Show simple item record

dc.contributor.authorKuchciak, Iwa
dc.contributor.authorŚwieszczak, Marika
dc.contributor.authorŚwieszczak, Krzysztof
dc.contributor.authorMarcinkowska, Monika
dc.date.accessioned2019-05-21T11:15:01Z
dc.date.available2019-05-21T11:15:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKuchciak I., Świeszczak M., Świeszczak K, Marcinkowska M., Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-465-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-465-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28330
dc.descriptionKsiążka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w życiu społecznym, warunkowane świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z dostępnych produktów i usług finansowych. Diagnoza skali wykluczenia finansowego i poziomu wiedzy finansowej pozwoliła na wskazanie zależności między posiadaną wiedzą (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) a zakresem włączenia w system finansowy (w tym zwłaszcza bankowy). Analiza dostępności i atrakcyjności ofert bankowych dedykowanych osobom z segmentu 50+ oraz przegląd i ocena działań prowadzonych na rzecz zwiększenia wiedzy finansowej były podstawą do sformułowania rekomendacji pod adresem instytucji sektora bankowego oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które mogą przyczynić się do wzmacniania kompetencji finansowych konsumentów powyżej 50. roku życia.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja powstała w efekcie realizacji projektu „Włączenie bankowe” jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim, finansowanego przez Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades oraz ze środkówna działalność statutową Katedry Bankowości Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsrebrna gospodarkapl_PL
dc.subjectsilver economypl_PL
dc.subjectpolityka społecznapl_PL
dc.subjecttrendy demograficznepl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectwykluczenie bankowepl_PL
dc.subjectdostępność usług bankowychpl_PL
dc.subjectedukacja finansowapl_PL
dc.titleEdukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number347pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-774-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Iwa Kuchciak – adiunkt w Katedrze Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tendencji i uwarunkowań rozwoju bankowości elektronicznej, a w szczególności problematyki inkluzji bankowej i edukacji finansowej. Bierze ona udział w projektach badawczych realizowanych na zlecenie instytucji finansowych. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych, uczestnikiem kilkudziesięciu konferencji naukowych. W 2013 r. została laureatką konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Marika Świeszczak – adiunkt w Katedrze Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów edukacji finansowej, etyki w bankowości, etycznego marketingu i potencjału innowacyjnego. Jest autorką oraz współautorką wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także prelegentką na krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Krzysztof Świeszczak – adiunkt w Katedrze Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów edukacji finansowej, inkubacji przedsiębiorczości, etyki w bankowości, relacji na linii doradca – klient oraz standardów etycznych w instytucjach finansowych. Jest autorem oraz współautorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także prelegentem na krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych. Jest laureatem pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteProf. dr hab. Monika Marcinkowska – kierownik Katedry Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce funkcjonowania banków, w tym w szczególności kreowania ich wartości dla interesariuszy. Jest autorką dziewięciu monografii oraz autorką lub współautorką wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.pl_PL
dc.referencesAgeing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union 2012, Eurostat, Luksemburg 2011.pl_PL
dc.referencesAgarwal S., Driscoll J. C., Gabaix X., Laibson D., The Age of Reason: Financial Decisions over the Life-Cycle with Implications for Regulation, http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4554335/Laibson_AgeofReason.pdf?sequence=2pl_PL
dc.referencesAizcorbe A., Kennickell A., Moore K. B., Recent changes in U.S. family finances: evidence from the 1998 and 2001 Survey of Consumer Finances, “Federal Reserve Bulletin”, January 2003.pl_PL
dc.referencesAktywizacja, rentowność, edukacja. Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014–2017, Bank Pocztowy SA, media.pocztowy.pl/file/.../a3/strategia-bankupocztowego-11-06.pdf.pl_PL
dc.referencesAktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, CBOS, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesAlessie R., Hochguertel S., van Soest A., Household portfolios in the Netherlands, [w:] L. Guiso, M. Haliassos, T. Jappelli (red.), Household Portfolios, MA: MIT Press, Cambridge 2002.pl_PL
dc.referencesAnderloni L., Access to Bank Account and Payment Services, [w:] L. Anderloni, M. D. Braga, E. M. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer – Verlag, Berlin–Heidelberg 2007, http://books.google.pl/books?id=UCH1yc3p3l4C&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Anderloni,+socially+disadvanta ge&source=bl&ots=pwfwxMNq60&sig=V_I2V0QWNO367QgnFXl45_mQ_fI&hl=pl& sa=X&ei=JBbOU6DPO4SCzAOa6YKICQ&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=Ander loni%2C%20socially%20disadvantage&f=falsepl_PL
dc.referencesAndo A., Modigliani F., The “Life Cycle” Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, “The American Economic Review” 1963, Vol. 53, No. 1, Part 1, s. 55–84.pl_PL
dc.referencesAndrews G., Clark M. J., The International Year of Older Persons: Putting Aging and Research Onto the Political Agenda, [w:] D. L. Infeld, Disciplinary Approaches to Aging: Sociology of aging, Taylor & Francis, New York 2002.pl_PL
dc.referencesAnioła P., Gołaś Z., Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, „Materiały i Studia”, Zeszyt nr 282, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesANZ, Adult financial literacy in Australia, Full Report of the results from the 2011, ANZ Survey, December 2011.pl_PL
dc.referencesAskari A., Banks and Financial Education. Integrating Practice, Products, and Partnerships, http://www.frbsf.org/community-development/files/askari_ammar.pdf.pl_PL
dc.referencesAtkinson A. B., Marlier E., Income and living conditions in Europe, Eurostat, European Union, 2010.pl_PL
dc.referencesAtkinson A., Messy F., Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions 2012, No. 15.pl_PL
dc.referencesAustralian Securities and Investments Commission, National financial literacy strategy, March 2011.pl_PL
dc.referencesBadanie postaw Polaków powyżej 60. roku życia wobec obrotu bezgotówkowego, Raport przygotowany dla NBP, Dom Badawczy Maison, Warszawa, kwiecień 2012.pl_PL
