Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2019-08-20T09:16:02Z
dc.date.available2019-08-20T09:16:02Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Wzrost dzietności w ostatnich latach: dlaczego najbardziej z niego korzystają duże miasta?, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2019, nr 5, 1-5pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29980
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;5
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI w.pl_PL
dc.subjectdzietnośćpl_PL
dc.subjectpłodnośćpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleWzrost dzietności w ostatnich latach: dlaczego najbardziej z niego korzystają duże miasta?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-5pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2019, Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin, ZWS GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2018-roku-tworzenie-i-rozpad-rodzin,33,2.htmlpl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2018, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018, ZWS GUS, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, 13-27, http://hdl.handle.net/11089/8118pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017, Dzietność w stolicach województw w latach 1990-2016, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 10, http://hdl.handle.net/11089/23969pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2018, Bliżej zastępowalności pokoleń. O przestrzennym zróżnicowaniu zmian poziomu dzietności w latach 2015-2017, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 4, http://hdl.handle.net/11089/25096pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2018a, Zachowania prokreacyjne w latach 2016-2017. Kontynuacja trendów czy zmiana?, „Polityka Społeczna”, nr 10pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2018b, Zróżnicowanie przestrzenne zachowań prokreacyjnych we współczesnej Polsce, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, J. Witkowski (red.), Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, RRL, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/sytuacja-demograficzna-polski/pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe