Show simple item record

dc.contributor.authorMikołajuk, Lidia
dc.contributor.editorSidor, Maria Wanda
dc.date.accessioned2019-06-28T11:28:16Z
dc.date.available2019-06-28T11:28:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-83-88421-97-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29034
dc.description.abstractRozwój nowoczesnych technologii pociągnął za sobą zmiany w sposobie komunikacji naukowej. Tradycyjne sposoby upowszechniania wyników badań zostały uzupełnione przez rozwiązania wykorzystujące Internet jako medium komunikacji, a istotną cechą zachodzących przeobrażeń jest otwartość treści naukowych. W artykule omówiono instytucjonalne oraz społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej, wskazując ich funkcje, zasięg oraz zamieszczane treści. Zaprezentowano wyzwania, które stoją przed twórcami serwisów naukowych oraz podjęto próbę porównania platform instytucjonalnych i społecznościowych.pl_PL
dc.description.abstractThe development of modern technologies entailed changes in the way of scholarly communication. Traditional methods of disseminating research results have been supplemented by solutions using the Internet as a medium of communication. An important feature of the ongoing transformations is the openness of schalarly content. The aim of the article is to discuss the institutional and social tools of scholarly communication, indicating their functions, scope and published content. The challenges responded to the creators of scientific websites and attempts to compare institutional and social platforms have been presented.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Biznesu - National Louis Universitypl_PL
dc.relation.ispartofBiblioteka przyszłości: wyzwania - trendy zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych pod red. M.W. Sidor, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University,Nowy Sącz, 2018;
dc.subjectkomunikacja naukowapl_PL
dc.subjectotwarta naukapl_PL
dc.subjectrepozytorium instytucjonalnepl_PL
dc.subjectspołecznościowe serwisy naukowepl_PL
dc.subjectscholarly communicationpl_PL
dc.subjectOpen Accesspl_PL
dc.subjectinstitutional repositorypl_PL
dc.subjectacademic social networking servicespl_PL
dc.titleInstytucjonalne i społecznościowe narzędzia komunikacji naukowejpl_PL
dc.title.alternativeInstitutional and social tools of scholarly communicationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Universitypl_PL
dc.page.number369-381pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-88421-97-3
dc.referencesAdamus, J. (2009). Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznych. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 13-28.pl_PL
dc.referencesMikołajuk, L. (2017). Transfer metadanych między platformą Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego a innymi systemami informacyjnymi, Zarządzanie Biblioteką, 1(9), s. 48-57.pl_PL
dc.referencesRozkosz, E. (2014b). Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu. Forum Bibliotek Medycznych, R. 7 nr 2 (14), 16-24.pl_PL
dc.referencesWillinsky, J. Stranack K., Smecher A. & MacGregor J. (2010). Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora. (Simon Fraser University, 2010). Vancouver: Simon Fraser University.pl_PL
dc.referencesAcademia.edu (2018). Academia.edu About. Pobrano 20 kwietnia 2018 z https://www.academia.edu/aboutpl_PL
dc.referencesAgregator CeON (2018). Pobrano 20 kwietnia z http://agregator.ceon.pl/pl_PL
dc.referencesAkademicka Platforma Czasopism (2016). Pobrano 20 kwietnia 2018 z http://apcz.umk.pl/pl_PL
dc.referencesBaza Wiedzy. (2015). Baza e-usług. iProfesor.pl - platforma łącząca ludzi nauki. Pobrano 20 kwietnia 2018 z http://www.web.gov.pl/firmy-i-uslugi/katalog-euslug/22_535_iprofesor-pl-platforma-laczaca-ludzi-nauki.html#ad-image-0pl_PL
dc.referencesBednarek-Michalska, B.(2017). Otwarta nauka w Polsce – rys historyczny. W: E. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce (s. 13-28). Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. Pobrano 20 kwietnia 2018 z https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17589/6/Komunikacja_naukowa_w_humanistyce.pdfpl_PL
dc.referencesCorporation for National Research Initiatives (2017). Pobrano 20 kwietnia z https://www.cnri.reston.va.us/pl_PL
dc.referencesCrow, R. (2002), The Case for Institutional Repositories : A SPARC Position Paper. ARL Bimonthly Report, 223, 1-6. Pobrano 20 kwietnia 2018 z http://www.sparc.arl.org/sites/default/files/media_files/instrepo.pdfpl_PL
dc.referencesCzasopisma naukowe UŁ (2016). Pobrano 20 kwietnia 2018 z https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/pl_PL
dc.referencesCzasopisma Via Medica (2018). Pobrano 20 kwietnia 2018 z https://journals.viamedica.pl/pl_PL
dc.referencesDublin Core Metadata Initiative (2018). Pobrano 20 kwietnia 2018 z http://dublincore.org/pl_PL
dc.referencesFrydrych, W., Nowiński A., Zamłyńska K.& Sylwestrzak W. (2013). POL-index – Polska Baza Cytowań. Materiały Konferencyjne EBIB, 24, 1-8. Pobrano 20 kwietnia z http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/viewFile/40/165pl_PL
dc.referencesHofmokl, J., Tarkowski, A., Bednarek-Michalska, B., Siewicz, K. & Szprot, J., (2009). Przewodnik po otwartej nauce. Warszawa: ICM. Pobrano 20 kwietnia 2018 z https://otwartanauka.pl/images/PDFs/przewodnik-po-otwartej-nauce.pdfpl_PL
dc.referencesInformator dla autorów Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego (2015). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pobrano 20 kwietnia 2018 z https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/03/Informator-WU%C5%81-dla-Autor%C3%B3w.pdfpl_PL
dc.referencesIProfesor – innowacyjna platforma dla naukowców (2011) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp?soid=3E6C8ADC8FFA483286887B6FEC86C785pl_PL
dc.referencesKnapp, A. (2012). ResearchGate Wants To Be Facebook For Scientists. Forbes, 15.03.2012. Pobrano 20 kwietnia z://www.forbes.com/sites/alexknapp/2012/03/15/researchgate-wants-to-be-facebook-for-scientists/#7a1cd36615ddpl_PL
dc.referencesKomunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (2015). Pobrano 20 kwietnia z http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.pdfpl_PL
dc.referencesKulczycki, E. (2016). Płatna wersja Academia.edu – czy warto płacić? Warsztat badacza, 30.11.2016. Pobrano 20 kwietnia z http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/platna-wersja-academia-edu-czy-warto-placic/pl_PL
dc.referencesLewandowski, T. Starczewski, M. (2014). Po czym poznać dobre repozytorium? Biblioteka i Edukacja,6, 1–16. Pobrano 20 kwietnia z https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6316/Po%20czym%20rozpozna%C4%87%20dobre%20repozytorium_Biblioteka%20i%20Edukacja.pdfpl_PL
dc.referencesMorrison, H. (2013). Economics of scholarly communication in transition. First Monday, 18(6), 1. doi: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v18i6.4370.pl_PL
dc.referencesPRESSto. - Otwarte Czasopisma Naukowe UAM (2015). O projekcie. Pobrano 20 kwietnia 2018 z http://presstohelp.amu.edu.pl/index.php/o-projekcie/presstopl_PL
dc.referencesPublicKnowledge Project. (2014). Public Knowledge Project. About. Pobrano 20 kwietnia 2018 z https://pkp.sfu.ca/about/pl_PL
dc.referencesResearchGate (2018). Pobrano 20 kwietnia 2018 z https://www.researchgate.net/pl_PL
dc.referencesRusch‐Feja, D. (2002). The Open Archives Initiative and the OAI Protocol for Metadata Harvesting: rapidly forming a new tier in the scholarly communication infrastructure. Learned Publishing, 15, 179-181 doi:10.1087/095315102320140464pl_PL
dc.referencesRozkosz, E. (2014a). Open Journal System – wartość dodana czasopisma. Biuletyn EBIB, nr 4 (149)/2014, s. 1-16 . Pobrano 20 kwietnia 2018 z http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/246/419pl_PL
dc.referencesStachowiak,B. (2015). International scientific communication in the context of social networking sites for scientists. Torun International Studies, 1 (8), 109-117.doi: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2015.010pl_PL
dc.referencesWerla, M. (2013). Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych. Materiały Konferencyjne EBIB, 24, 1-9. Pobrano 20 kwietnia z http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/viewFile/43/166pl_PL
dc.contributor.authorEmaillidia.mikolajuk@lib.uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record