Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Zarządzanie łańcuchami skojarzeń w budowaniu marki i wizerunku miasta na przykładzie Łodzi

This email address is used for sending the document.