SPIS TREŚCI

1."Z głuszy i puszczy na katedrę uniwersytecką"
Jacek Matuszewski
2.Bibliografia prac prof. dr habil. Zygfryda Rymaszewskiego
Maciej Rakowski
3.Statuty litewskie w Koronie Królestwa Polskiego
Juliusz Bardach
4.Sołtys Menold, czyli fiasko książęcych planów. (z "Księgi henrykowskiej")
Marek Cetwiński
5.Prolegomena do trzech statutów dalmatyńskich: Policy, Winodola, Korczuli
Barbara Czapik-Lityńska, Adam Lityński
6.Sprawa restytucji dóbr w ujęciu Karola Potkańskiego i Władysława Semkowicza
Krzysztof Goźdź-Roszkowski
7.Z dziejów spiskiego zastawu uwag kilka
Stanisław Grodziski
8.Palatinus - wojewoda. Łacińskie i polskie nazwy określające wojewodę w źródłach polskiego średniowiecza (do końca XV w.)
Tomasz Kubicki
9.Choroba umysłowa w źródłach polskiego prawa ziemskiego
Bogdan Lesiński
10.Raz jeszcze o założeniu sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim
Ludwik Łysiak
11.Jeszcze raz: inkrustacje polskie w wyrokach łacińskich najwyższego sądu magdeburskiego grodu krakowskiego
Józef Matuszewski
12.O pławieniu czarownic w Gdowie w 1689 r. Kartka z dziejów miejskiego procesu karnego w Polsce
Marian Mikołajczyk
13.Nad mitami warszawskiej konfederacji
Edyta Nowak-Jamróz
14.Plany koronacyjne Henryka Probusa. Królestwo polskie czy królestwo krakowskie?
Aleksander Swieżawski
15.Walenty Dembiński zwolennikiem czy przeciwnikiem egzekucji?
Tadeusz Szulc
16.Pojedynki rycerskie, czyli rzecz o sądzie bożym w Polsce Jagiellonów
Jan Szymczak
17.Personel sądu grodzkiego w Sieradzu za starosty Jana Koniecpolskiego (1442-1455)
Alicja Szymczakowa
18.Zwyczaje ziemskie w Statutach Kazimierza Wielkiego
Wacław Uruszczak
19.Advocatia dicta gharde w XIV w.?
Jerzy Walachowicz
20.Jan Wincenty Bandtkie w obronie "De senatu romano" Jana Zamoyskiego
Wojciech Witkowski

Recent Submissions