SPIS TREŚCI

1.Od Redakcji. X lat "Studiów Z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" z Lublina i Łodzi
Jacek Matuszewski, Wojciech Witkowski
2.Uwagi wprowadzające - początki skarbowości publicznej
Jacek Matuszewski
3.Skarbowość polska lat 1492-1587 w historiografii
Tadeusz Szulc
4.Skarbowość Rzeczypospolitej lat 1587-1697 (Stan badań, źródła i postulaty)
Anna Filipczak-Kocur
5.Stan badań nad skarbowością polską i litewską wieku XVIII
Tomasz Ciesielski
6.Skarbowość na ziemiach polskich w dobie zaborów - stan badań
Wiesław P. Tekely
7.Dorobek badań nad skarbowością Polski międzywojennej
Andrzej Witkowski
8.Zabieranie cudzych dóbr ziemskich przez panującego w ocenie prawnej sądów królewskich działających w Wielkopolsce w 1372 r.
Krzysztof Goźdź-Roszkowski
9.Datowanie w dekretach krakowskich
Józef Matuszewski
10. Z problematyki nieskuteczności prawa - szlachecki konflikt o jazy
Edyta Nowak-Jamróz
11.Rola organów władzy Królestwa Polskiego w pracach legislacyjnych nad narodowym prawem rzeczowym w latach 1815-1830
Anna Zarzycka
12.Weryfikacja urzędników państwowych w Królestwie Polskim po Powstaniu Listopadowym
Marek Rutkowski
13.Radcy, asesorzy i inspektorzy rządu gubernialnego lubelskiego w latach 1867-1915
Grzegorz Smyk
14.Zjazd sędziów pokoju I okręgu pokojowego w Lublinie w latach 1876-1915 (Ustrój, organizacja wewnętrzna i obsada personalna)
Arkadiusz Bereza
15.Konstrukcja liberalnego państwa prawa a zakres kompetencji ministrów spraw wewnętrznych w Polsce międzywojennej
Waldemar Kozyra
16.Tworzenie okupacyjnego wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1940
Andrzej Wrzyszcz
17.Cytowanie źródeł i publikacji elektronicznych
Krzysztof Narojczyk
18.Irena Dwornicka (1953-2002)
Wacław Uruszczak

Recent Submissions