Show simple item record

dc.contributor.authorBończak, Bartosz
dc.date.accessioned2019-06-07T09:17:05Z
dc.date.available2019-06-07T09:17:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28779
dc.descriptionThe article is based on the fragments of the master thesis “The battle of Lodz in 1914-1915. An analysis of its potential and the usability in creating the tourist project of the region of Lodz” written under the supervision of Prof. B. Włodarczyk and defended in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies of University of Lodz (BOŃCZAK 2011).pl_PL
dc.description.abstractWars were and still are an intrinsic element in the history of mankind. They bring glory to the victorious, the bitterness of failure to the defeated, and always destruction and suffering to ordinary people, but at the same time they have had a great impact or even shaped the culture of societies. In many places all over the world, as well as in Poland, relics from wars, battlefields, fortifications and weapons are unique and an extraordinary attraction that might bring in tourists. This type of tourism is known as military heritage tourism. In Łódź and its vicinity there are many military sites that might potentially become an attraction. They are mostly related to the great but forgotten Battle of Łódź that took place during the Great War. However, are they attractive enough to create a tourism product?pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherLodz University Presspl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectmilitary heritage tourismpl_PL
dc.subjectbattlefield tourismpl_PL
dc.subjectGreat Warpl_PL
dc.subjectBattle of Łódźpl_PL
dc.subjecttourism productpl_PL
dc.subjectmetropolitan regionpl_PL
dc.titleThe Battle of Łódź 1914: A Chance to Develop Military Heritage Tourism in the Metropolitan Tourism Region of Łódźpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number17-26pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Institute of Urban Geography and Tourism Studiespl_PL
dc.referencesBOŃCZAK B., 2011, Bitwa Łódzka 1914-1915. Analiza potencjału i możliwości jego wykorzystania w tworzeniu produktu turystycznego Łodzi i regionu łódzkiego, master thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGAWORECKI W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJAGIEŁŁO M., KRAKOWIAK B., WŁODARCZYK B., 2008, Bitwa łódzka 1914 – za i przeciw nowym projektom turystycznym w województwie łódzkim, Turystyka i Hotelarstwo, 14.pl_PL
dc.referencesJANCZAK J., 1997, Struktura społeczna ludności w Łodzi w latach 1820-1918, [in:] SAMUŚ P. (ed.), Polacy - Niemcy - Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, Ibidem, Łódź, pp. 41-69.pl_PL
dc.referencesJĘDRYSIAK T., MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, pp. 293.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [in:] A. KOWALCZYK (ed.) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu 1, UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 9-57.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania pól bitewnych), [in:] A. STASIAK (ed.), Kultura i turystyka – Razem, ale jak?, WSTH, Łódź.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYŃSKI K., 2010, Łódź 1914. Kronika oblężonego miasta, Księży Młyn, Łódź, pp. 216.pl_PL
dc.referencesKUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 540.pl_PL
dc.referencesLAWIN M., STASIAK A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe, [in:] A. Stasiak (ed.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, pp. 129-130.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005a, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, Biuletyn KPZK, PAN, 215, pp. 25-47.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005b, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, 15(1-2), pp. 121- 138.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2010, Od łódzkiego zespołu miejskiego po łódzki obszar metropolitalny, [in:] S. Liszewski (ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 1, Łódź.pl_PL
dc.referencesMARCINIAK P., LEWIAK P., 2010, Operacja Łódzka 1914 roku – warto pamiętać…, Gmina Koluszki, Koluszki, pp. 36.pl_PL
dc.referencesMIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008a, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska Milenium, Gniezno, pp. 477.pl_PL
dc.referencesMIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008b, Turystyka kulturowa – wokół definicji, Turystyka kulturowa, 1, Poznań, pp. 3.pl_PL
dc.referencesOperacja Łódzka 1914-1915. Cmentarze i mogiły (map), 2009, Urząd marszałkowski m. Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesOperacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, 2011, J.A. Daszyńska (ed.), Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź, pp. 163.pl_PL
dc.referencesPowierzchnia i ludność woj. łódzkiego w 2009 r., 2010, GUS (www. stat.gov.pl).pl_PL
dc.referencesSZKUP R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Żydów na obszarze Polski Środkowej, Turyzm, 4(2), pp. 23-36.pl_PL
dc.referencesTANAŚ S., 2004, Cmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmu, Turyzm, 14(2), pp. 71-87.pl_PL
dc.referencesTourism highlights – 2010 edition, 2010, UN WTO, pp. 11.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 268.pl_PL
dc.identifier.doi10.2478/tour-2013-0002
dc.relation.volume23pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record