SPIS TREŚCI

1.Żywot pracowity
Ewa Borkowska-Bagieńska
2.Bibliografia prac naukowych Profesora Bogdana Lesińskiego
Wojciech Szafrański
3.Niektóre ograniczenia swobody zawierania malżeństw w rzymskim prawie poklasycznym na przykładzie dowódców wojskowych w stopniu "dux"
Jacek Wiewiorowski
4.Dochody margrabiego brandenburskiego w czasach askańskich (1157-1320)
Jerzy Walachowicz
5.Granica nieruchomości a zmiana biegu rzeki granicznej w świetle Statutów Kazimierza Wielkiego
Magdalena Podgórska
6.Panny, mężatki i wdowy przed sądami ziemskimi i grodzkimi w Sieradzkiem w XV wieku
Alicja Szymczakowa
7.Sporne dekrety krakowskie
Józef Matuszewski
8.Sejm koronacyjny w 1507 roku w Krakowie
Wacław Uruszczak
9.Uchwały wrocławskiego sejmu z 20 września 1527 roku i przekazy najstarszego śląskiego katastru
Kazimierz Orzechowski
10.Stanowisko króla w Rzeczypospolitej na podstawie listów ostatniego Jagiellona do Radziwiłłów
Tadeusz Szulc
11.Król w dawnej Polsce w świetle dokumentów praktyki sądowej
Zygfryd Rymaszewski
12.Litewski Trybunał Skarbowy (1591-1717)
Anna Filipczak-Kocur
13.Chłosta jako sposób wymuszania zeznań w procesie karnym miast polskich XVII-XVIII wieku
Marian Mikołajczyk
14.Opieka w projekcie Wojciecha Prus Olszowskiego do Kodeksu Stanisława Augusta
Wojciech Szafrański
15.Cywilnoprawne skutki cudzołóstwa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Andrzej Gulczyński
16.Poznańskie środowisko historycznoprawne w latach 1919-1939
Henryk Olszewski, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska
17.Własność w polskim prawie cywilnym. Przemiany strukturalne - potrzeba nowelizacji
Władysław Rozwadowski
18.Źródła elektroniczne - nowe możliwości badawcze
Jerzy Wisłocki
19.Vita magistra historiae. O "wolności" nauki historycznej na marginesie XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu słów kilka
Marek Cetwiński, Jacek Matuszewski

Recent Submissions