SPIS TREŚCI

  Od redaktorki

 1. Osiąganie dorosłości i młodzi dorośli jako kategorie analiz socjologicznych
  Jolanta Grotowska-Leder
 2. Artykuły

 3. Emerging Adulthood: An Intersectional Examination of the Changing Life Course
  Shauna Morimoto
 4. Stawanie się osobą dorosłą w czasach płynnej nowoczesności w doświadczeniu wielkomiejskich młodych dorosłych
  Iwona Kudlińska-Chróścicka
 5. Instrumentalizacja i kapitalizacja edukacji w postawach wielkomiejskich młodych dorosłych
  Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Marcin Gońda
 6. Aktywność zawodowa łódzkich trzydziestolatków w perspektywie kariery zawodowej w świetle analiz jakościowych
  Jolanta Grotowska-Leder
 7. Nowe oblicza konfliktu ról wśród młodych Polek i Polaków w świetle łączenia rodzicielstwa ze studiami i pracą zawodową
  Izabela Mleczko, Paula Pustułka, Justyna Sarnowska, Marta Buler
 8. Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów
  Dominika Winogrodzka, Justyna Sarnowska
 9. Młodzi dorośli łodzianie i zduńskowolanie zaangażowani w sferę i przestrzeń publiczną w procesie osiągania pełnej dorosłości
  Marcin Kotras
 10. Enhancing Autonomy through the Occupational Engagement of Adults with Intellectual Disabilities: Supported Employment Model Applied by the Polish Association for Persons with Intellectual Disabilities (Branch in Zgierz)
  Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Małgorzata Potoczna
 11. Problemy etyczne w relacji badacza z osobami badanymi (na przykładzie badań biograficznych z osobami starymi)
  Paulina Świątek-Młynarska
 12. Między światem realnym a wirtualnym: obietnice vs. rzeczywistość. Prekarna praca kierowcy Ubera?
  Dominika Polkowska
 13. Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści
  Katarzyna Lisek

Recent Submissions