Show simple item record

dc.contributor.authorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorGrotowska-Leder, Jolanta
dc.date.accessioned2019-12-09T12:03:39Z
dc.date.available2019-12-09T12:03:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAndrzej Kacprzak (2014) „Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej”, [w:] J. Grotowska-Leder (red.) „Więzi społeczne, sieci społeczne a procesy inkluzji i wykluczenia społecznego”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-484-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31002
dc.description.abstractKontrola społeczna, rozumiana jako zestaw środków służących podtrzymywaniu więzi społecznej i tym samym utrzymywaniu porządku społecznego, stanowi dla kryminologii kategorię pojęciową o szczególnej wartości epistemologicznej, zarówno w kontekście analiz etiologii zachowań przestępczych, jak i ich zmiany w cyklu życia jednostki. Badania i analizy wskazują, że więzi łączące jednostkę z jej najbliższym otoczeniem mogą być w obu tych kontekstach znaczące lub nawet decydujące. Stąd też, coraz częściej specjaliści w dziedzinie badań nad zmianą zachowania przestępczego kierują swoją uwagę w stronę niesformalizowanych relacje nieletnich i dorosłych przestępców oraz ich funkcjonowanie w ramach małych grup społecznych, spośród których za najważniejszą uznaje się rodzinę. Celem artykułu jest charakterystyka powiązań między przestępstwami popełnianymi przez osoby nieletnie i młodociane a ich życiem rodzinnym w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyd. Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectprzestępczość nieletnichpl_PL
dc.subjectkontrola społecznapl_PL
dc.subjectwięź społecznapl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectzmiana zachowań przestępczychpl_PL
dc.titleRodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderAndrzej Kacprzakpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAndrzej Kacprzak, doktor nauk społecznych., asystent w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – specjalista w zakresie socjologii dewiacji i kontroli społecznej, kryminologii, polityki karnej i pracy socjalnej. Autor i współautor ponad 20 artykułów naukowych [m.in. Child negligence and criminal onset in ex-prisoners’ early life stories (2019); Współczesne aspekty resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich (2017); Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej; Międzypokoleniowa transmisja alkoholizmu (na podstawie narracji trzeźwiejących alkoholików) (2011)], współautor monografii Praca socjalna z byłymi więźniami i ich rodzinami (2014, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), autor pracy doktorskiej pt. Bariery i szanse reintegracji społecznej byłych więźniów w ich biograficznym doświadczeniu napisanej pod kierunkiem dr hab. Jolanty Grotowskiej-Leder, prof. UŁ. Współzałożyciel i członek Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Brał udział w realizacji licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych na temat problemów społecznych, zwł. przestępczości, m.in. Społeczne czynniki zachowań przestępczych (grant Ministerstwa Sprawiedliwości), w latach 2011-2015 koordynator projektu Wolność – analiza strategii i losów życiowych osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego (grant w ramach dotacji celowej MNiSW). Obecnie członek międzyinstytutowego zespołu badawczego realizującego projekt pt. Biospołeczne czynniki przestępczości agresywnej (dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pod kierownictwem dr hab. Piotra Chomczyńskiego, prof. UŁ. Publikacje dostępne są pod adresem: https://ktfp.academia.edu/AndrzejKacprzakpl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej_kacprzak@interia.plpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record