Now showing items 1-1 of 1

    • Zasoby kapitału ludzkiego i społecznego w lokalnych grupach działania 

      Kretek-Kamińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05)
      Według założeń, opartych na doświadczeniach z realizacji podejścia LEADER w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, podstawowym celem powstających w jego ramach organizacji (w postaci lokalnych grup ...