Show simple item record

dc.contributor.authorPrzygodzki, Zbigniew
dc.contributor.authorZasina, Jakub
dc.contributor.editorPrzygodzki, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-11-14T08:51:49Z
dc.date.available2019-11-14T08:51:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzygodzki Z., Zasina J., Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni w miejscu pracy na rzecz wzmocnienia efektywności kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Przygodzki Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 239-253, doi: 10.18778/7969-044-2.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-044-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30742
dc.descriptionCelem zrealizowanych badań była identyfikacja wpływu przestrzeni otaczającej człowieka w miejscu pracy, na jego zdolności kreatywne. Innymi słowy, celem było zdiagnozowanie poziomu dopasowania warunków przestrzeni pracy, do potrzeb wykorzystującego tę przestrzeń kapitału ludzkiego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzygodzki Z. (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectatrakcyjne przestrzenie pracypl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.titleKreowanie atrakcyjnych przestrzeni w miejscu pracy na rzecz wzmocnienia efektywności kapitału ludzkiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number239-253pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiskapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-188-3
dc.referencesRegionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, Przygodzki Z. (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesNeufert E., Podręczniki projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesAlexander Ch., Język Wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2008.pl_PL
dc.referencesGehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzbycho@uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailj.zasina@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-044-2.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe