Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Andrzej
dc.date.accessioned2019-07-02T08:41:50Z
dc.date.available2019-07-02T08:41:50Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29117
dc.description.abstractTraces of the postmodernist approach in geography can also be found in tourism geography. The ambiguity of the term ‘tourism', differing tourist behaviours and motivations etc., as well as the methodological weakness in tourism geography (largely resulting from this and from the lack of appropriate statistical data) lead researchers to take a postmodernist approach, not only because it is in fashion, but also because it is necessary.pl_PL
dc.description.abstractWidoczne w geografii wpływy podejścia postmodernistycznego można odnaleźć również w geografii turyzmu. Niejednoznaczność terminu „turystyka”, różnorodność motywacji i zachowań turystów itp., jak również słabość metodologiczna geografii turyzmu (wynikająca w dużym stopniu z podanych wyżej przyczyn i z braku odpowiednich danych statystycznych) sprawiają, że przyjmowane przez zajmujących się n,;l badaczy podejście postmodernistyczne jest podyktowane n,e tylko modą, ale jest również pewną koniecznością.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjectpostmodernismpl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectgeography of tourismpl_PL
dc.subjectpostmodernizmpl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectgeografia turyzmupl_PL
dc.titleThe Postmodernist Approach in the Geography of Tourism - Inevitable and/or Fashion?pl_PL
dc.title.alternativePodejście postmodernistyczne w geografii turyzmu - nieuchronność czy/i moda?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number31-40pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.referencesCohen E., 1973, Nomads from affnence: notes on the phenomenon of drifter-tourism, International Journal of Comparative Sociology, 14, 1/2, s. 89-103.pl_PL
dc.referencesCosta N., 1987, II turlsta come vinggiatore, Politica del Turismo, IV, 3 (luglio-settembre), s. 351-363.pl_PL
dc.referencesDębski L. A., 1974, Programowanie i lokalizacja urządzeń turystycznych, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGunn C. A., 1988, Tourism planning, Taylor & Francis, New York.pl_PL
dc.referenceshttp://encyklopedia.pwn.pl/59269_l.html (26.02.2006).pl_PL
dc.referenceshttp://www.laserena/page_eng/razones_invertir_tur_eng. php (23.02.2006).pl_PL
dc.referencesIoannides D„ Debbage K. G. (red.), 1998, The economic geography of the tourist industry. A supply-side analysis, Routledge, London-New York.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5/2, s. 87-103.pl_PL
dc.referencesMedlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiddleton V. T. C., 1996, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNovelli M., 2005, Niche tourism. Contemporary issues, trends and cases, Elservier - Butterworth Heinemann. Oxford.pl_PL
dc.referencesOppermann M., 1993, Tourism space in developing countries, Annals of Tourism Research, 20, 3, s. 535-556.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesShaw G., Williams A. M., 1996, Critical issues in tourism- A geographical perspective, Blackwell Publishers Inc.. Oxford-Cambridge, MA.pl_PL
dc.referencesŚwięcicka K., 1993, Husserl, ser. „Myśli i ludzie", Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record