Death, Dying and Dark Tourism in Contemporary Society: A Theoretical and Empirical Analysis, Doctoral Thesis, University of Central Lancashire, Preston.pl_PL
dc.referencesStone P.R., 2011, Dark Tourism: towards a new post-disciplinary research agenda, „International Journal of Tourism Anthropology” 1(3/4), s. 318–332.pl_PL
dc.referencesStone P.R., 2012, Dark Tourism and Significant other Death: Towards a model of mortality mediation, „Annals of Tourism Research” 39(3), s. 1565–1587.pl_PL
dc.referencesStone P.R., Sharpley R., 2008, Consuming dark tourism: A thanatological perspective, „Annals of Tourism Research” 35(2), s. 574–595.pl_PL
dc.referencesStrange C., Kempa M., 2003, Shades of dark tourism: Alcatraz and Robben Island, „Annals of Tourism Research” 30 (2), s. 386–405.pl_PL
dc.referencesStryker S., 2004, Integrating emotion into identity theory, „Advances in Group Processes” 21, s. 1–23.pl_PL
dc.referencesStrzemieniecki R., 1994, Powrót bombardierów, „Wprost” 11/09, s. 51.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2005, Nekropolie jako miejsce w przestrzeni społeczno-kulturowej Łodzi. Ranga i specyfika ich znaczeń społecznych, [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 441–454.pl_PL
dc.referencesSzabat M., 2012, Moja i Twoja śmierć. Na podstawie Bycia i czasu Martina Heideggera i pism Emmanuela Levinasa, [w:] Z. Rudnicki (red.), Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 25–36.pl_PL
dc.referencesSzacki J., 2002, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 1076.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa, ss. 239.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S., 1990, Społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskich i generowanie znaczeń, [w:] J. Wódz (red.), Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, ŚIN, Katowice, s. 154–179.pl_PL
dc.referencesSzewczyk-Kowalczyk J., 2012, Śmierć w polskiej kulturze tradycyjnej, [w:] Z. Rudnicki (red.), Arsmoriendi, ars vivendi, ars educandi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 85–104.pl_PL
dc.referencesSzolginia W., 1982, Ilustrowana Encyklopedia dla Wszystkich. Architektura i budownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymczak M. (red.), 1982, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2004, Cmentarz jako obiekt zainteresowania geografii turyzmu, „Turyzm” 14(2), s. 71– 87.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2006a, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Cracoviensis” 17, s. 85–100.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2006b, Znaczenie przestrzeni śmierci w turystyce kulturowej, „Turyzm” 16(2), s. 145– 151.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2007, Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń zainteresowań turysty, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, t. 11, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 247–252.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2008a, Percepcja śmierci w turystyce kulturowej, „Turyzm” 18(1), s. 51–63.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2008b, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 215.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2011a, Uwarunkowania wykorzystania przestrzeni śmierci na potrzeby turystyki kulturowej, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace” 7, s. 181–189.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2011b, Znaczenie pamięci w przestrzeni turystycznej miasta, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 121–133.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2012, Edukacyjne i wychowawcze aspekty tanatoturystyki, [w:] Z. Rudnicki (red.), Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 427– 442.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 1999, Okrucieństwo w nowoczesnej Europie, Sic!, Warszawa, ss. 350.pl_PL
dc.referencesTeather E.K., 2001, The case of the disorderly graves: contemporary deathscapes in Guangzhou, „Social and Cultural Geography” 2(2), s. 185–202.pl_PL
dc.referencesTeather E.K., Rii H.U., Kim E.H., 2001, Seoul's deathscapes: incorporating tradition into modern time-space, „Environment and Planning A” 33(8), s. 1489–1506.pl_PL
dc.referencesTester K., 1997, Moral Culture, Sage Publications Ltd.pl_PL
dc.referencesThe Oxford English Dictonary, 1991, vol. XVII, Clarendon Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesThomas L.V., 2001, Trup, Ethos, Warszawa, ss. 220.pl_PL
dc.referencesThrift N., 1983, Wstęp do geografii czasu, [w:] G. Węcławowicz, Geografia czasu, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” t. 1.pl_PL
