Total Visits

Views
Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową(legacy)51798
The Changing Face of Economics? Ethical Issues in Contemporary Economic Schools as a Consequence of Changes in the Concept of Human Nature(legacy)20517
Avatars Going Mainstream: Typology of Tropes in Avatar-Based Storytelling Practices18982
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa18564
The Testament Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547)(legacy)16045
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku(legacy)11841
Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy11625
The North East Adriatic Region: Territorial Cooperation and the Role of Planning Systems and Cultures10000
Obecność firm japońskich w Unii Europejskiej8915
Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej7833