Now showing items 1-1 of 1

    • Niepełnosprawny jako pracujący w systemie ekonomii społecznej 

      Nosal, Przemysław; Wasielewska, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Ekonomia społeczna to obszar, w którym za sprawą określonych działań o charakterze gospodarczym dokonuje się proces integracji grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jedną z takich grup są osoby ...