dc.referencesBarey L., Pollay R. W., The infuencing role of the child in family decision making, “Journal of Marketing Research” 1968, 5.pl_PL
dc.referencesBarr M., Banking the poor, “Yale Journal on Regulation” 2004, Vol. 21.pl_PL
dc.referencesBatra J. C., Rights for the Aged, [w:] P. H. Parekh (red.), Human Rights Year Book 2010, Universal Law Publishing, New Delhi 2010.pl_PL
dc.referencesBBVA Compass, Corporate Responsibility 2012. Annual Report, BBVA Compass, 2012.pl_PL
dc.referencesBeckmann E., Hake M., Urvova J., Determinants of Households’ Savings in Central, Eastern and Southeastern Europe, “Focus on European Economic Integration”, Q3/13, s. 8–29.pl_PL
dc.referencesBenedikter R., Social Banking and Social Finance. Answers to the Economic Crisis, Springer, New York 2011.pl_PL
dc.referencesBernheim B. D., Garrett D. M., Maki D. M., Education and Saving: The Long-term Effects of High School Financial Curriculum Mandates, “Journal of Public Economics” 2001, Vol. 80, Issue 3.pl_PL
dc.referencesBernheim B. D., Financial illiteracy, education, and retirement saving, [w:] O. Mitchell, S. Schieber (red.), Living with Defined Contribution Pensions, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 1998.pl_PL
dc.referencesBerti E. A., Bombi A. S., The child’s construction of economics, Cambridge University Press, Cambridge 1988.pl_PL
dc.referencesBiałowąs S., Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych. Postawy, determinanty, model, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesBIG InfoMonitor, Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym, Polskie regiony, styczeń 2014.pl_PL
dc.referencesBłędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion in Poland, Fininc, Warsaw, September 2007.pl_PL
dc.referencesBMO Financial Group, What we owe, Corporate Social Responsibility Report, BMO 2013.pl_PL
dc.referencesBogdaniowicz J., Borkowski T., Banki uczniom, „Gazeta Bankowa” 2007, nr 47.pl_PL
dc.referencesBroda-Wysocki P., Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, IPISS, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBrombosz E., Socjalizacja ekonomiczna – nowy kierunek socjalizacji, [w:] E. Mandal, R. Stefańska- Klar (red.), Współczesne problemy socjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 61–78.pl_PL
dc.referencesBuko J., Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania polityki spójności, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 18.pl_PL
dc.referencesBurris V., Stages in the development of economic concepts, “Human Relations” 1983, 36.pl_PL
dc.referencesByrne N., McCarthy O., Ward M., Meeting the Credit Needs of Low-Income Groups: Credit Unions-V-Moneylenders, Working paper 05/05, Dublin: Combat Poverty Agency, 2005.pl_PL
dc.referencesBywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesCampbell J., Household Finance, “Journal of Finance” 2006, Vol. 61, No. 4.pl_PL
dc.referencesCarbo S., Gardener E. P., Molyneux P., Financial Exclusion, Palgrave MacMillan, London 2005.pl_PL
dc.referencesCBOS, Reakcje na kryzys gospodarczy, Warszawa, luty 2009.pl_PL
dc.referencesCFA, College student consumer knowledge: The results of a nationwide test, Washington 1993.pl_PL
dc.referencesCFA, High school student consumer knowledge: A nationwide test, Washington 1991.pl_PL
dc.referencesCFA, U.S. consumer knowledge: The results of a nationwide test, Washington 1990.pl_PL
dc.referencesCiti Foundation, CSR Europe, Enterprise 2020, Money Advice Service, Financial Capability for Europe ´s Youth and Pre-retirees. Improving the Provision of Financial Education and Advice, July 2012, www.csreurope.org/financial-capability-background-and-further-information#.U2 pLjFd9mPVpl_PL
dc.referencesChristelis D., Jappelli T., Padula M., Cognitive abilities and portfolio choice, “European Economic Review” 2007, Vol. 54, Issue 1.pl_PL
dc.referencesColin D., Eltringham M., The Postbank Financial Literacy Project: Final Report, Financial Education Fund, January 2011.pl_PL
dc.referencesComptroller of the Currency, Administrator of National Banks, Fair Lending. Comptroller’s Handbook, January 2010.pl_PL
dc.referencesCorr C., Financial Exclusion in Ireland: An exploratory study and policy review, Dublin: Combat Poverty Agency, 2006.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesCzarnik S., Turek K., Aktywność zawodowa Polaków. Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesCzechowska I. D., Ograniczenia w dostępie do usług bankowych 60+ w perspektywie zrównoważonych finansów, „Zeszyty Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 311.pl_PL
dc.referencesCzechowska I. D., Rachunki osobiste dla klientów 60+, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 306.pl_PL
dc.referencesDanziger K., Children’s earliest conceptions of economic relationships (Australia), “Journal of Social Psychology” 47.pl_PL
dc.referencesde Clerk F., Ethical banking, [w:] V. Vandemeulebrouke, K. Beck, K. Käufer, Networking Social Finance, Brussels 2010, www.social-banking.org/fileadmin/isb/Artikel_und_Studien/Networking_ Social_Finance_Beck_Kaeufer_Vandemeulebrouke.pdf.pl_PL
dc.referencesDecyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (23.9.2011), L246.pl_PL
dc.referencesDecyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności wraz z załącznikiem – Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007–2013, (2006/702/WE), Bruksela 2006, s. 12; www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/documents/f8d206ed005b4d a38290a5117005a7c0sww20072013_pl4.pdf (stan na dzień 18.01.2014).pl_PL
dc.referencesDeloitte, Segmentacja homogenicznych potrzeb. W jaki sposób potrzeby klientów powinny budować segmentację? Maj 2012.pl_PL
dc.referencesDemograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości, COM(2006) 571 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0571:FIN:PL:PDF (stan na dzień 18.01.2014).pl_PL
dc.referencesDiagnoza strategiczna Łodzi. Synteza, Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Oddział Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Łodzi, 2011.pl_PL
dc.referencesDom Badawczy Maison, Stan wiedzy finansowej Polaków, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, wrzesień 2009.pl_PL
dc.referencesDove Consulting, Banks’ Efforts to Serve the Unbanked and Underbanked. Final report for The Federal Deposit Insurance Corporation, www.fdic.gov/unbankedsurveys/unbankedstudy/FDICBankSurvey_Chapter1.pdf.pl_PL
dc.referencesDutkiewicz M., Sobiesiak‑Penszko P., Starość w trzecim sektorze – aktywnie czy opiekuńczo?, „Trzeci Sektor” 2011, nr 25.pl_PL
dc.referencesEdukacja ekonomiczna seniorów, NBP, Krynica 5 września 2013 r., www.forumtrzeciegowieku.pl/ index.php?...edukacja-ekonomiczna-seniorowpl_PL
dc.referencesEIOPA, Report on Financial Literacy and Education Initiatives by Competent Authorities, EIOPA-CCPFI-11/018, 2011.pl_PL
dc.referencesEnterprise 2020, European youth financial attitudes 2011, CSR Europe, December 2011.pl_PL
