Show simple item record

dc.contributor.authorSiedlecki, Tomasz
dc.date.accessioned2019-12-11T17:04:46Z
dc.date.available2019-12-11T17:04:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31050
dc.description.abstractW artykule zostały przedstawione przyczyny i skutki zatłoczenia drogowego w miastach oraz rozwiązania, które minimalizują negatywne skutki kongestii transportowej. Jednym z podanych sposobów jest wprowadzanie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Niniejszy artykuł prezentuje warunki wdrożenia darmowego transportu publicznego, jego pozytywne i negatywne strony oraz przykłady polskich miast, które zdecydowały się na zastosowanie takiego rozwiązania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"pl_PL
dc.relation.ispartofseriesAutobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe;6
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbezpłatna komunikacja miejskapl_PL
dc.subjectpubliczny transport zbiorowypl_PL
dc.subjectkongestia transportowapl_PL
dc.subjectlogistyka miejskapl_PL
dc.subjecttransport miejskipl_PL
dc.titleBezpłatna komunikacja miejska jako sposób minimalizowania negatywnych skutków kongestii transportowej w miastachpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number231-238pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2450-7725
dc.referencesCiesielski M., Koszty kongestii transportowej w miastach, Zeszyty Naukowe – Seria II, Prace doktorskie i habilitacyjne, Zeszyt nr 87, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1986.pl_PL
dc.referencesKoźlak A., Gospodarcze, społeczne i ekologiczne skutki kongestii transportowej, w: Sokołowski J., Żabiński A. (red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 402 „Polityka ekonomiczna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.pl_PL
dc.referencesCichosz M., Innowacje w logistyce miejskiej – Zrównoważony transport publiczny, w: Witkowski J., Skowroński A. (red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 383 „Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.pl_PL
dc.referencesKauf S., Problemy komunikacyjne a lokalizacja przedsiębiorstw logistycznych – nowe zagadnienie zintegrowanego planowania rozwoju miasta, w: Kauf S. (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.pl_PL
dc.referencesMüller M., Volkamer A., Leitfaden städtischer Güterverkehr, Verkehrsclub Deutschland, Berlin 2006.pl_PL
dc.referencesZamkowska S., Przeciwdziałanie kongestii w miastach, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 11.pl_PL
dc.referencesBaryda A., Kraszewski A., Transport publiczny – zagrożenie czy szansa dla środowiska, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 7-8.pl_PL
dc.referencesKaroń G., Transport w logistycznym łańcuchu dostaw a zatłoczenie komunikacyjne miast i aglomeracji, w: Kowalska S., Markusik S. (red.), Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2011.pl_PL
dc.referencesIgliński H., Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 3.pl_PL
dc.referencesCiastoń A., Sapoń G., Prędkość komunikacyjna pojazdów w miejskim transporcie zbiorowym, „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 10.pl_PL
dc.referencesBieńczak M., Fierek Sz., Kruszyński M., Żak J., Wielokryterialna ocena tramwajów przeznaczonych do obsługi systemu transportu publicznego, w: Bukowski L. (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesGwarda K., Kształtowanie zrównoważonej mobilności na przykładzie miasta Gdynia, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” 2015, nr 12.pl_PL
dc.referencesDybalski J., Skąd się bierze smog i jak bardzo winne są auta?, http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/skad-sie-bierze-smog-i-jak-bardzo-winne-sa-auta-53970.html, 03.04.2018.pl_PL
dc.referencesOchrona powietrza przed zanieczyszczeniami, Raport NIK, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesBełch P., Transport samochodowy – numer 1 wśród przewozów towarowych i pasażerskich, w: Lewandowski J., Jałmużna I. (red.), Skuteczna logistyka warunkiem rozwoju regionów i przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesStarowicz W., Zarządzanie mobilnością wyzwaniem polskich miast, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 1.pl_PL
dc.referencesPiasecki S., Podstawy logistyki. Tom II. Transport, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMazur M., Winiarska A., Rozwój zrównoważonego transportu oraz zwiększanie mobilności w mieście na przykładzie Krakowa, w: Białowąs K., Włodek W. (red.), TransLogistics 2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesTundys B., Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBylinko L., Owsiak D., Kubański M., Logistyka miejska – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, w: Zarządzanie XXI wieku, tom II. Zarządzanie logistyką i jakością, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012.pl_PL
dc.referencesKauf S., Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach, „LogForum” 2010, tom 6, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzołtysek J., Przesłanki osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu systemów dostaw ładunków w miastach (refleksje na tle dyskusji), „Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 11.pl_PL
dc.referencesDąbek P., Transport zbiorowy jako podstawa atrakcyjności centrum miasta, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 1.pl_PL
dc.referencesZałoga E., Kłos-Adamkiewicz Z., Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 5.pl_PL
dc.referencesMajewski B., Integracja przesiadek w komunikacji autobusowej i tramwajowej na przykładzie planów przebudowy węzła Ogrody i Żeromskiego w Poznaniu, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 3.pl_PL
dc.referencesBauer M., Wydzielone pasy autobusowe realizacją uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu, „Transport Miejski i Regionalny” 2012, nr 2.pl_PL
dc.referencesKauf S., Logistyka miasta a technologie smart, „Studia miejskie” 2012, tom 6.pl_PL
dc.referencesWyszomirska-Góra M., Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 1.pl_PL
dc.referencesDydkowski G., Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego w największych miastach w Polsce – analiza porównawcza, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 187.pl_PL
dc.referencesHanna N., Dodge M. R., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKotler P., Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesTomanek R. (red.), Ceny transportu miejskiego w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesGrzelec K., Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 4.pl_PL
dc.referencesWyszomirski O., Analiza przesłanek celowości wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1979.pl_PL
dc.referencesReynolds J., Zero-Fare Public Transport, Transport Planning and Policy, https://jreynold.files.wordpress.com/2010/05/zero-fare.pdf, 06.04.2018.pl_PL
dc.referencesDydkowski G., Tomanek R. (red.), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M., Przygodzki Z., Logistyka miejska i transport zrównoważony, w: Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesBezpłatna Komunikacja Miejska w Polsce, https://www.facebook.com/bezplatnakomunikacjamiejskawpolsce/photos/pb.1640168009540868.-2207520000.15232581-96./2504847496406244/?type=3&theater, 07.04.2018 r.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.siedlecki@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe