Now showing items 1-3 of 3

  • Aborcja między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska 

   Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Pierwsza część pracy ukazuje historyczną, polityczną oraz społeczną charakterystykę konstruowania się uniwersalnej normy społeczno-kulturowej, jaką jest macierzyństwo. Dziedziny prawa i obyczaju przez wieki kształtował ...
  • Aborcja w dyskursie publicznym. Monografia zjawiska 

   Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Część pierwsza książki ukazuje dyskurs religijny przez pryzmat jego historycznych początków, rozwoju i wpływu katolickiej doktryny małżeństwa na postrzeganie sfery cielesnej i seksualnej życia człowieka. W części drugiej ...
  • Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie 

   Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12-01)
   Książka dotyczy dwóch kwestii społecznych -starości i aborcji -omawianych z perspektywy artystycznej (filmowej) i socjologicznej. Autorka ukazała oba zjawiska, odwołując się do współczesnego kina amerykańskiego, europejskiego ...