dc.referencesEPFSF, Briefing Financial Education and Financial Capability, European Parliamentary Financial Services, 14 March 2008.pl_PL
dc.referencesEurofinas AISBL, Eurofinas response to the European Commission’s consultation on European households’ over-indebtedness, February 2013.pl_PL
dc.referencesEuropean charter (reviesed), European Treaty Series – No. 163, 3.V.1996, rozdział 30, Strasbourg.pl_PL
dc.referencesEuropean Commision, Social Protection and Social Inclusion in Europe – Key facts and figures, Brussels, 16 October 2008.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission Internal Market and Services DG, Review of the Initiatives of the European Commission in the Area of Financial Education, Staff Working Document of the Internal Market and Services DG, Brussels, March 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/evaluation_financial_education_en.pdf.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Consumers’ views on switching service providers. Analytical Report, Flash Eurobarometer 243 – The Gallup Organization, January 2009.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Eurobarometer survey on poverty and social exclusion, Brussels 2009.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Financial Education, Communication from the Commission, COM/2007/0808, 2007.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, VC/2006/0183, March 2008.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion Study, Brussels 2008.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, National Strategies for Financial Education. Report, Brussels 2008.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Report on indicators in the field of poverty and social exclusion, 2001.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Special Eurobarometer 279 – Poverty and exclusion, 2009.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Special Eurobarometer 373, Retail financial services, 2012.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Special Eurobarometer 273, European Social Reality, 2007.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, The financial crisis and financial education. Report, Brussels 2009.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Towards a common operational definition of over-indebtedness, February 2007.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission Internal Market and Services DG, Public consultation on Responsible Lending and Borrowing in the EU, Brussels, June 2009.pl_PL
dc.referencesEuropean Parliamentary Financial Services, Briefing paper compendium on financial services issue 2008–2009, 2009.pl_PL
dc.referencesEuropean Year For Combating Poverty and Social Exclusion, http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/?langid=plpl_PL
dc.referencesEuropejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r., 23.12.2013, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_badanie_dochodow_warunkow_zycia_EU-SILC2012.pdf.pl_PL
dc.referencesEurostat, Combating poverty and social exclusion, A statistical portrait of the European Union, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-09-001/EN/KS-EP-09- 001-EN.PDF.pl_PL
dc.referencesEurostat, Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6ea8a172d36 824b218af0e848ec863fbe.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0pl_PL
dc.referencesExecutive Order 13530, President’s Advisory Council on Financial Capability, 29 January 2010.pl_PL
dc.referencesFatuła D., Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesFEBEA, What really differentiates ethical banks from traditional banks?, April 2012, www.ethicalbankingeurope.com/sites/default/files/Definition%20Ethical%20Bank.pdf.pl_PL
dc.referencesFDIC, National Survey of Unbanked and Underbanked Households, December 2009.pl_PL
dc.referencesFederal Reserve Bank of Kansas City, A Study of the Unbanked & Underbanked Consumer in the Tenth Federal Reserve District, May 2010, www.kansascityfed.org/publicat/research/community/Unbanked.Report.pdf.pl_PL
dc.referencesFinke M. S., Howe J., Huston S. J., Old Age and the Decline in Financial Literacy, August 24, 2011, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1948627pl_PL
dc.referencesFinancial Inclusion Taskforce, Access to Financial Services by those on the Margins of Banking. Final Report, November 2006.pl_PL
dc.referencesFinancial Services Authority, In or Out? A Literature and Research Review, “Consumer Research”, July 2000, No. 3.pl_PL
dc.referencesFinanse dla seniora, Akademia Dostępne Finanse, NBP, http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_finanse_dla_seniora.pdf.pl_PL
dc.referencesFinansowy barometr ING: Wiedza finansowa, maj 2012.pl_PL
dc.referencesFrączak-Rudnicka B., Dzieci w roli konsumentów – przyspieszona socjalizacja konsumencka, [w:] M. Marody (red.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 88–99.pl_PL
dc.referencesFrazer H., Marlier E., In-work Poverty and Labour Market. Segmentation in EU, Synthesis report, Overview based on the national reports prepared by the EU Network of Independent Experts on Social Inclusion, December 2010.pl_PL
dc.referencesFrieske K. W., hasło: marginalność społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesFundacja Kronenberga, Badanie dotyczące programu edukacyjnego Moje finanse 2009, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Poznań, 8 kwietnia 2009.pl_PL
dc.referencesFurnham A., Economic socialization: A study of adults’ perceptions and uses of allowances (pocket money) to educate children, “British Journal of Developmental Psychology” 1999, 17.pl_PL
dc.referencesFurnham A., Goletto-Tankel M. P., Understanding savings, pensions and life assurance in 16–21-year-olds, “Human Relations” 2002, 55.pl_PL
dc.referencesFurnham A., Parental attitudes to pocket money/allowances for children, “Journal of Economic Psychology” 2001, 22.pl_PL
dc.referencesFurnham A., The saving and spending habits of young people, “Journal of Economic Psychology” 1999, 20.pl_PL
dc.referencesFurth H., The word of grown-ups, Elsevier, New York 1980.pl_PL
dc.referencesGamble K., Boyle P., Yu L., Bennett D., Aging, Financial Literacy, and Fraud, Netspare Discussion Papers, 2013.pl_PL
dc.referencesGasparski P., Dziecięce finanse – kieszonkowe, prezenty, zarobki, „Bank i Kredyt” 1991, nr 2.pl_PL
dc.referencesGasparski P., Motywacja dzieci do udziału w bankowych formach oszczędzania, „Bank i Kredyt” 1991, nr 3.pl_PL
dc.referencesGasparski P., Oszczędzanie – psychologiczna charakterystyka motywów oszczędzania. Raport z badań, „Ekonomista” 1991, nr 2–3.pl_PL
dc.referencesGasparski P., Użyteczność pieniędzy i poziom optymizmu ekonomicznego jako wyznaczniki decyzji dotyczących oszczędzania, „Przegląd Psychologiczny” 1991, XXXIV (4).pl_PL
dc.referencesGasparski P., Wyznaczniki indywidualnych skłonności do bankowych form oszczędzania, „Bank i Kredyt” 1993, nr 12.pl_PL
