Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Bogusław
dc.contributor.editorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.date.accessioned2020-02-03T08:40:48Z
dc.date.available2020-02-03T08:40:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKaczmarek B., Problem nadzoru właścicielskiego we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), WUŁ, Łódź 2019, http://dx.doi.org/10.18778/8142-603-9.03.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-603-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31391
dc.description.abstractW opracowaniu prezentowane są następujące zagadnienia: 1) tradycyjne (statutowe) ujęcie funkcji rady nadzorczej w spółce akcyjnej oraz 2) zmodyfikowane niekodeksowe koncepcje funkcji rady nadzorczej we współczesnych przedsiębiorstwach z wykorzystaniem teorii agencji, teorii stewarda oraz koncepcji E. Gutenberga.pl_PL
dc.description.abstractSummary the following issues are presented in the paper: 1) traditional (statutory) recognition of the supervisory board function in a joint-stock company, and 2) modified non-expressive concepts of the supervisory board functions in modern enterprises using agency theory, steward theory and E. Gutenberg’s concept.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofInternacjonalizacja polskich i ukraińskich organizacji. Aspekty ekonomiczno-społeczne;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectnadzór właścicielskipl_PL
dc.subjectnadzór korporacyjnypl_PL
dc.subjectrada nadzorczapl_PL
dc.titleProblem nadzoru właścicielskiego we współczesnym przedsiębiorstwiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number11-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-604-6
dc.referencesDonaldson L., Organizational Economics and Management Theory, “Academy of Management Review” 2009, vol. 15, no 3, N.Y.pl_PL
dc.referencesDouma S., The two-tier System of Corporate Governance, “Long Range Planning” 2007, no 4, s. 613.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Kaczmarek B., Classical and modern concepst of corporate governance (Stewardship Theory and Agency Theory), „Management” (1429–9321), 2015, vol. 19, no 2, s. 84–92.pl_PL
dc.referencesGutenberg E., Funktionswandel des Aufsichtsrats, „Zeitschrift für Betriebswirtschaft“ 2000, 12, s. 18.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Rada Nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesKodeks nadzoru korporacyjnego dla spółek publicznych, Polskie Forum Corporate Governance, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesPeszko A., Rada Nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S., Szajkowski A., Szymański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStrassen J., Dieses Know-How muss ein Verwaltungsrat mitbringen, „Management Zeitschrift“ 2009, 5, s. 28.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-603-9.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe