SPIS TREŚCI

1.Badacz i wydawca źródeł prawa dawnej Polski. Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Profesora Ludwika Łysiaka
Wacław Uruszczak
2.Bibliografia prac naukowych prof. dr habil. Ludwika Łysiaka
Zdzisław Zarzycki
3.Sołectwo miejskie "trans Oderam" w czasach askańskich
Jerzy Walachowicz
4.Ojciec i Syn - ostatni Piastowie na tronie królewskim
Józef Matuszewski
5.Bliższość do dowodu w Statutach Kazimierza Wielkiego
Jacek Matuszewski
6.Gdańskie źródła średniowiecznego prawa morskiego
Tadeusz Maciejewski
7."Declaratio sententiae" w wyrokach sądu wyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim (1456-1511)
Zygfryd Rymaszewski
8."Ius dispositivum" w dawnych zobowiązaniach polskich
Bogdan Lesiński
9.Z dziejów procesów o zbrodnię stanu. Sprawa Throckmortona (1554 r.) w Anglii epoki Tudorów
Kazimierz Baran
10.Kilka uwag o ustroju politycznym księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku
Marian J. Ptak
11.Powstanie skarbowej administracji stanów - na przykładzie Śląska w XVI wieku
Kazimierz Orzechowski
12.Włodarstwo sądeckie dóbr biskupich krakowskich i jego księga sądowa
Stanisław Grodziski
13.Konfederacja litewska na nadzwyczajnym sejmie w 1672 roku
Anna Filipczak-Kocur
14.Kierowanie obradami sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII w.)
Andrzej B. Zakrzewski
15.O obowiązku rozdawania skonfiskowanych dóbr ziemskich w ustawodawstwie polskim XVII-XVIII wieku
Krzysztof Goźdź-Roszkowski
16.O zatwierdzaniu wyroków sądu miejskiego w Nowej Górze w XVIII wieku
Marian Mikołajczyk
17.Dozorcy miast województwa mazowieckiego (1818-1821)
Władysław Ćwik
18.Konsystorz generalny chełmskiej diecezji greckounickiej w Królestwie Polskim
Artur Korobowicz
19.Uwagi o zarządzie wymiaru sprawiedliwości w Polsce szlacheckiej i czasach zaborów
Wojciech Witkowski
20.1848 - ein Knotenpunkt der europaeischen Geschichte
Michael Stolleis
21.Ochrona prawa własności w orzecznictwie austriackiego Trybunału Administracyjnego (1876-1918)
Andrzej Dziadzio
22.Pierwsze nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym
Dorota Malec
23.Początki kontroli społecznej rad narodowych w Polsce Ludowej (1944-1950) w świetle publicystyki i literatury okresu
Izabela Lewandowska-Malec

Recent Submissions

View more