dc.referencesGeach N., The Digital Devine, Financial Exclusion and Mobile Phone Technology: Two Problems, One Solution?, “Journal of International Trade Law and Policy” 2007, Vol. 6, Issue 1, s. 21–29.pl_PL
dc.referencesGerardi K., Goette L., Meier S., Financial Literacy and Subprime Mortgage Delinquency: Evidence from a Survey Matched to Administrative Data, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper Series No. 2010 –10, 2010.pl_PL
dc.referencesGloukoviezoff G., The Caisse d’Epargne and housholdsʼ financial exclusion: Which actions should be taken and what are the prospects?, Access to Finance Conference, World Savings Banks Institute – The World Bank, Bruxelles 2004, http://www.spanish.microfinancegateway.org/files/21774_exclusion.pdf.pl_PL
dc.referencesGlukoviezoff G., Understanding and combating financial exclusion and over indebtedness in Ireland: a European perspective. What could Ireland learn from Belgium, France and the United Kingdom?, Studies in Public Policy, October 2011.pl_PL
dc.referencesGolinowska S., „Srebrna gospodarka” i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2011, t. IX, nr 1.pl_PL
dc.referencesGoszczyńska M., Kołodziej S., Trzcińska A., Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGrifoni A., Messy F. A., Current Status of National Strategies for Financial Education. A comparative analysis and relevant practices, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 16, OECD Publishing, 2012.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder J. (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza–uwarunkowania–kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesGuest L. P., Brand loyalty – Twelve years later, “Journal of Applied Psychology” 1955, 39.pl_PL
dc.referencesGUS, Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim, Marzec 2014.pl_PL
dc.referencesGUS, Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGUS, Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012), Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2012,6,5.htmlpl_PL
dc.referencesGUS, Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2012 r., Warszawa–Bydgoszcz 2014.pl_PL
dc.referencesHabschick M., Seidl B., Evers J., Survey of financial literacy schemes in the EU 27, VT Markt/2006/26H – Final Report, Hamburg, November 2007.pl_PL
dc.referencesHamerla D., Kacuga K., Raport ewaluacyjny programu edukacji finansowej realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w latach 2008–2011, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesHarasim J. (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesHilgert M. A., Hogarth J. M., Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior, Federal Reserve Bulletin, July 2003.pl_PL
dc.referencesHM Treasury, Promoting financial inclusion, December 2004.pl_PL
dc.referencesHogarth J. M., Financial Education and Economic Development, Paper prepared for Improving Financial Literacy International Conference hosted by the Russian G8 Presidency in Cooperation with the OECD, 29–30 November 2006, s. 4, www.oecd.org/finance/financialeducation/37742200.pdf.pl_PL
dc.referencesHoskins I., Focusing on opportunities: Active ageing, [w:] United Nations. Economic Commission for Europe, A Society for All Ages, United Nations Publications, Geneva 2008.pl_PL
dc.referencesIPSOS, Oszczędzanie i zwyczaje finansowe, badanie dla Provident Polska, Warszawa, październik 2007.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M. (red.), Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M. (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji finansowej w Unii Europejskiej podczas globalnego kryzysu finansowego, „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance” 2013, nr 2/1.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M. (red.), Polski rynek finansowy wobec zmian społeczno-demograficznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, lipiec 2009.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Wykluczenie finansowe – poważny problem społeczny, „Management and Business Administration. Central Europe” 2008, Vol. 16, No. 1.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A. K., Kitala R., Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z badań, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Nowak A. K., Lewandowski A., Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego, „Bank i Kredyt”, październik 2008.pl_PL
dc.referencesJajuga K., Bank a gospodarstwo domowe – znaczenie edukacji i doradztwa, [w:] S. Flejterski, A. Gospodarowicz (red.), Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, Związek Banków Polskich, Warszawa 2014, s. 245–253.pl_PL
dc.referencesJasielska A., Maksymiuk R. A., Dorośli reklamują, dzieci kupują, Kindermarketing i psychologia, Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJones P., Barnes T., Would You Credit It?: People Telling Stories About Credit, The Co-operative Bank in association with Liverpool JMU and Citizen Advice Bureau, 2005.pl_PL
dc.referencesKaczmar K., Kompetencje finansowe Polaków w gospodarce rynkowej, 7 marca 2013, „Infos”, nr 5(142).pl_PL
dc.referencesKarta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_UE/Documents/KL_PL.pdf.pl_PL
dc.referencesKempson E., Whyley C., Caskey J., Sharon Collard S., In or Out? Financial Exclusion: a literature and research review, FSA, UK, 2000.pl_PL
dc.referencesKempson E., Whyley C., Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion, Bristol: Policy Press, 1999, http://www.pfrc.bris.ac.uk/Reports/Kept_out_opted_out.pdf.pl_PL
dc.referencesKeynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKNF, Kampania informacyjna „Sprawdź komu powierzasz”, http://www.knf.gov.pl/sprawdz_komu_powierzasz.htmlpl_PL
dc.referencesKołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji. Streszczenie oceny skutków, towarzyszący dokumentowi: Zalecenie Komisji w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, Bruksela 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/sec_2011_907_pl.pdf.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Działania w ramach Strategicznego planu realizacji Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, COM(2012) 83 final, Bruksela 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0083:FIN:PL:PDFpl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu Społecznemu, Bruksela 2010pl_PL
dc.referencesKomisja Wspólnot Europejskich, Biała księga. Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005–2010, Bruksela 2005.pl_PL
dc.referencesKomisja Wspólnot Europejskich, Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. powołująca grupę ekspertów w dziedzinie edukacji finansowej, 2008/365/WEpl_PL
dc.referencesKomisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów, Jednolity rynek Europy XXI wieku, Bruksela 2007.pl_PL
dc.referencesKomisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji. Edukacja finansowa, KOM(2007) 808, Bruksela 2007.pl_PL
dc.referencesKomisja Wspólnot Europejskich, Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku, Bruksela 2007.pl_PL
dc.referencesKonkurs „Bank Dostępny” rozstrzygnięty, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Konkurs-Bank-Dostepny-rozstrzygniety-1373611.htmlpl_PL
dc.referencesKonkluzje Rady ECOFIN z dnia 8 maja 2007, 9171/07 (Presse 97).pl_PL
dc.referencesKontek K., Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych, „Studia Ekonomiczne” 2010, nr 3.pl_PL
dc.referencesKorniotis G. M., Kumar A., Do older investors make better investment decisions?, “The Review of Economics and Statistics” 2011, 93(1).pl_PL
dc.referencesKotowska I. E. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKowalak T., hasło: marginalizacja społeczna, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKoźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, maj 2013.pl_PL
dc.referencesKrasucka M., Maciejasz-Świątkiewicz M., Pieczonka J., Poskart R., Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.pl_PL
dc.referencesKubicki P., Osoby starsze na rynku usług finansowych, www.academia.edu/4087765/Osoby_starsze _na_rynku_uslug_finansowychpl_PL
dc.referencesKuchciak I., Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych – przyczyna i skutek wykluczenia finansowego, „Bezpieczny Bank” 2013, nr 2–3, s. 51–52.pl_PL
dc.referencesKuchciak I., Odwrócona hipoteka jako odpowiedź sektora bankowego na trendy demograficzne, „Annales UMCS” 2010, Sectio H, t. XLIV, z. 2., s. 297–310.pl_PL
dc.referencesKuchciak I., Problematyka nadmiernego zadłużania w kontekście wykluczenia finansowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 306.pl_PL
dc.referencesLaboul A., National strategies for financial education, COLUMBIA-OECD-WORLD BANK, Conference on Financial Education Cartagena, 31 October 2012.pl_PL
dc.referencesLeeladhar V., Taking Banking Services to the Common Man – Financial Inclusion, “Reserve Bank of India Bulletin”, January 2006.pl_PL
dc.referencesLévy Ch. R., W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesLeyshon A., Thrift N., Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States, Transactions of the Institute of British Geographers, “New Series”, vol. 20, No. 3, 1995, http://www.jstor.org/discover/10.2307/622654?uid=3739256&uid=2&uid=4&sid=21104514833753pl_PL
dc.referencesLilico A., Household Indebtness in the EU, European Parliament, 2010.pl_PL
dc.referencesLindqvist A., A note on determinants of household saving behavior, “Journal of Economic Psychology” 1981, Vol. 1, Issue 1.pl_PL
dc.referencesLista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.htmlpl_PL
dc.referencesLusardi A., Mitchell O. S., Financial literacy and planning: Implications for retirement well-being, 2006, www.mrrc.isr.umich.edu/publications/conference/pdf/Lusardi-Mitchell%20UM-05-09A0805C.pdf.pl_PL
dc.referencesLusardi A., Household Saving Behavior: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs, NBER Working Paper No. 13824, February 2008.pl_PL
dc.referencesLusardi A., Preparing for Retirement: The Importance of Planning Costs, National Tax Association Proceedings 2002.pl_PL
dc.referencesLusardi A., Tufano P., Debt Literacy, Financial Experience and Overindebtedness, Working Paper NBER, 2008.pl_PL
dc.referencesMaciejasz-Świątkiewicz M., Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.pl_PL
dc.referencesMaison D., Analiza barier dotyczących korzystania z rachunku bankowego, NBP, Warszawa, wrzesień 2010.pl_PL
dc.referencesMaison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMajewski B., Badanie świadomości i podstaw wiedzy ekonomicznej wśród uczestników programów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych, kwiecień 2010, „e-mentor”, nr 2 (34).pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Kapitał relacyjny banku, t. 2: Relacje banku z kluczowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Pożyczki P2P – zagrożenie dla banków?, [w:] L. Dziawgo, Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Społecznościowe parabanki – czyli o tym jak Internet eliminuje pośredników finansowych, [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Biblioteka Kwartalnika Naukowego „Pieniądze i Więź”, Sopot 2009.pl_PL
dc.referencesMastropietro E., Rapid Appraisal Method of Social Exclusion and Poverty (RAMSEP Project): Handbook, European Commission, lipiec 2000.pl_PL
dc.referencesMatul M., Pawlak K., Fałkowski J., Priorytety wzmacniania edukacji finansowej wśród ubogich rodzin w Polsce, październik 2004, http://edufin.pl/images/pdf/dok4.pdf.pl_PL
dc.referencesMcArdle J. J., Ferrer-Caja E., Hamagami F., Woodcock R. W., Comparative Longitudinal Structural Analyses of the Growth and Decline of Multiple Intellectual Abilities Over the Life Span, “Developmental Psychology” 2002, Vol. 38, No. 1.pl_PL
dc.referencesMcNeal J., Children as consumers, Bureau of Business Research, University of Texas at Austin, Austin 1964.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Plan Działania w sprawie starzenia się, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork 1983, www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf (stan na dzień 18.01.2014).pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Polityki Społecznej, Strategia Polityki Społecznej na lata 2007–2013, Warszawa 2005, www.mpips.gov.pl/userfiles/File/nowe/strategiaps.pdf (stan na dzień 19.01.2013).pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Plan Działania na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Warszawa 2006, www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Documents/SRK_2007_2015.pdf (stan na dzień 19.01.2014).pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju, listopad 2006.pl_PL
dc.referencesMIPS, Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMizejewski C., Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”, [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, 2010.pl_PL
dc.referencesMoore D., Survey of Financial Literacy in Washington State: Knowledge, Behavior, Attitudes, and Experiences, Pullman, Washington: Washington State University Socialand Economic Sciences Research Center, Technical Report, 2003.pl_PL
dc.referencesMorgan L. A., Kunkel S. R., Aging, Society, and the Life Course, Fourth Edition, Springer Publishing Company, New York 2011.pl_PL
dc.referencesNarodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/Narodowa%20Strategia%20Integracji%20Spolecznej.pdf.pl_PL
dc.referencesNarodowy Plan Rozwoju 2007–2013, www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/npr.htmpl_PL
dc.referencesNational Foundation for Credit Counseling, Financial Literacy Survey Exposes Significant Gaps In Grasp Of Personal Finance Skills, April 2012, www.nfcc.org/newsroom/newsreleases/SIGNIFICANT_GAPS.cfmpl_PL
dc.referencesNBP, Finanse dla seniora, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesNBP, Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2007–2009, Warszawa, styczeń 2007.pl_PL
