Show simple item record

dc.contributor.authorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2019-07-02T13:34:46Z
dc.date.available2019-07-02T13:34:46Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29161
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.titleTourism Space - One Concept, Two Meanings: Reflections on Indyvidual Tourism Spacepl_PL
dc.title.alternativePrzestrzeń turystyczna - Jedno pojęcie, dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number93-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesBachvarov M., Dziegieć E., 2005, Relacje pomiędzy pojęciami „rekreacja „ i „turystyka", Turyzm, 15/1-2, s. 79-95.pl_PL
dc.referencesMacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa, s. 1pl_PL
dc.referencesDramowicz K., 1984, Przestrzeń w geografii - wciąż nowy stary problem, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3-4.pl_PL
dc.referencesDurand H., Jouvet F., 2003a, L'espace-temps „flou”cles tourismes, [w:J F. Frangialll (red), Le tourisme au XXIe siècle, L’Harmattan, Paryż, s. 59-83.pl_PL
dc.referencesDurand H., Jouvet F., 2003b, Le temps du tourisme triomphant, [w:] F. Frangialli (red), Le tourisme au XXIe siècle, L’Harmattan, Paiyż, 29-59.pl_PL
dc.referencesDziegieć E.. 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5/1, s. 5-56.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi Łodzi a warunki życia w mieście, ser. „Szlakami Nauki”, 22, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Anioł J., 2006, Rozwój przestrzeni urlopowo- wakacyjnej łódzkich rodzin na przykładzie struktur Uniwersytetu Łódzkiego i ich rodzin, maszynopis pracy doktorskiej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UL, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka A., 1995, Zarys geoekologii rekreacji, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesLatosińska J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ser. „Szlakami Nauki", 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5/2pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografa jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcja w geografii, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50-60.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8/1. s. 39-67.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1995, Kolonizacja turystyczna strefy podmiejskiej Łodzi, Kronika Miasta Łodzi, 1, s. 108-119.pl_PL
dc.referencesMeyer B., 2004, Turystyka Jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński 545.pl_PL
dc.referencesOppermann M., 1993, Tourism space in developing countries, Annals of Tourism Research, 20(3), s. 535-556.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki F.H-U. .Albis”, Kraków.pl_PL
dc.referencesRichards G., 1999, Vacations and the quallty of life: patterns and structures, Journal of Business Research, 44, New York.pl_PL
dc.referencesStachowski J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu. Acta Universttalis Nicolai Copemicl Geographica, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82.pl_PL
dc.referencesSzkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTuan Y., 1987, Przestrzeń i miejsce, PPIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiluś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, ser. „Szlakami Nauki", 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności tur])' stycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki", 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, ser. „Szlakami Nauki", 26, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record