Show simple item record

dc.contributor.authorOlejniczak, Paulina
dc.contributor.authorBrożyna, Eliza
dc.contributor.authorGrabowska, Magdalena
dc.contributor.editorKamiński, Tomasz
dc.date.accessioned2019-08-13T08:12:04Z
dc.date.available2019-08-13T08:12:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOlejniczak P., Brożyna E., Grabowska M., Polityka Unii Europejskiej wobec Indonezji, [w:] Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich, Kamiński T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 153-169, doi: 10.18778/8142-386-1.09pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29927
dc.descriptionRozdział omawia kwestię współpracy politycznej oraz gospodarczej pomiędzy UE i Indonezją. Autorki poruszają również kwestie pomocy humanitarnej i rozwojowej dla tego kraju.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ Jean Monnet Module „Asia as a Challenge for the European Union”pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKamiński T. (red.), Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesContemporary Asian Studies;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectIndonezjapl_PL
dc.subjectPCApl_PL
dc.subjectCEPApl_PL
dc.subjectwymiana handlowapl_PL
dc.subjectFLEGTpl_PL
dc.subjectpomoc rozwojowapl_PL
dc.subjectpomoc humanitarnapl_PL
dc.titlePolityka Unii Europejskiej wobec Indonezjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number153-169pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-386-1
dc.referencesCommission Proposes Closer EU Relation with Indonesia, www.europa.eu/rapid/press-release_IP-00-98_en.htm (data dostępu: 10.05.2017).pl_PL
dc.referencesDamuri Y.R., Atje R., Soedjito A., Study on the Impact of an EU-Indonesia CEPA, www.eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015csiscepa_en.pdf (data dostępu: 10.05.2017).pl_PL
dc.referencesEducation Sector Support Programme (ESSP), www.eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/eu_indonesia/essp_en.pdf (data dostępu: 30.05.2017).pl_PL
dc.referencesThe European Union and the Global Fund, www.eeas.europa.eu/sites/eeas/files/global_fund_donor_sheet_en_0.pdf (data dostępu: 11.06.2017).pl_PL
dc.referencesEU’s Ashton Set to Discuss Middle East Issues during Jakarta Visit, www.thejakartapost.com/news/2013/11/01/eu-s-ashton-set-discuss-middle-east-issues-during-jakarta-visit.html (data dostępu: 10.05.2017).pl_PL
dc.referencesEU and Indonesia Start the New Year with a Comprehensive Second Round of FTA Negotiations, www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/18883/eu-and-indonesia-start-new-year-comprehensive-second-round-fta-negotiations_en (data dostępu: 20.05.2017).pl_PL
dc.referencesFLEGT Briefing – PRZESTRZEGANIE PRAWA LEŚNEGO, ZARZĄDZANIE I HANDEL, www.ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-flegt-briefing-note-1-200404_pl.pdf (data dostępu: 27.05.2017).pl_PL
dc.referencesHRM, www.eu-undp-sustain.org/site/blog/coreserctors?tab=output3 (data dostępu: 10.06.2017).pl_PL
dc.referencesIndonesia and the EU, www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/680/indonesia-and-eu_en (data dostępu: 10.05.2017).pl_PL
dc.referencesIndonesia ECHO FACTSHEET, www.ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/indonesia_en.pdf (data dostępu: 11.06.2017).pl_PL
dc.referencesIndonesia, EU Sign Agreement on Trade in Legally Harvested Timber, www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/indonesia-eu-sign-agreement-trade-legally-harvested-timber.html (data dostępu: 28.05.2017).pl_PL
dc.referencesIndonesia, www.ec.europa.eu/echo/where/asia-and-oceania/indonesia_en (data dostępu: 11.06.2017).pl_PL
dc.referencesIndonesia, www.euflegt.efi.int/indonesia (data dostępu: 27.05.2017).pl_PL
dc.referencesIndonezja. Informator gospodarczy dla polskich eksporterów i inwestorów 2016, www.indonesia.trade.gov.pl/pl/o-kraju/195637,indonezja-2016-informator-gospodarczy-dla-polskich-eksporterow-i-inwestorow.htmls (data dostępu: 11.06.2017).pl_PL
dc.referencesJoint Press – Statement Signing of the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) at the Ministerial Troika Meeting opens new era for Indonesia-EU Relations, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/111114.pdf (data dostępu: 20.05.2017).pl_PL
dc.referencesOficjalne rozpoczęcie negocjacji dot. kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy UE i Indonezją (CEPA), www.indonesia.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/204327,oficjalne-rozpoczecie-negocjacji-dot-kompleksowej-umowy-o-partnerstwie-gospodarczym-pomiedzy-ue-i-indonezja-cepa-.html (data dostępu: 20.05.2017).pl_PL
dc.referencesOVERSIGHT, www.eu-undp-sustain.org/site/blog/coreserctors?tab=output1 (data dostępu: 11.06.2017).pl_PL
dc.referencesPRESS RELEASE: The EU – Indonesia Partnership and Cooperation Agreement enters into force, www.eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2014/140501_01_en.pdf (data dostępu: 20.05.2017).pl_PL
dc.referencesPierwsza runda negocjacji pomiędzy UE i Indonezją dot. umowy o partnerstwie gospodarczym (CEPA), www.indonesia.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/211921,pierwsza-runda-negocjacji-pomiedzy-ue-i-indonezja-dot-umowy-o-partnerstwie-gospodarczym-cepa-.html# (data dostępu: 20.05.2017).pl_PL
dc.referencesQuestions and Answers on the EU and Indonesia Agreement on Illegal Timber, www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-828_en.htm (data dostępu: 27.05.2017).pl_PL
dc.referencesReport from the 1st round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia, www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154982.pdf.pl_PL
dc.referencesSupport for Reform of the Justice Sector in Indonesia (SUSTAIN), www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/operations/projects/democratic_governance/saji-project1.html (data dostępu: 11.06.2017).pl_PL
dc.referencesSupport to the Development of the Indonesian Qualifications Framework (ACDP-024), www.kkni-kemenristekdikti.org/asset/pdf/studi_acdp_024.pdf (data dostępu: 1.06.2017).pl_PL
dc.referencesSVLK – Indonesia’s timber legality assurance system, www.flegtlicence.org/svlk-indonesia-s-timber-legality-assurance-system (data dostępu: 28.05.2017).pl_PL
dc.referencesTraining, www.eu-undp-sustain.org/site/blog/coreserctors?tab=output2 (data dostępu: 11.06.2017).pl_PL
dc.referencesUmowa między UE a Indonezją w sprawie handlu legalnie pozyskanym drewnem, www.europarl.europa.eu/EPRS/140757REV1-EU-Indonesia-agreement-on-trade-in-legal-timber-PL.pdf (data dostępu: 27.05.2017).pl_PL
dc.referencesThe World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html (data dostępu: 10.05.2017).pl_PL
dc.referencesZrozumieć politykę Unii Europejskiej. Współpraca międzynarodowa i rozwój, www.europa.eu/european-union/topics/development-cooperation_pl (data dostępu: 13.06.2017).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-386-1.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe