Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2019-07-02T08:45:59Z
dc.date.available2019-07-02T08:45:59Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29119
dc.description.abstractThe effects of agro-tourism development, as perceived by local inhabitants and tourists, are presented by means of two-dimensional pyramids. These perceptions differ as In the case of tourists the pyramid is inverted. The article also attempts to evaluate the effects of agro-tourism development in statistical and dynamic terms, and indicates patterns in the costs and benefits to local communities.pl_PL
dc.description.abstractAutorka prezentuje w formie piramidy płaszczyzn koncepcję spostrzegania przez środowisko lokalne i turystów efektów zachodzących pod wpływem rozwoju agroturystyki. Ich spostrzeganie przez wymienione grupy jest różne - w przypadku turystów piramida jest odwrócona. Podjęta jest także próba bilansowania skutków rozwoju agroturystyki w ujęciu statycznym i dynamicznym, ze wskazaniem na wiążące się z tym prawidłowości co do osiąganych korzyści i ponownych strat przez lokalne środowisko.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjectagro-tourismpl_PL
dc.subjectagro-tourism development effectspl_PL
dc.subjecteffect pyramidpl_PL
dc.subjecteffect evaluationpl_PL
dc.subjectagroturystykapl_PL
dc.subjectefekty rozwoju agroturystykipl_PL
dc.subjectpiramida efektówpl_PL
dc.subjectbilans efektówpl_PL
dc.titleAn Evaluation of the Effects of Agro-tourism Developmentpl_PL
dc.title.alternativeBilans efektów rozwoju agroturystykipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number65-74pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesAlejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków.pl_PL
dc.referencesAltkorn J., 1997, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBukraba-Rylska I. 1993. Szanse 1 bariery aktywizacji obszarów wiejskich przez turystykę, [w:] K. Duczkowska-Małysz (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, PAN, IRWiR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesButler R. W., 1980, The concept of a tourism area cycle of evolution. Implications for the management of resources, Canadian Geographer, 24.pl_PL
dc.referencesCapiga J., 2001, Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich. Raport Diagnoza efektywności ekonomicznej polskiej agroturystyki, KCDRRiOW, Kraków.pl_PL
dc.referencesDębniewska M., Suchta J., 1995, Agroturystyka jako czynnik aktywizacji i wykorzystania zasobów pracy, [w:] Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski Materiały XII Ogólnopolskiego seminarium geograficzno-rolniczego oraz 44 Zjazdu PTC, Toruń.pl_PL
dc.referencesDziadkowiec J., Feczko J., 1996, Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu i zarządzaniu rozwojem agroturystycznym gminy wiejskiej, [w:] Samorządowa koncepcja rozwoju turystycznego gminy, AWF, Poznań.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm 5/1.pl_PL
dc.referencesJafari J., 1983, Jak rozumieć strukturę turystyki. Problemy Turystyki, 1/2.pl_PL
dc.referencesKmita E., Strzembicki L., 1997, Raport o stanie wiejskiej bazy noclegowej w Polsce, CDiEwR, Kraków.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1993, Kilka uwag o uwarunkowaniach agro- turyzmu, CDiEwR, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków.pl_PL
dc.referencesSikora J., 1995, Socjopsychologiczne warunki rozwoju agroturystyki, [w:] Agroturystyka - pierwsze doświadczenia i perspektywy. II Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków.pl_PL
dc.referencesStrzembicki L., Kmita E., 1996, Regionalne organizacje agroturystyczne w Polsce, |w:l Regionalne aspekty agroturystyki w Polsce. III Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków.pl_PL
dc.referencesStrzembicki L., 1997, Badania marketingowe turystyki wiejskiej w Polsce w 1997 r. Charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrzembicki L., 1998, Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Małopolsce, UKFIT, Instytut Turystyki w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesTravis A. S., 1983, Wkład nauk społecznych w badania nad turystyką i środowiskiem, Problemy Turystyki, 1/2.pl_PL
dc.referencesWiatrak A. P., 1995, Czynniki określające rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Problemy Turystyki 1/2.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 1995, Znaczenie turystyki i działalności turystycznej dla mieszkańców wsi oraz władz samorządowych na przykładzie wsi nadpilicznych Polski Środkowej, [w:] Agroturystyka - pierwsze doświadczenia i perspektywy, II Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 2003, Agroturystyka w dziedzinie nauki 1 praktyki: przegląd bibliografii za okres 1990- 2002, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 90.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 2005, Efekty rozwoju agroturystyki - koncepcja modelu, [w:] B. Sawicki, J. Bergier (red.). Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi Wyd. PWSZ, Biała Podlaska.pl_PL
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record