Show simple item record

dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2019-07-02T08:43:25Z
dc.date.available2019-07-02T08:43:25Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29118
dc.description.abstractThe author discusses the issue of tourism space both from a subjective (individual and perceptive) and an objective point of view (the place or area of occurrence). He also discusses types of tourism space as regards the territory they occupy as well as dynamically, as potential development phases for tourism space. As a result, he proposes a tourism space development cycle. In addition, the roles of different groups of tourism space 'actors' and the factors determining organizaUon and functioning of tourism space are described. The author further proposes a model research procedure aiming at a full description of tourism space.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problematykę przestrzeni turystycznej zarówno w ujęciu subiektywnym (indywidualnym, Percepcyjnym), jak i obiektywnym (z punktu widzenia miejsca obszaru jej występowania). Omówiono także typy przestrzeni turystycznej ze względu na zajmowane terytorium oraz w układzie dynamicznym, traktując je jako możliwe fazy rozwoju ogólnej przestrzeni turystycznej. Efektem jest zaproponowany cykl rozwoju przestrzeni turystycznej. Ponadto scharakteryzowano rolę różnych grup „aktorów” przestrzeni turystycznej oraz determinanty jej organizacji i funkcjonowania. Zaproponowano również model postępowania badawczego zmierzającego do pełnej charakterystyki przestrzeni turystycznej.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjecttourism spacepl_PL
dc.subjecttypes of tourism spacepl_PL
dc.subjecttourism cyclepl_PL
dc.subjecttourism space ‘actors’pl_PL
dc.subjectdevelopment determining factorspl_PL
dc.subjectresearch into tourism spacepl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjecttypy przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.subjectcykl turystycznypl_PL
dc.subject„aktorzy” przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwoju i program badań przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.titleTourism Space - the Cycle, the ‘Actors’ and Development Determining Factorspl_PL
dc.title.alternativePrzestrzeń turystyczna - cykliczność, „aktorzy", determinanty rozwojupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number41-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesAldskogius H. 1977, A conceptual framework and sweedish case study of recreational behavior and wenvronmental cognition. Economic Geography, 53/2.pl_PL
dc.referencesBachvarov M. Dziegieć E„ 2005, Relacje pomiędzy pojęciaml “rekreacja" i „turystyka”. Turyzm, 15/1-2, s. 79-93.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 268 s.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 408 s.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 287 s.pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Anioł J., 2005, Rozwój przestrzeni urlopo- wo-wakacyjnej łódzkich rodzin na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Ich rodzin, maszynopis pracy doktorskiej napisanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódźipl_PL
dc.referencesLatosińska J., 1998, Przestrzeń urlopowo-walcacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ser. „Szlakami Nauki", 27. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź, 159 s.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8/1, s. 39-67.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5/2. s. 87-103.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999. Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9/1, s. 51-73.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2005. Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] Geografia Jako nauka o przestrzeni, środowisku l krajobrazie, t. 1. Podstawowe Idee i koncepcje w geografii Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50-60.pl_PL
dc.referencesLozato-Giotart J-P., 2003, Géographie du tourisme, De l’espace consommé à l'espace maîtrisé, PEARSON Education, 330 s.pl_PL
dc.referencesMeyer B., 2004, Turystyka Jako czynnik kształtowania przestrzeni, Rozprawy i Studia. (DCXIX) 545, Uniwersytet Szczeciński, 436 s.pl_PL
dc.referencesOppermann M., 1993, Tourism space in developing countries. Annals of Tourism Research, 20/3, s. 535-556.pl_PL
dc.referencesStachowski J. 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Unlversllatls Nicolai CopemlcL Geografia. XXIV, 82. s. 171-180.pl_PL
dc.referencesSzwichtenberg A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej strefie nadbałtyckiej, Koszalin, 226 s.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej - przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki”, 29. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź, 194 s.pl_PL
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record