dc.referencesNBP, Strategia edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego na lata 2010–2012, NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNyhus E. K., Webley P., The role of personality in household saving and borrowing behaviour, “European Journal of Personality” 2001, 15.pl_PL
dc.referencesObi T., Auffret J.-P., Iwasaki N., Aging Society and ICT: Global Silver Innovation, IOS Press, Amsterdam 2013.pl_PL
dc.referencesOECD INFE, OECD/INFE toolkit to measure financial literacy and inclusion. Guidance, core questionnaire and supplementary questions, Paris, June 2013.pl_PL
dc.referencesOECD, Good Practices for Enhanced Risk Awareness and Education on Insurance issues, 2008.pl_PL
dc.referencesOECD, Good Practices for Financial Education relating to Private Pensions, 2008.pl_PL
dc.referencesOECD, Good Practices on Financial Education and Awareness relating to Credit, 2009.pl_PL
dc.referencesOECD, Guidelines for Financial Education in Schools, 2012.pl_PL
dc.referencesOECD, Improving Financial Literacy. Analysis of Issues and Policies, OECD Publishing, Paris 2005.pl_PL
dc.referencesOECD, Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, Recommendation of the Council, July 2005.pl_PL
dc.referencesOECD/INFE, High-level Principles on the Evaluation of Financial Education Programmes and dedicated Guides on Evaluation, June 2011.pl_PL
dc.referencesOECD/INFE, Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy, 2011.pl_PL
dc.referencesOpinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Kredyty a wykluczenie społeczne w społeczeństwie dobrobytu, 2008/C 44/19, Dz. Urz. UE C44/74.pl_PL
dc.referencesOtto A. M. C., Schots P. A. M., Westerman J. A. J., Webley P., Childrenʼs use of saving strategies: An experimental approach, “Journal of Economic Psychology” 2006, 27.pl_PL
dc.referencesPanigyrakis G. G., Theodoridis P. K., Veloutsou C. A., All customers are not treated equally: Financial exclusion in isolated Greek islands, “Journal of Financial Services Marketing” 2002, No 7.pl_PL
dc.referencesPenczar M. (red.), Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Finansową, Gdańsk 2014.pl_PL
dc.referencesPentor, Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 2008.pl_PL
dc.referencesPentor, Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 2010.pl_PL
dc.referencesPentor, Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, październik 2011.pl_PL
dc.referencesPerry V. G., Morris M. D., Who Is in control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior, “Journal of Consumer Affairs” 2005, Vol. 39, No. 2.pl_PL
dc.referencesPilecka K., Świadomy klient poszukiwany, „Miesięcznik Finansowy Bank” 2008, nr 2.pl_PL
dc.referencesPodsumowanie dotychczasowych wyników realizacji projektu Akademia „Dostępne Finanse” Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPolak M., Edukacja finansowa i przedsiębiorczość sposobem na biedę, „e-mentor”, czerwiec 2008, nr 3 (25).pl_PL
dc.referencesPolak M., Edutainment w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznych, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPoradnik. Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „Na wnuczka”, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/poradnik_zbp/knw_informator_zbp.pdf.pl_PL
dc.referencesPortal edukacji ekonomicznej, www.nbportal.pl/pl/nppl_PL
dc.referencesPresidency conclusion, Main Conclusions of the Lisbon Summit by the Portuguese Presidency of the EU, Lisbon, 2000.pl_PL
dc.referencesProgram Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesProgram Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa, październik 2013 r., www.mpips.gov.pl/download/gfx/.../Program50_30.10.2013ost1.pdf.pl_PL
dc.referencesProjekt Nowoczesne finanse seniora, http://zutw.hekko.pl/news.php?readmore=10pl_PL
dc.referencesPromowanie solidarności między pokoleniami, Komisji Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 244 wersja ostateczna, Bruksela 2007.pl_PL
dc.referencesPrzewłocka J., Ukryty potencjał? Sektor pozarządowy w starzejącej się Polsce, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPwC, Czekając na impuls, 2011.pl_PL
dc.referencesPwC, Raport e-commerce 2011. Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego, czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?, listopad 2011.pl_PL
dc.referencesPwC, Raport na temat wielkich miast Polski, 2011.pl_PL
dc.referencesQuestion of the elderly and the aged, Rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych, A/ RES/3137(XXVIII), www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3137%28XXVIII%29&Lang=E&Area=RESOLUTION (stan na dzień: 18.01.2014).pl_PL
dc.referencesRao D. B., Programme of Action of the World Summit for Social Development, Discovery Publishing House, New Delhi 1998.pl_PL
dc.referencesRaport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r., Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Warszawa, czerwiec 2014.pl_PL
dc.referencesRegan S., Paxton W., Beyond bank accounts: full financial inclusion, Citizens Advice Bureau/IPPR, 2003.pl_PL
dc.referencesRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki w dziedzinie usług finansowych, P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.pl_PL
dc.referencesRokicka E., Raport z pogłębionych badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych realizujących program Moje finanse, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRooij M., Lusardi A., Alessie R., Financial Literacy and Stock Market Participation, NBER Working Paper 13565, 2007.pl_PL
dc.referencesRudnicka M., Surdej A., Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRytelewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2010, 41 (1), s. 57–80.pl_PL
dc.referencesRządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, Załącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., Warszawa 2012, www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf (stan na dzień 19.01.2014 r.). oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, projekt z dnia 29 sierpnia 2013 r., Warszawa 2013 r., www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8266/1/1/ASOS%202014-2020%20 projekt%20z%20dnia%2029%20sierpnia%20 2013%20r.pdf (stan na dzień 29.01.2014 r.)pl_PL
dc.referencesSarma M., Index of Financial Inclusion, Indian Council for Research on International Economic Relations, Working Paper 2008, No. 215.pl_PL
dc.referencesSchneider F., Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries, “Economics”, July 2007, 9.pl_PL
dc.referencesSinclair S. P., Financial Exclusion: an introductory survey, Heriot Watt University Centre for Research into Socially Inclusive Services (CRSIS), Edinburgh 2001.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSmyczek S., Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesSobiesiak P., Aktywni 60+? Wolontariat osób starszych w Polsce, ISP, „Analizy i Opinie” 2011, nr 117.pl_PL