dc.referencesTremlett P.F., 2007, Death-scapes in Taipei and Manila: a postmodern necrography, „Taiwan in Comparative Perpsective” 1, s. 23–36.pl_PL
dc.referencesTrzupka J., 2001, Wstęp, [w:] J. Trzupka (red.), Oblicza śmierci we współczesnej sztuce polskiej, BWA, Katowice.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F., 1978, Sign and Methapor, „Annals of the Association of American Geographers” 68(3), s. 363–372.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F., 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa, ss. 251.pl_PL
dc.referencesTurner J.H., Stets J.E., 2009, Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 363.pl_PL
dc.referencesUNWTO Tourism Highlights, 2012.pl_PL
dc.referencesUNWTO World Tourism Barometr, 2013, vol. 11.pl_PL
dc.referencesUrry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 279.pl_PL
dc.referencesVargas J.C., Amparo A.J., 2010, Geographies of death: an intersectional analysis of police lethality and the racialized regimes of citizenship in São Paulo, „Ethnic and Racial Studies” 33(4), s. 611–636.pl_PL
dc.referencesVerdery K., 1999, The political lives of dead bodies, Columbia University Press, New York, ss. 208.pl_PL
dc.referencesVovelle M., 2004, Śmierć w cywilizacji Zachodu, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk, ss. 670.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 261.pl_PL
dc.referencesWalmsley D.J., Lewis G.J. , 1997, Geografia człowieka. Podejście behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 302.pl_PL
dc.referencesWarner W., 1959, The Living and the Dead, Yale University Press, New Haven.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 1999, Główne problemy badawcze geografii turyzmu, „Turyzm” 9(1), s. 37–50.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, ss. 333.pl_PL
dc.referencesWartecka-Ważyńska A., 2010, Cmentarze nowa wartość kulturowa i przykład przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej w warunkach globalizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu” 19, s. 319–328.pl_PL
dc.referencesWarylewski J., 2007, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Wydawnictwo UG, Gdańsk, ss. 314.pl_PL
dc.referencesWarzeszek S., 1997, U źródeł współczesnej kultury śmierci, „Warszawskie Studia Teologiczne” 10, s. 413–426.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz A.M., 2008, Apetyt turysty: o doświadczaniu świata w podróży, „Horyzonty Nowoczesności” 66, Universitas, Kraków, s. 383.pl_PL
dc.referencesWięcek A., 2005, Wybrane aspekty przestrzeni sepulkralnej Krakowa, „Peregrinus Cracoviensis” 16, s. 101–114.pl_PL
dc.referencesWilliams P., 2007, Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities, Berg Publishers, ss. 236.pl_PL
dc.referencesWiniarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, ss. 152.pl_PL
dc.referencesWinter C., 2011, Battlefield visitor motivations: explorations in the Great War town of Ieper, Belgium, „International Journal of Tourism Research” 13(2), s. 164–176.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2006, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, aktorzy, determinanty rozwoju, „Turyzm” 16(2), s. 41–64.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 268.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, „Rozprawy UMCS” t. 27.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2008, Miejsce człowieka na Ziemi – refleksje odnoszące się do geograficznego namysłu nad czasem, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii. Podstawowe koncepcje i idee w geografii, t. 4, Bydgoszcz, s. 41–56.pl_PL
dc.referencesYoung C., Light D., 2013, Corpses, dead body politics and agency in human geography: following the corpse of dr Petru Groza, „Transactions of the Institute of British Geographers” 38(1), s. 135–148.pl_PL
dc.referencesZaborski B., Wrzosek A., 1939, Antropogeografia, [w:] Wielka geografia powszechna, Wydawnictwo Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZdebski J., 2006, Aktywność turystyczna w przebiegu życia, [w:] G. Gołembski (red.), Tury- styka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 41–48.pl_PL
dc.referencesZelinsky W., 1994, Gathering Places for America's Dead: How Many, Where, and Why?, „The Professional Geographer” 46(1), s. 29–38.pl_PL
dc.referencesZiębińska-Witek A., 2005, Holocaust: problemy przedstawiania, Wydawnictwo UMCS, ss. 153.pl_PL
dc.referencesZiębińska-Witek A., 2012, Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe, „Teksty Drugie” 3, s. 174–186.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-924-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe