SPIS TREŚCI

1. Śp. Profesor Violetta Koseska i jej kluczowe teorie lingwistyczne
Danuta Roszko, Roman Roszko
2. Odwołania do świata zwierząt w bułgarskich nazwach roślin zielnych
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
3. Wokół problemów semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności i struktury tematyczno-rematycznej w języku bułgarskim i polskim
Jakub Banasiak
4. Tłumacz-dokumentalista wobec wyzwań współczesności
Hanna Karpińska
5. Polsko-bułgarskie korpusy IS PAN i CLARIN-PL
Danuta Roszko, Roman Roszko, Wojciech Sosnowski
6. Słowiański kompleks Europy? Wzajemne relacje między Bułgarami a Zachodem
Lilla Moroz-Grzelak
7. Bułgarskie diaspory w Południowo-Wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – uwagi wstępne
Jerzy Hatłas
8. Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej
Vitaliy Zatylnyy
9. Miejsce imienia w kulturze bułgarskiej. Związek imienia z życiem jednostki i społeczności
Magdalena Gapsa
10. „Kukerzy” – przykład obrzędowości karnawałowej w Bułgarii
Magdalena Zytka
11. Opis walki ze Strzygą w opowiadaniu „Wiedźmin” Andrzejа Sapkowskiego. Porównanie oryginału z bułgarskim tłumaczeniem
Agnieszka Chmielowiec
12. Oczami dziecka, czyli porównanie szaty graficznej we współczesnych elementarzach (polskim i bułgarskim) dla pierwszoklasistów
Justyna Fąfara
13. Polityka cara Kałojana wobec Konstantynopola
Marcin Antczak
14. Current aspects of socio-cultural communication
Nadezhda Nikolova
15. Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“
Мила Кръстева
16. Документи и дела. Една книга за България, издадена в Полша
Мая Иванова, Адриана Ковачева
17. Съвременни нагласи към съотношението писмен: устен български език
Красимира Алексова
18. Нагласи на днешните български емигранти към родния език и родното образование
Катя Исса
19. Членуването на имената в българския език във функционална перспектива (идеи за преподаването му на чуждестранни студенти българисти)
Димка Савова
20. Назоваването на най-новите реалности и виртуалности (по примери от киберекологията)
Илияна Генев-Пухалева
21. Българската поезия през 90-те години на XX век и културната памет
Dorota Gołek-Sepetliewa
22. Съвместна употреба на кирилица и латиница в български текст –защо и кога
Людмила Кирова
23. За „българските мозайки” и княгиня Венцислава-Виола в полската литературна и културна памет
Галя Cимеонова-Конах
24. Христо Ботев: канонизиране и комерсиализиране на образа
Анна Алексиева
25. Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век
Лех Церан
26. Дипломатическата кариера на Константин Петкович
Галина Никодимова

Recent Submissions

View more