SPIS TREŚCI

1.Pamięci Profesora Józefa Matuszewskiego
Jacek Matuszewski
2.Gustaw Adolf Harald Stenzel i jego wizja ustroju Polski piastowskiej
Marek Cetwiński
3.Morze w źródłach zachodniopomorskich do podziału kraju w 1295 roku
Jerzy Walachowicz
4.Zaginione dokumenty Kazimierza Wielkiego dla odbiorców z ziemi krakowskiej
Franciszek Sikora
5.Treść nazwy "konfiskata" w świetle niektórych wypowiedzi literatury na temat reorganizacji domeny monarszej przez Kazimierza Wielkiego
Krzysztof Goźdź-Roszkowski
6.Wprowadzanie w życie postanowień aktu krewskiego w latach 1385-1399
Jan Tęgowski
7.Nowelizacje Statutów Kazimierza Wielkiego w statucie warckim z 1423 roku. Z badań nad ustawodawstwem w dawnej Polsce
Wacław Uruszczak
8.Ograniczanie skuteczności prawa retraktu w polskim prawie ziemskim od II polowy XIV do końca XV wieku
Maciej Mikuła
9.Kmieć przed sądami publicznymi w świetle krakowskich ksiąg sądowych z XIV-XV wieku
Zygfryd Rymaszewski
10.Początki starostwa spiskiego i pierwsi starostowie. Z dziejów polityki Władysława Jagiełły wobec Zakonu Krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego w latach 1411-1430
Janusz Kurtyka
11.Powoływanie władz w samorządach miejskich w Polsce XV w.
Henryk Samsonowicz
12.O przezwiskach i przydomkach szlachty sieradzkiej w XV wieku
Alicja Szymczakowa
13.O polski język statutów - charakter egzekucyjnego postulatu
Edyta Nowak-Jamróz
14.Zakaz, którego nie było. O rzekomym zakazie drukowania III Statutu w języku oryginału i kilku innych wątpliwościach
Andrzej B. Zakrzewski
15.Informacje o sejmach i sejmikach w korespondencji Sapiehów w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w Kijowie
Anna Filipczak-Kocur

Recent Submissions