Show simple item record

dc.contributor.authorBarczyk, Alina
dc.contributor.editorМиколаївна, Карліна Оксана
dc.contributor.editorАнатоліївна, Понєдєльник Лариса
dc.contributor.editorГеоргійович, Шваб Анатолій
dc.date.accessioned2019-08-12T09:04:26Z
dc.date.available2019-08-12T09:04:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKsiąże, „co krajowi byt swój poświęcił”. Portrety IX ordynata Ołyckiego, pułkownika Dominika Hieronima Radziwiłła (1786–1813), [w:] „Олика та Радзивілли в історії України, Польщі й Білорусі”, Łuck 2018, s. 53-66pl_PL
dc.identifier.isbn978-966-940-202-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29918
dc.description.abstractTHE PRINCE, “WHO DEDICATED HIS LIFE FOR THE HOMELAND”. PORTRAITS OF COLONEL DOMINIK HIERONIM RADZIWIŁŁ (1786–1813) – THE IX ORDYNAT OF OLYKA. Dominik Hieronim Radziwiłł (1786–1813) was the last Ordynat of Olyka from the Nesvizh line. He was the son of Hieronim Wincenty Radziwiłł (1759-1786) and the nephew of Karol Stanisław „Panie Kochanku” Radziwiłł (1734–1790). Despite the fact, that in his period family residences had deteriorated or became derelict, the estimation about his owner behaviour cannot be negative. It is not denying that this nobleman was a patriot who dedicated his life for the homeland. In 1812, Prince joined Napoleon Army and died in 1813 after the Battle of Hanau. In consequence his name became famous and respected by such an influential generals as Józef Załuski and Zygmunt Krasiński. The symbols of Radziwiłł’s heroism were presented in archival documents, graphics and paintings (for example in pictures from the collections stored in the National Museum in Warsaw and in Schillingsfürst residence). The selected aspects of his life and interpretations of portraits were presented in that paper.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherМіністерство освіти і науки України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українкиpl_PL
dc.relation.ispartofОлика та Радзивілли в історії України, Польщі й Білорусі;
dc.subjectNieświeżpl_PL
dc.subjectMniszech Michał Jerzypl_PL
dc.subjectRadziwiłłowiepl_PL
dc.subjectRadziwiłł Dominik Hieronimpl_PL
dc.subjectSchillingsfürstpl_PL
dc.subjectOrder Virtuti Militaripl_PL
dc.subjectNapoleon's campaignpl_PL
dc.subjectRadziwiłł Izabela (born Mniszech)pl_PL
dc.subjectDęblinpl_PL
dc.subjectOłykapl_PL
dc.subjectPortraits of the Radziwiłł familypl_PL
dc.titleKsiąże, „co krajowi byt swój poświęcił”. Portrety IX ordynata Ołyckiego, pułkownika Dominika Hieronima Radziwiłła (1786–1813)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number53-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Historii Sztukipl_PL
dc.referencesAGAD, Archiwum Radziwiłłowskie (AR), Dęblińskiego pałacu inwentarz, 1807, Dz. XXV, sygn. 4717.pl_PL
dc.referencesAGAD, Archiwum Zamoyskich (AZ), Rejestr portretów w zamku wiśniowieckim znajdujących się dnia 10 stycznia 1828, sygn. 2901.pl_PL
dc.referencesAGAD, Zbiór Kartograficzny (ZK), nr 98; 479-1; 491.pl_PL
dc.referencesAPK, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. 34.pl_PL
dc.referencesBCz, Michał Jerzy Mniszech, [w:] Biogramy ośmiu osobistości z otoczenia Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1780 r., sygn. 1748.pl_PL
dc.referencesBN, Hommes illustres polonais, sygn. AFG.48/III.pl_PL
dc.referencesBN, Zbiór Kartograficzny, nr S-15443, Nowa mapa topograficzna Zachodniej Rosji („dwuwiorstówka”), Petrograd 1913-1915 (zdjęcia terenowe z 1886 r.).pl_PL
dc.referencesZNiO, Archiwum Mniszchów. Akta rodzinno-majątkowe Mniszchów, XVI–XVIII w., mf, DE-8879 (oryginał: rkps, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka [LNNBU], sygn. 346).pl_PL
dc.referencesPW ZAP, Plan de Zablondoff (II poł. XVIII w.), U.I.79.pl_PL
dc.referencesMniszech 1775 – Mniszech Michał Jerzy, Myśli względem założenia Musaeum Polonicum, s.l. 1775.pl_PL
dc.referencesAftanazy 1991 – Aftanazy Roman, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz. 1, t. 2, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesAnusik, Stroynowski 1987 – Anusik Zbigniew, Stroynowski Andrzej, Radziwiłł Dominik Hieronim, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1987, s. 176–178.pl_PL
dc.referencesAskenazy 1978 – Askenazy Szymon, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesBaliński 1835 – Baliński Michał, Opisanie statystyczne miasta Wilna, Wilno 1835.pl_PL
dc.referencesBaliński 1843 – Baliński Michał, Pisma historyczne: Fundacta (sic!) zakonu i kościoła XX. Kapucynów w Warszawie, Warszawa 1843.pl_PL
