Show simple item record

dc.contributor.authorBachvarov, Marin
dc.contributor.authorDziegieć, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-05-29T06:06:12Z
dc.date.available2019-05-29T06:06:12Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28740
dc.description.abstractThe authors present a comparative analysis of the relation between the concepts of tourism and recreation in the context of leisure time and also the spaces in which they occur. A review of many publications in Polish, French and English indicates that there is no agreement as to whether recreation includes everything leading to physical and mental •regeneration', or whether it should be limited to active outdoor recreation. Although recreation and tourism activities may be very different they often occur in one and the same space. Therefore, recreation as a part of tourism which actually combines the qualities of both can be discussed from the perspectives of the participant, the economic agent and the space where it occurs.pl_PL
dc.description.abstractAutorzy artykułu przedstawiają analizę porównawczą i relacje pojęć: turystyka i rekreacja na tle czasu wolnego i przestrzeni ich realizacji. Przegląd wielu prac polskich, francuskich i anglosaskich wskazuje że nie ma zgodności czy '«kreacja to wszystko co prowadzi do regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka, czy termin ten należy ograniczyć do rekreacji ruchowej poza domem. Za drugą opcją stoją geografowie, ekonomiści i przedstawiciele wychowania fizycznego. Aczkolwiek czynności rekreacji i turystyki mogą być bardzo od siebie odmienne, łączą je pewne relacje przestrzenne. W związku z tym można mówić o rekreacji turystycznej, która właściwie zawiera w sobie cechy obu zjawisk zarówno od strony uczestnika, podmiotu gospodarczego, jak i przestrzeni realizacji.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1-2
dc.subjectleisure timepl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectrecreationpl_PL
dc.subjectrecreational tourismpl_PL
dc.subjectrecreation and tourism spacepl_PL
dc.subjectczas wolnypl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectrekreacjapl_PL
dc.subjectturystyka rekreacyjnapl_PL
dc.subjectprzestrzeń rekreacyjno-turystycznapl_PL
dc.titleThe Relation between the Concepts of Recreation and Tourismpl_PL
dc.title.alternativeRelacje Pomiędzy pojęciami „rekreacja” i „turystyka"pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number79-93pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAlejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, AL.-BIS, Kraków, ss. 316.pl_PL
dc.referencesBachvarov M., 2003, Region turystyczny - nowa treść w starej formie? „Turyzm". t. 13, z. 1, s. 5-19.pl_PL
dc.referencesBartkowski T., 1977, Wypisy do geografii turystycznej, cz. I, „ Monografie, Podręczniki i Skrypty AWF w Poznaniu", Poznań, ss. 279.pl_PL
dc.referencesBoniface B., Cooper C., 2003, Worldwide Destinations: Tile Geography of Travel and Tourism. Butterworth- Helnemann, Oxford, pp. 389.pl_PL
dc.referencesBoyer M., 1972, Le tourisme, Ed. du Seuil. Paris. PP. 261.pl_PL
dc.referencesCohen E.. 1974, Who is a tourist? A conceptual clarification, „Sociological Review", vol. 22, p. 527-555.pl_PL
dc.referencesCzas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych w Polsce, 1973, Gorzów Wielkopolski - I sesja naukowa, „Monografie, Podręczniki i Skrypty AWF w Poznanlu", Poznań, nr 74. ss. 279.pl_PL
dc.referencesCerny B. V., 1958, Die Stellung des Fremdenverkehrs im sozialislistischen Wirtschąflssystem, ..Revue de Tourisme", no 1. pp. 21-25.pl_PL
dc.referencesDewailly J.-M., Flament E., 1993, Géographie du touris- me et des loisirs. Sedes, Paris, pp. 287.pl_PL
dc.referencesDewaillyJ.-M., Flament E., 2000, Le tourisme, Sedes, Paris, pp. 192.pl_PL
dc.referencesDumazedier J., 1962. Vers une civilisation du loisir. Ed. du Seuil. Paris, pp. 314.pl_PL
dc.referencesDumazedier J., 1967, Toward a Society of Leisure, Free Press. New York.pl_PL
dc.referencesGaworecki W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań, ss. 433.pl_PL
dc.referencesGoodall B., 1987, The Penguin Dictionary of Human Geography. Penguin books, pp. 509.pl_PL
dc.referencesHunziker w., Krapf K.. 1942. Grundriss der Algemeinen Fretndenverkehr, Zurich.pl_PL
dc.referencesJackson, E.. Burton T. L., 1989, Understanding Leisure and Recreation, Pensylvania Venture Publishing.pl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Gregory D.. Smith D., 1997, The Dictionary of Human Geography. Blackwell.pl_PL
dc.referencesKowalczyka., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa, ss. 287.pl_PL
dc.referencesLozato J.-P., 2003, Geographie du tourisme. De l'espace consomme a l'espace maîtrise, Pearson Education, France, Paris, pp. 330.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1937, Współczesne zagadnienia turyzmu, „Komunikaty Studium Turyzmu UJ", z. 3, Kraków.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna. „Turyzm", t. 5. z. 2, s. 87-103.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Baczwarow M„ 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. „Turyzm", t. 8. z. 1, s. 39-65.pl_PL
dc.referencesMemento de tourisme. 2004, Paris.pl_PL
dc.referencesMichaud J.-L., 1983, Le tourisme face a l'environnement Collection Geographie, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesNikolaenko D. V., 2001, Rekreacjonnąja geografia, wyd. Vlados, Moskwa.pl_PL
dc.referencesNowa encyklopedia powszechna. 1996, t. 5, PWN. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPatmore J. A., 1983, Récréation and Resources. Leisure Pattems and Leisure Places, Blackwell-Oxford.pl_PL
dc.referencesPigram J., 1983, Outdoor Récréation and Resource Management Groom Heim, London.pl_PL
dc.referencesPrzeclawski K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki Inst. Turystyki CRZZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzeclawski K., 2002, Człowiek i jego czas wolny. „Człowiek i Ruch", z. 2(6), Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 38-41.pl_PL
dc.referencesRogalewski O., 1972, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, „Ruch Turystyczny. Monografie", nr 13.pl_PL
dc.referencesSkórzyński Z., 1965, Między pracą a wypoczynkiem. Czas „zajęty" i czas „wolny" mieszkańców w świetle empirycznych badań. Wrocław, ss. 248.pl_PL
dc.referencesToczek-Werner S. (red.), 2002, Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław, ss. 150.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J.. Jackowski A.. 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, ss. 336.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 2003, Geografia turyzmu - zarys problematyki „Studia i Materiały", nr 7, Nauki o turystyce, wyd. II, Kraków, s. 9-32.pl_PL
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record