Now showing items 1-7 of 1

  podwójne starzenie się ludności (1)
  Polska (1)
  przełom XX i XXI wieku (1)
  przyczyny zgonów (1)
  starzenie się ludności (1)
  umieralność (1)
  umieralność osób starszych (1)