dc.referencesBarczyk 2016 – Barczyk Alina, Księgozbiór pałacowy w Wiśniowcu w świetle inwentarza z ok. 1760 roku, [w:] Trzeci Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, „Ars et Scientia”, T. 7, red. Barczyk Alina, Ciarkowski Błażej, Stefański Krzysztof, Łódź 2016, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesBarczyk 2017 – Barczyk Alina, Pałac w Dęblinie. Inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesBąbiak 2010 – Bąbiak Grzegorz, Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBąkała 2010 – Bąkała Krzysztof, Historia symboliczna: znakiem, herbem i barwą pisana, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBernatowicz 1998 - Bernatowicz Tadeusz, „Miles Christianus et Peregrinus”. Fundacje Mikołaja Radziwiłła “Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBernatowicz 2011 - Bernatowicz Tadeusz, Mitra i buława: królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBetlej 2010 – Betlej Andrzej, SIBI, DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesDembowski 1898 – Dembowski Leon, Moje wspomnienia. T. 1, Petersburg 1898.pl_PL
dc.referencesDurka 2012 – Durka Jarosław, Antoni Henryk Radziwiłł (1775-1833) – szkic do portretu arystokraty, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. Durka Jarosław, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesEichborn 1843 – Eichborn Karl Friedrich, Stosunek xiążęcego domu Radziwiłłów do domów xiążęcych w Niemczech uważany ze stanowiska historycznego i pod względem praw niemieckich politycznych i xiążęcych, Warszawa 1843.pl_PL
dc.referencesFilipow 2003 – Filipow Krzysztof, Falerystyka polska XVII-XIX wieku, Białystok 2002.pl_PL
dc.referencesJabłońska-Deptuła 1983 – Jabłońska-Deptuła Ewa, Przystosowanie i opór: zakony męskie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesJankowski 2000 – Jankowski Rafał, Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV w. do 1838 r., „Miscellanea historico-archivistica” 2000, t. XI, s, 35-68.pl_PL
dc.referencesJastrzębska 2000 – Jastrzębska Magdalena, Historia pięknej kobiety. Opowieść o Teofili z Morawskich Radziwiłłowej, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesŁopatecki, Zalewska 2013 – Łopatecki Karo,l, Zalewska Ewa, Historia Uroczyska Jaroszówka. Badania nad przemianami własnościowo-osadniczymi na pograniczu Wasilkowa i Białegostoku, „Studia Podlaskie” 2013, t. XXI, s. 51-87.pl_PL
dc.referencesŁoza, Bieńkowski 1928 – Łoza Stanisław, Bieńkowski Stanisław, Ordery i odznaczenia krajowe i zagraniczne, Warszawa 1928.pl_PL
dc.referencesMichalski 1987 – Michalski Jerzy, Radziwiłł Karol Stanisław zw. Panie Kochanku, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1987, s. 248–262.pl_PL
dc.referencesMironowicz 2015 – Mironowicz Antoni, Parafia św. Eliasza w Dojlidach do 1939 roku, „Беларускае гістарычнае таварыства” 2015, t. 43, s. 103-134.pl_PL
dc.referencesNiklewska 2001 – Niklewska Jolanta, Kto ty jesteś?: znaki polskiej tożsamości narodowej w latach 1794-1918: katalog wystawy, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesRok 2016 – Bogdan Rok, Listy Teofili z Radziwiłłów Morawskiej — przykład staropolskiej epistolografii kobiecej, [w:] Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII–XIX wieku, red. Popiołek Bożena, Kicińska Urszula, Słaby Agnieszka, Warszawa 2016, s. 187-199.pl_PL
dc.referencesRosset 2003 - Rosset Tomasz de, Kolekcja Andrzeja Mniszcha : od wołyńskich chrząszczy do obrazów Fransa Halsa, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesRyszkiewicz 1961 – Ryszkiewicz Andrzej, Polski portret zbiorowy, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961.pl_PL
dc.referencesStępnik 2003 – Stępnik Krzysztof, Radziwiłłowie: obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesSzumski 1996 - Szumski Jerzy, Epidemia cholery w 1831 r. w dobrach zabłudowskich, Zabłudów 1996.pl_PL
dc.referencesSzymańska 2010 - Szymańska Izabela, Dominik Radziwiłł. Pierwszy kawaler Rzeczypospolitej, „Rocznik Zabłudowski” 2010, t. 4, s. 5-23.pl_PL
dc.referencesZałuski 1861 – Józef Załuski, Wspomnienia o pułku lekkokonnym polskim gwardyi Napoleona I, przez cały czas od zawiązania pułku w r. 1807, aż do końca w roku 1814, red. Turowski Kazimierz, Kraków 1861.pl_PL
dc.referencesZielińska 1996 – Zielińska Teresa, Radziwiłłowie herbu Trąby – dzieje rodu, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesZielińska 1997 - Zielińska Teresa, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.pl_PL
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record