Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2019-05-27T06:49:47Z
dc.date.available2019-05-27T06:49:47Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28675
dc.description.abstractHaving discussed the academic achievements regarding the notion and delimitation of the tourist region, the author suggests his own original definition. He has based this definition on the concentration of tourist, and then isolated seven types of functional tourist region.pl_PL
dc.description.abstractPo omówieniu dotychczasowego dorobku naukowego w zakresie pojęcia i delimitacji regionu turystycznego, autor zaproponował własną, oryginalną definicję regionu jako przedmiotu poznania. Podstawą tej definicji uczynił autor koncentrację ruchu turystycznego, a następnie wydzielił siedem typów funkcjonalnego regionu turystycznego.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjecttourist regionpl_PL
dc.subjectfunctional tourist regionpl_PL
dc.subjectmetropolitanpl_PL
dc.subjectperipheralpl_PL
dc.subjectnodalpl_PL
dc.subjectlinearpl_PL
dc.subjectlarge-scalepl_PL
dc.subjectspecialized and multi-functional tourist regionspl_PL
dc.subjectregion turystycznypl_PL
dc.subjectfunkcjonalny region turystycznypl_PL
dc.subjectturystyczny region metropolitalnypl_PL
dc.subjectperyferyjnypl_PL
dc.subjectwęzłowypl_PL
dc.subjectpasmowypl_PL
dc.subjectwielkoprzestrzennypl_PL
dc.subjectwyspecjalizowany i wielofunkcyjnypl_PL
dc.titleThe Tourist Regionpl_PL
dc.title.alternativeRegion turystycznypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number43-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBar B., Doliński A., 1974, Turystyka, WSziP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, | w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Poznań, s. 7-43.pl_PL
dc.referencesDomański R., 1977, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1967. Teoria regionu ekonomicznego, „Przegląd Geograficzny”, t. 39, z. 1, s. 33-50.pl_PL
dc.referencesGołembski G. (red.), 2002, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesLijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1985, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2, s. 87-103.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Turyzm”, t. 8, z. I, s. 39-67.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2002, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, (w:J G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy 0 mieście, PWN, Warszawa, Poznań, s. 77-103.pl_PL
dc.referencesMileska M. J., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny 1 potencjalne warunki rozwoju, „Prace Geograficzne”, Instytut Geografii PAN, nr 43.pl_PL
dc.referencesRogalewski O., 1977, Zagospodarowanie turystyczne, WSziP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume13pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record