Show simple item record

dc.contributor.authorOstrowski, Maciej
dc.date.accessioned2019-05-27T12:22:41Z
dc.date.available2019-05-27T12:22:41Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28677
dc.description.abstractThe author describes the theological significance of sacred sites whose primary function is as a cult, not a cultural site. He stresses the educational role of tourism as regards culture and religion while a tourism organisers’ task can be to help discover the sacrum and teach respect for it. The author is opposed to the reduction of tourism to simply sightseeing.pl_PL
dc.description.abstractAutor opisuje teologiczny sens istnienia sakralnych budowli, których pierwszym przeznaczeniem jest kult, l,le tylko bycie obiektem kultury. Podkreśla wychowawczą rolę turystyki w obszarze kultury i religii. Zadaniem animatorów turystyki jest pomoc w odkrywaniu sacrum i rozbudzanie szacunku do sacrum. Autor sprzeciwia się ograniczaniu turystyki roli produktu.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1-2
dc.subjectsacrumpl_PL
dc.subjectprofanumpl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectsacred sitepl_PL
dc.subjectchurchpl_PL
dc.subjectpapacypl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectsakralny obiektpl_PL
dc.subjectkościółpl_PL
dc.subjectpapieżpl_PL
dc.titleBetween Sacrum and Profanum Tourism in Sacred Sitespl_PL
dc.title.alternativePomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektachpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number41-52pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej, Papieska Akademia Teologicznapl_PL
dc.referencesEwangelizacja kultury i środków społecznego przekazu. [w:) II Polski Synod Plenarny (1991-1999], Poznań 2001. s. 101-124.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, 1985. List do młodych całego świata, 31 marca 1985 r., Kraków.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, 1997, Homilia podczas Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Bożej Fatimskiej, „ L'Osservatore Romano”, numer specjalny polskiego wydania, 31 maja- 10 czerwca 1997 r., s. 72-75.pl_PL
dc.referencesKatechizm Kościoła katolickiego. Poznań 1994.pl_PL
dc.referencesKongregacja ds. Duchowieństwa, Wskazania ogólne dla duszpasterstwa turystycznego (27 marca 1969 r.), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański”, nr 15 (1971) 8-9, s. 268-285.pl_PL
dc.referencesKongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii 17 grudnia 2001 r., Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesKonstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum conciltum", [w:l Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 2002, s. 25-76.pl_PL
dc.referencesOstrowski M., 2002, Pilgern oder religiöser Tourismus, [w:l 12 Santuario, spazio per un'accgilenza fratema e universale, Cittä del Vaticano, s. 41-52.pl_PL
dc.referencesOstrowski M., 1996, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków.pl_PL
dc.referencesPapieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego. 29 czerwca 2001 r., [w:] Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, opr. M. Ostrowski, Kraków 2003, s. 132-182.pl_PL
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record