Show simple item record

dc.contributor.authorMarks-Krzyszkowska, Małgorzata
dc.contributor.authorLinka, Jarosław
dc.date.accessioned2019-05-24T11:59:47Z
dc.date.available2019-05-24T11:59:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28664
dc.description.abstractThe paper looks at whether the concept of new rural governance, allows traditionally marginalized women in the public sphere to participate in communes management. The study are based on the analysis of international literature on this subject and focus on determining the scope of participation in the broadly understood governance of the commune and the possible causes of its limitations. As a conclusion, although women’s participation in commune management has been nominally increasing, it is often limited to participation without real influence and often has an illusory character.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy realizowana na obszarach wiejskich koncepcja współzarządzania (tzw. new rural governance) umożliwia, tradycyjnie marginalizowanym w sferze publicznej, kobietom udział we współzarządzaniu gminą. Rozważania opierają się na przeglądzie międzynarodowej literatury przedmiotu i koncentrują się na określeniu zakresu uczestnictwa w szeroko rozumianym współzarządzaniu gminą i ewentualnych przyczyn jego ograniczeń. Jak wynika z analiz, mimo że zakres partycypacji kobiet we współzarządzaniu gminą nominalnie zwiększa się, to realnie często jest ograniczony do uczestnictwa bez możliwości wpływu na decyzje i nierzadko ma fasadowy charakter.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 68
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectrural womenen_GB
dc.subjectnew rural governanceen_GB
dc.subjectpublic participationen_GB
dc.subjectkobiety na wsipl_PL
dc.subjectuczestnictwo publicznepl_PL
dc.subjectwspółzarządzaniepl_PL
dc.titleIdea współzarządzania – szansa czy ograniczenie uczestnictwa publicznego kobiet na wsipl_PL
dc.title.alternativeNew rural governance – opportunity or restriction on the public participation of rural womenen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number81-91
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, 90-214 Łódź
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle – Orgmasz, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBock B. B. (2004), It Still Matters Where You Live: Rural women’s employment throughout Europe, [w:] H. Buller, K. Hoggart (eds.), Women in the European Countryside, Ashgate, Aldershot, s. 14–41.pl_PL
dc.referencesBock B. B. (2006), Introduction: Rural gender studies in North and South, [w:] B. B. Bock, S. Shortall (eds.), Rural Gender Relations: Issues and case-studies, CABI, Oxfordshire, s. 1–18.pl_PL
dc.referencesBock B. B. (2010), Personal and Social Development of Women in Rural Areas of Europe, European Parliament.pl_PL
dc.referencesBock B. B. (2015), Gender Mainstreaming and Rural Development Policy: The Trivialisation of Rural Gender Issues, „Gender, Place & Culture”, nr 22 (5), s. 731–745.pl_PL
dc.referencesBock B. B., Derkzen P. (2006), Gender and Rural Development Budgets, [w:] B. B. Bock, S. Shortall (eds.), Rural Gender Relations: Issues and case-studies, CABI, Oxfordshire, s. 224–241.pl_PL
dc.referencesBock B. B., Derkzen P. (2007), Barriers to Women’s Participation in Rural Policy Making, [w:] I. Asztalos Morell, B. B. Bock (eds.), Gender Regimes, Citizen Participation and Rural Restructuring, Elsevier, Amsterdam, s. 265–283.pl_PL
dc.referencesCheshire L., Higgins V., Lawrence G. (eds.) (2006), Rural Governance: International perspectives, Routledge.pl_PL
dc.referencesDesperak I. (2008), Gmina jako środowisko społeczno-politycznej aktywności kobiet wiejskich, [w:] J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Warszawa, s. 107–124.pl_PL
dc.referencesDryzek J. S. (2002), Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations, Oxford University Press on Demand.pl_PL
dc.referencesEdwards B., Goodwin M., Pemberton S., Woods M. (2001), Partnership, Power and Scale in Rural Governance, „Environment and Planning C: Government and Policy”, nr 19 (2), s. 289–310.pl_PL
dc.referencesEversole M. J. (2005), Introduction: Participation and governance in regional development, [w:] R. Eversole, J. Martin (eds.), Participation and Governance in Regional Development. Global trends in an Australian context, Ashgate, Aldershot, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesGoodwin M. (1998), The Governance of Rural Areas: Some emerging research issues and agendas, „Journal of Rural Studies”, nr 14 (1), s. 5–12.pl_PL
dc.referencesGorlach K., Drąg Z. (2019), Rolniczki jako uczestniczki życia społecznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 68, s. 47–66.pl_PL
dc.referencesGrant J., Rainnie A. (2005), The Hidden Role of Gender Exclusion in Regional Development Agencies, [w:] R. Eversole, J. Martin (eds.), Participation and Governance in Regional Development, Ashgate, Oxenbridge, s. 211–228.pl_PL
dc.referencesHerbert-Cheshire L., Higgins V. (2004), From Risky to Responsible: Expert Knowledge and the Governing of Community-Led Rural Development, „Journal of Rural Studies”, nr 20 (3), s. 289–302.pl_PL
dc.referencesKawczyńska-Butrym Z. (2019), Kobiety – mieszkanki wsi – aktywność i zmiana, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 68, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesLittle J. (2001), New Rural Governance?, „Progress in Human Geography”, nr 25 (1), s. 97–102.pl_PL
dc.referencesLittle J. (2002), Gender and Rural Geography, Pearson, Essex.pl_PL
dc.referencesLittle J., Austin P. (1996), Women and the Rural Idyll, „Journal of Rural Studies”, nr 12 (2), s. 101–111.pl_PL
dc.referencesLittle J., Jones O. (2000), Masculinity, Gender and Rural Policy, „Rural Sociology”, nr 65 (4), s. 621–639.pl_PL
dc.referencesLittle J., Panelli R. (2003), Gender Research in Rural Geography, „Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography”, nr 10 (3), s. 281–289.pl_PL
dc.referencesMalinowska E. (1998), Pozycja społeczna kobiet wiejskich, „Przegląd Socjologiczny”, nr 47 (2).pl_PL
dc.referencesMurdoch J., Abram S. (1998), Defining the Limits of Community Governance, „Journal of Rural Studies”, nr 14 (1), s. 41–50.pl_PL
dc.referencesO’Toole K., Macgarvey A. (2003), Rural Women and Local Economic Development in South-West Victoria, „Journal of Rural Studies”, nr 19 (2), s. 173–186.pl_PL
dc.referencesOedl-Wieser T. (2006), Frauen und Politik am Land, „Public Observer”, nr 33, s. 2–3.pl_PL
dc.referencesOedl-Wieser T. (2015), Gender Equality: A core dimension in Rural Development Programmes in Austria?, „Gender, Place & Culture”, nr 22 (5), s. 685–699.pl_PL
dc.referencesOffe C. (2012), Governance – „puste pojęcie” czy naukowy problem badawczy?, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3 (21), s. 81–107.pl_PL
dc.referencesPanelli R., Pini B. (2005), “This Beats a Cake Stall!”: Farm women’s shifting encounters with the Australian state, „Policy & Politics”, nr 33 (3), s. 489–503.pl_PL
dc.referencesPawłowska A. (2016), Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 3 (14), s. 5–17.pl_PL
dc.referencesPięta-Szawara A. (2019), Milcząca nieobecność. Uczestnictwo polityczne kobiet na obszarach wiejskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 68, 17–31.pl_PL
dc.referencesPini B. (2006), A Critique of ‘New’ Rural Local Governance: The case of gender in a rural Australian setting’ „Journal of Rural Studies”, nr 22 (4), s. 396–408.pl_PL
dc.referencesPini B., McDonald P. (2013) (eds.), Women and Representation in Local Government: International case studies, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesRhodes R. A. (1997), Understanding Governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability, Open University Press.pl_PL
dc.referencesRhodes R. A. (2007), Understanding Governance: Ten years on, „Organization Studies”, nr 28 (8), s. 1243–1264.pl_PL
dc.referencesRhodes R. A. W. (1996), The New Governance: Governing without government. „Political Studies”, nr 44 (4), s. 652–667.pl_PL
dc.referencesSheridan A., Pini B., Conway L. (2006), Modestly Staffed and Modestly Resourced: An Exploratory Critique of Women’s Entry to Rural and Regional Governance, „Rural Society”, nr 16 (3), s. 271–282.pl_PL
dc.referencesShortall S. (2002), Gendered Agricultural and Rural Restructuring: A case study of Northern Ireland, “Sociologia Ruralis”, nr 42 (2), s. 160–176.pl_PL
dc.referencesShortall S. (2006), Gender and Farming: An overview, [w:] B. B. Bock, S. Shortall (eds.), Rural Gender Relations: Issues and case studies, CABI, Oxfordshire, s. 19–26.pl_PL
dc.referencesShortall S., Bock B. B. (2015), Introduction. Rural Women in Europe: The impact of place and culture on gender mainstreaming the European Rural Development Programme, „Gender, Place & Culture”, nr 22 (5), s. 662–669.pl_PL
dc.referencesStoker G. (1998), Governance as Theory: Five Propositions, „International Social Science Journal”, nr 50 (155), s. 17–28.pl_PL
dc.referencesThuesen A. (2016), Gender and Rural Governance, [w:] M. Shucksmith, D. L. Brown (eds.), Routledge International Handbook of Rural Studies, Routledge, Taylor & Francis eBooks, s. 379–388.pl_PL
dc.referencesThuesen A. A., Derkzen P. (2016), Questioning the Gender Distribution in Danish LEADER LAGs, [w:] L. Grandberg, K. Anderson, I. Kovach (eds.), Evaluating the European Approach to Rural Development: Grass-roots Experiences of the LEADER Programme, s. 127–148.pl_PL
dc.referencesTickell A., Peck J. (1996), The Return of the Manchester Men: Men’s Words and Men’s Deeds in the Remaking of the Local State, „Transactions of the Institute of British Geographers”, nr 21 (4), s. 595–616.pl_PL
dc.referencesTryfan B. (1968), Pozycja społeczna kobiety wiejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2008), Potencjał i specyfika kapitału społecznego kobiet funkcjonujących w środowisku wiejskim, „Przegląd Socjologiczny”, nr 57 (1), s. 105–134.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalgorzata.marks@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailjarek.linka@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.68.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.