KWARTAŁ jest magazynem wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM. Jego celem jest zainteresowanie studentów tematyką związaną z Łodzią oraz szeroko pojętą problematyką gospodarowania przestrzenią. W artykułach poruszane są różnorodne zagadnienia: planowanie przestrzenne, rewitalizacja, zrównoważony transport, rynek nieruchomości, rozwój regionalny, działalność samorządu terytorialnego, ochrona środowiska, kultura, marketing terytorialny itp. Redakcja na łamach magazynu informuje również o ważnych wydarzeniach związanych z kierunkiem Gospodarka Przestrzenna oraz z działalnością SKN SPATIUM. Obok artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym KWARTAŁ mieści także felietony dotyczące życia studenckiego, kultury i rozrywki.

ISSN: 2082-8675
WWW: spatium.uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more