dc.referencesSolarz J. K., Nowi wykluczeni. Ryzyko finansowe codzienności, Społeczna Akademia Nauk, Łódź–Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSolarz M., The importance of shadow banking sector entities for population affected by credit exclusion, “Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, Vol. 2, Issue 2.pl_PL
dc.referencesSpader J., Ratcliffe J., Montoya J., Skillern P., The Bold and the Bankable: How the Nuestro Barrio Telenovela Reaches Latino Immigrants with Financial Education, “Journal of Consumer Affairs” 2009 (March 1), No. 43 (1).pl_PL
dc.referencesSprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE (Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009), KOM(2009) 180 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0180:FIN:PL:PDF (stan na dzień 18.01.2014).pl_PL
dc.referencesStamp S., A policy framework for addressing over-indebtedness, Combat Poverty Agency, Dublin: 2009.pl_PL
dc.referencesStan wiedzy ekonomicznej Polaków, Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank, lipiec 2014.pl_PL
dc.referencesStango V., Zinman J., Debit. Debit or Credit: How People Choose to Pay, Research Monograph, Filene Institute, 2008.pl_PL
dc.referencesStix H., Why Do People Save in Cash? Distrust, Memories of Banking Crises, Weak Institutions and Dollarization, Oesterreichische Nationalbank, January 2012.pl_PL
dc.referencesStrategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Europa 2020), KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (stan na dzień 18.01.2014).pl_PL
dc.referencesStrategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009–2015, Załącznik do uchwały nr 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r., www.mpips.gov.pl/userfi les/File/pozytek/SWRSO%202009-2015.pdf (stan na dzień 19.01.2014).pl_PL
dc.referencesStrauss A., The development and transformation of monetary meaning in the child, “American Sociological Review” 1952, 17.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne – panorama językowo-teoretyczna, s. 10, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/miws_panorama.pdf.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R., Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania, www.feswar.org.pl/fes2009/pdf_doc/debaty6.pdf.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R., Żołędowski C., Thesiss M. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, perspektywa poznawcza, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesŚwiecka B. (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesŚwiecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTaking Financial Literacy to the Next Level: Important Challenges and Promising Solutions, OECD -US Treasury International Conference on Financial Education, Washington, DC, USA, May 7–8, 2008.pl_PL
dc.referencesTang F., Choi E., Morrow‑Howell N., Organizational Support and Volunteering Benefits for Older Adults, „The Gerontologist” 2010, Vol. 50, No. 5.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP, Planowanie budżetów domowych oraz podejmowanie ważnych decyzji finansowych, TNS OBOP dla portalu domowe finanse, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesTNS Polska, Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, wrzesień 2012.pl_PL
dc.referencesTNS Polska, Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, październik 2013.pl_PL
dc.referencesTNS Qual+, Ubóstwo i wykluczenie starszych obywateli UE. Sprawozdanie zbiorcze – styczeń 2011 r., Eurobarometr 2011.pl_PL
dc.referencesTowards a Europe for All Ages – Promoting Prosperity and Intergenerational Solidarity, COM (1999) 221 final, Commission of the European Communities, Brussels 1999.pl_PL
dc.referencesTyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Dz. Urz. KNF, nr 15, poz. 23.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Dz. Urz. KNF, nr 2, poz. 11.pl_PL
dc.referencesUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina, dzieci, praca, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesUrząd Statystyczny w Łodzi, Stan i ruch naturalny ludności w województwie łódzkim, Łódź, 2012.pl_PL
dc.referencesUrząd Statystyczny w Łodzi, Perspektywy demograficzne województwa łódzkiego do 2030 r., Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tekst jednolity, Dz. U. z 2009, nr 84, poz. 711 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. 2003, nr 60 poz. 535 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, Dz. U. 2014, poz 1585.pl_PL
dc.referencesWeber O., Remer S. (red.), Social Banks and the Future of Sustainable Finance, Routledge, London–New York 2011.pl_PL
dc.referencesWniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, COM/2013/0266 final – 2013/0139 (COD), Bruksela, 8.05.2013.pl_PL
dc.referencesVISA, Case Study: Financial Literacy Education in Sub-Saharan Africa, VISA, November 2009, http://corporate.visa.com/media-center/media-kits/fifa.shtmlpl_PL
dc.referencesVos R., Ocampo J. A., Cortez A. L. (red.), Ageing and Development, United Nations Publications, New York 2008.pl_PL
dc.referencesWard S., Consumer socialization, “Journal of Consumer Research” 1974, Vol. 1, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesWójcik E., Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesYoong, J., Financial Illiteracy and Stock Market Participation, Mimeo, Stanford University, 2007.pl_PL
dc.referencesYorke D. A., The Definition of Market Segments for Banking Services, “European Journal of Marketing” 1982, Vol. 16, Issue 3, s. 14–22.pl_PL
dc.referencesZaidi A. i in., Active Ageing Index 2012. Concept, Methodology and Final Results, European Centre Vienna, Vienna 2013.pl_PL
dc.referencesZalecenie parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE.pl_PL
dc.referencesZaleska M. (red.), Współczesna bankowość¸ Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesZgliczyński W., Aktywność społeczna osób starszych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku, „Studia BAS” 2012, nr 2 (30).pl_PL
dc.referencesZielona Księga „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”, COM (2005) 94 końcowy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.pl_PL
dc.referencesZiemba M., Świeszczak K., Marcinkowska M., Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępności oferty bankowej, „Finanse” 2014, nr 1(7).pl_PL
dc.referencesZwiązek Banków Polskich, Kodeks Etyki Bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej), Warszawa, kwiecień 2013.pl_PL
dc.referenceshttp://akademiajunior.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.federacjautw.pl/fds/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2pl_PL
dc.referenceshttp://wolontariat.org.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnoscpl_PL
dc.referenceshttp://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/edukacja/mapa-2012-lista.pdfpl_PL
dc.referenceswww.ageuk.org.uk/pl_PL
dc.referenceswww.ageuk.org.uk/about-us/age-international/pl_PL
dc.referenceswww.ageuk.org.uk/about-us/what-we-do/pl_PL
