Show simple item record

dc.contributor.authorBartnik, Dorota
dc.contributor.editorKonopska, Beata
dc.contributor.editorOstrowski, Jerzy
dc.contributor.editorPasławski, Jacek
dc.contributor.editorWeszpiński, Paweł E.
dc.date.accessioned2020-01-21T12:29:19Z
dc.date.available2020-01-21T12:29:19Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.citationBartnik D., Plany Łodzi sprzed 1945 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, "Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficnego", 2012, t. 3, s. 137-154.pl_PL
dc.identifier.issn1899-1971
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31222
dc.description.abstractSince it was founded in 1945, the Library of the University of Lodz (BUL) has been collecting, apart from other prints, also maps and atlases. The library’s special concern is to add to the collection maps and plans connected with Lodz and its region. Among which a significant position is taken by the old maps of Lodz, being a fruitful source of knowledge of the city’s past. There are over 40 plans of Lodz in BUL’s cartographic collection published before 1945. They are mostly Polish, Russian and German cartographic documents printed from the end of the 19th century. The oldest map in the collection, dates to 1853, was included in the first monograph of the city, written by Oskar Flatt. However, the oldest cartographic manu-script is the map from 1868, made by Jan Bojankowski, the urban planner. The most numerous in the collection are city maps published in the Interbellum, among which are Lodz manufac-turers cadastral maps: Karol’s Scheibler, Ludwik’s Grohman and Karol’s Buhle. During the Second World War, Lodz has been a part of the German Reich. The occu-pants broadened the city limits and changed its name into Litzmannstadt. It was shown on six maps from that time. Most of them appeared under the imprint of Verlag Buchhandlung S. Seipelt and Druckerei der Litzmannstädter Zetinug in Lodz along with the indexes of street names’.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana przez MNiSWpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego;3
dc.subjecthistoria kartografiipl_PL
dc.subjectplany miastpl_PL
dc.subjectkartografia miejskapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titlePlany Łodzi sprzed 1945 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeMaps of the city Lodz until 1945 in the Lodz University Library’s collection as a source of information about the citypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number137-153pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBartoszewicz H., Obraz kartograficzny miast polskich w XVII – XIX wieku. Katalog wystawy, Warszawa 2007, s. 10-11.pl_PL
dc.referencesCzochański M., Kośka T., Kowalski G., Zarys dziejów geodezji w Łodzi, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesDylik J., Łódź i okolice. Przewodnik geograficzny, Łódź 1939.pl_PL
dc.referencesInżynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJaworska J., Ruch wydawniczy. W: Łódź. Dzieje miasta. T. 1: Do 1918 r. Red. R. Rosin, Warszawa – Łódź 1988.pl_PL
dc.referencesKoter M., Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowe. „Prace Geograficzne” 1969, nr 79pl_PL
dc.referencesKowalska-Wajnkaim B., 100 lat łódzkiej energetyki, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesŁódź. Dzieje miasta. T.1: Do 1918 r. Red. R. Rosin, Warszawa-Łódź 1988.pl_PL
dc.referencesŁódź. Monografia miasta. Red. S. Liszewski, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesMissalowa G., Koncentracja przemysłu włókienniczego (1918-1939). W: Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materiały pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław [etc.] 1970.pl_PL
dc.referencesPlany miast polskich w archiwach państwowych. Oprac., M. Lewandowska, M. Stelmach, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesPuś W., Dzieje Łodzi przemysłowej. Zarys historii, Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesPuś W., Pytlas S., Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju ,,Uniontex" (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827-1977, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesRozwój terytorialny Łodzi [plan], skala 1:29 000. Oprac. M. Stępniewski, Z. Szambelan, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesStępniewski M., Szambelan Z., Rozwój terytorialny Łodzi w świetle dokumentów i źródeł kar-tograficznych, „Rocznik Łódzki” 2009, t. 56.pl_PL
dc.referencesStrzałkowski, J. Drukarnie i księgarnie w Łodzi do 1944 roku, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesSzram A., Wach A., Architektura Łodzi przemysłowej, Łódź 1975pl_PL
dc.referencesSzychowski L. S., Zarys dziejów drukarstwa łódzkiego: 1859 – 1918, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesŻelichowski R., Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rodu, Warszawa 2002.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildorota.bartnik@lib.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volumet. 3pl_PL
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record