Now showing items 1-1 of 1

    • Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka 

      Kalinowski, Marcin; Pieczewski, Andrzej ORCID; Matera, Rafał; Dzionek-Kozlowska, Joanna; Skodlarski, Janusz; Pawlak, Mateusz; Drzymała, Agnieszka ORCID; Puliński, Włodzimierz; Kowalski, Kamil ORCID; Bukowski, Adam; Matera, Paulina ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)