dc.referenceswww.ageuk.org.uk/money-matters/pl_PL
dc.referenceswww.ageuk.org.uk/money-matters/money-management/pl_PL
dc.referenceswww.app.gdruk.com/html/BarclaysdigitalEagles_261.htmlpl_PL
dc.referenceswww.bakcyl.wib.org.plpl_PL
dc.referenceswww.bankomania.pkobp.plpl_PL
dc.referenceswww.biblioteki.org/pl/o_finansach/o_projekcie/dzialaniapl_PL
dc.referenceswww.biblioteki.org/pl/o_finansach_w_bibliotece_2_edycjapl_PL
dc.referenceswww.bs.ostrowiec.pl/konto-dla-seniorowpl_PL
dc.referenceswww.bsolesnica.pl/page/57/pol-konto-senior.htmlpl_PL
dc.referenceswww.bsdobrzen.pl/index.php?c=texts&text=156&itemid=12pl_PL
dc.referenceswww.caox.org.uk/projects/financial-inclusion-for-older-people-in-oxfordpl_PL
dc.referenceswww.centrumis.pl/miejsce-przyjazne-seniorom3.htmlpl_PL
dc.referenceswww.centrumis.pl/poradnia.htmlpl_PL
dc.referenceswww.centrumis.pl/poznanski-wolontariat-o-projekcie.htmlpl_PL
dc.referenceswww.centrumis.pl/rekrutacja-do-piatej-edycji-targow-aktywni-501.htmlpl_PL
dc.referenceswww.chs.ac.uk/index.php?page=_About_Us&id=2020pl_PL
dc.referenceswww.chs.ac.uk/index.php?page=_Our_Courses&id=2312pl_PL
dc.referenceswww.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/11430.htmpl_PL
dc.referenceswww.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanEducacion/PlanEducacion_eenpl_PL
dc.referenceswww.danskebank.com/en-uk/CSR/business/accessibility/Pages/Step-by-step-meetings.aspxpl_PL
dc.referenceswww.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=enpl_PL
dc.referenceswww.europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=pl&catId=971pl_PL
dc.referenceswww.fakt.pl/tag/senior-w-swiecie-finansow,artykuly,1pl_PL
dc.referenceswww.finanse-na50plus.pl/pl_PL
dc.referenceswww.finanse-na50plus.pl/materialy/patronat-honorowy_2,40.htmlpl_PL
dc.referenceswww.finanse-na50plus.pl/materialy/start-rekrutacji-w-ramach-projektu-&bdquoaktywny-emeryt&rdquo_2,119.htmlpl_PL
dc.referenceswww.finanse-na50plus.pl/o-projekcie_7.htmlpl_PL
dc.referenceswww.finanse-na50plus.pl/teczka-edukacyjna_7,0.html?strona=1pl_PL
dc.referenceswww.fsa.gov.uk/pubs/other/fincap_delivering.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.fundacjanbp.plpl_PL
dc.referenceswww.isp.org.pl/aktualnosci,1,1287.htmlpl_PL
dc.referenceswww.junior.org.plpl_PL
dc.referenceswww.kobieta50plus.pl/klub-50-plus_1,0.htmlpl_PL
dc.referenceswww.media.netpr.pl/generic/release/215932/bank-pocztowy-promuje-finanse-wsrod-seniorowpl_PL
dc.referenceswww.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/sporocila/oecd/NPFI_EN.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/EN__CZECH_NATIONAL_STRATEGY_FOR_FINANCIAL_EDUCATION_2010.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.mfw4a.org/fileadmin/data_storage/documents/other-internal-documents/Ghana_gyabaah.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.mojabochnia.pl/?p=98900pl_PL
dc.referenceswww.mops.czestochowa.um.gov.pl/category/projekty-i-programy/aktywizowanie-spolecznosci-lokalnej/pl_PL
dc.referenceswww.mops.czestochowa.um.gov.pl/formy-pomocy/pomoc-osobom-starszym-i-niepelnosprawnym/kawiarenka-dla-seniora/pl_PL
dc.referenceswww.mops.tczew.pl/fis/aktualnosci/wykluczenie-finansowe-os-b-starszychpl_PL
dc.referenceswww.mymoney.gov/sites/default/files/downloads/NationalStrategyBook_12310.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.najlepszeporownanie.pl/pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Fakt_swsf/5.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Fakt_swsf/8.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gosc_niedzielny/Finanse_seniora_odc.1.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gosc_niedzielny/Finanse_seniora_odc.2.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gosc_niedzielny/Finanse_seniora_odc.3.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gosc_niedzielny/Finanse_seniora_odc.4.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gosc_niedzielny/Finanse_seniora_odc.5.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gosc_niedzielny/Finanse_seniora_odc.6.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gosc_niedzielny/Finanse_seniora_odc.7.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gosc_niedzielny/Finanse_seniora_odc.8.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/home.aspx?f=/adf/adf.htmlpl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/dodatki_edukacyjne/przeglad.htmlpl_PL
dc.referenceswww.nbportal.pl/pl/edukacja/projekty-zakonczone/projekty_2005/bank-dostepny-2005pl_PL
dc.referenceswww.nbportal.pl/pl/edukacja/projekty-zakonczone/projekty_2012/senior_w_swiecie_finansowpl_PL
dc.referenceswww.ngo.pl/x/882343pl_PL
dc.referenceswww.obserwatorfinansowy.pl/nbp/tani-internet-zmniejszy-wykluczenie-finansowe/pl_PL
dc.referenceswww.oecd.org/finance/financialeducation/44919982.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.ops-ursynow.civ.pl/index.php/aktualnosci/91-ruszyl-projekt-smartseniorpl_PL
dc.referenceswww.ops-ursynow.civ.pl/index.php/proj/ze-srodkow-efs/projekty-zrealizowane/projekt-smartseniorpl_PL
dc.referenceswww.pensionsboard.ie/en/News_Press/Improving_Financial_Capability_a_multistakeholder_approach.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.powislanski.pl/oferta/ror-senior.htmlpl_PL
dc.referenceswww.programsforelderly.com/cool-wellsfargo.phppl_PL
dc.referenceswww.silvereconomy-europe.org/network/sigs/finances/background_en.htmpl_PL
dc.referenceswww.skef.pl/pl_PL
dc.referenceswww.skef.pl/pogotowie-dla-zadluzonych/osrodki-doradztwa-finansowego-i-konsumenckie go/#warszawapl_PL
dc.referenceswww.skef.pl/projekty/twoje-osobiste-finanse/krajowa-siec-odfik/pl_PL
dc.referenceswww.skef.pl/projekty/twoje-osobiste-finanse/warsztaty-konsumenckie-gdynia-55pl_PL
dc.referenceswww.telegraph.co.uk/sponsored/finance/your-bank/10890358/tablet-training-for-seniors.htmlpl_PL
dc.referenceswww.unicreditfoundation.org/en/pressmedia/news/social-innovation-in-ageing.htmlpl_PL
dc.referenceswww.unicreditfoundation.org/en/pressmedia/news/social-innovation-in-ageing0.htmlpl_PL
dc.referenceswww.utw.pl/pl_PL
dc.referenceswww.utw.pl/index.php?id=10pl_PL
dc.referenceswww.vidaedinheiro.gov.br/Enef/Default.aspx,financialliteracy.org.nz/national-strategypl_PL
dc.referenceswww.wbi.worldbank.org/wbi/content/africa-regional-dialogue-financial-literacy-and-capabilitypl_PL
dc.referenceswww.wijzeringeldzaken.nl/pl_PL
dc.referenceswww.zafinansowani.plpl_PL
dc.referenceswww.zbp.pl/dla-konsumentow/edukacja-ekonomicznapl_PL
dc.referenceswww.zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/poradnik_zbp/24rady.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/poradnik_zbp/knw_informator_zbp.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/poradnik_zbp/kredyty_internet.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.zutw.hekko.pl/news.php?readmore=10pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-465-5


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe