Show simple item record

dc.contributor.authorGerstmannowa, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-05-30T07:56:56Z
dc.date.available2019-05-30T07:56:56Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28756
dc.description.abstractThe 15-year long period of socio-economic transformation in Poland has seen a dramatic development in coastal tourism. This paper, based on investigations conducted between 1989 and 2004, analyses tourism-related changes in Poland’s coastal regions. It discusses their main economic functions, the phases of tourism development and trends in landscape change.pl_PL
dc.description.abstractPiętnastoletni okres transformacji spoleczno- -gospodarczej w Polsce to czas dynamicznego rozwoju nadmorskiej turystyki. Na podstawie badań z lat 1989-2004 dokonano krótkiej analizy zmian w turystycznym zagospodarowaniu wybrzeża. Określono m.in. główne funkcje gospodarcze wybrzeża, etapy rozwoju turystyki i kierunki zmian w krajobrazie polskiego wybrzeża.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1-2
dc.subjectcoastpl_PL
dc.subjectlandscapepl_PL
dc.subjectrecent changespl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectwybrzeżepl_PL
dc.subjectkrajobrazpl_PL
dc.subjectzmianypl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.titleLanscape Changes on the Polish Coastline Related to Tourism Developmentpl_PL
dc.title.alternativeKierunki zmian w krajobrazie polskiego wybrzeża wynikające z rozwoju turystystykipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number187-201pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich, Akademia Morska w Gdynipl_PL
dc.referencesBaum Sz., Kistowski M., 2004, Stan zagospodarowania Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej - rozpoznanie sytuacji konfliktowych oraz propozycja kierunków działań. Raport opracowany dla Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańsk (niepubl.).pl_PL
dc.referencesBohdziewicz L., 1963, Przegląd budowy geologicznej i typów polskich wybrzeży, [w:] Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego, z. 5, Geologia 1 zagadnienia pokrewne, IBW PAN, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCieślak A., 1996, Polski brzeg. Niektóre procesy, stan prawny, propozycje rozwiązań. Materiały. Polsko-holenderskie warsztaty pt. „Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi", 21-24.09.1996, Międzyzdroje (niepubl.).pl_PL
dc.referencesFurmańczyk K., 1994, Współczesny rozwój strejy brzegowej morza bezpływowego w świetle badań teledekcyj- nych południowych wybrzeży Bałtyku. „Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego" 161(235), Szczecin.pl_PL
dc.referencesGerstmannowa E. i in., 1990, Ocena stopnia degradacji środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej, CPBR 10.11. Wykorzystanie mórz i oceanów, Podprogram 4. Kształtowanie praktycznych działań w zakresie zapobiegania dewastacji środowiska Morza Bałtyckiego i strefy przybrzeżnej, Inst. Ochrony Środowiska, Inst. Morski, Gdańsk (niepubl.).pl_PL
dc.referencesGerstmannowa E., 1999, Ochrona wybrzeży mierzejowych przed antropopresją turystyczną na przykładzie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana", rozprawa doktorska, Insi. Geografii UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesGerstmannowa E.. Marsz A.. Janczewska A., Sawon E., 2001. Ocena strat w środowisku przyrodniczym strefy brzegowej. Szacunek wielkości strat przyrodniczych i ekonomicznych w wyniku erozji brzegu, powodzi sztormowych i podnoszenia się poziomu morza. Projekt celowy KBN „Strategia ochrony brzegów morskich", Inst. Morski. Gdańsk (niepubl.).pl_PL
dc.referencesGerstmannowa E., Zalewski W., 1995, Strategiczny program ekorozwoju Ustki. „Biuletyn Związku Miast i Gmin Morskich", nr 4.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm". t. 5.pl_PL
dc.referencesZeidler R., 1993a, Studium ochrony polskiego brzegu w warunkach przyspieszonego wzrostu poziomu morza (efektu szklarniowego), „Inżynieria Morska i Geotechnika", nr 1.pl_PL
dc.referencesZeidler R., 1993b, Warunki i postulaty ochrony polskiego brzegu przed skutkami efektu szklarniowego, „Inżynieria Morska i Geotechnika", nr 4pl_PL
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record