Show simple item record

dc.contributor.authorAlejziak, Wiesław
dc.date.accessioned2019-05-13T14:19:41Z
dc.date.available2019-05-13T14:19:41Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28184
dc.description.abstractData on the tourist preferences, and the level and structure of the Polish financial elite’s tourist consumption, is not reported in official statistics. Such a situation places many obstacles in the way of the tourist market and makes it difficult to determine the compatibility of the offer with this elite’s structure of consumer needs and motivation. The research presented in this article was conducted to identify the tourist preferences and circumstances, and the level and structure of tourist activities, of the wealthiest Polish business people.pl_PL
dc.description.abstractInformacje na temat preferencji turystycznych, poziomu i struktury konsumpcji turystycznej polskich elit finansowych wymykają się oficjalnej statystyce. Sytuacja taka bardzo utrudnia działalność wielu podmiotom rynku turystycznego oraz powoduje, że trudno ocenić, na ile oferta rynkowa jest zgodna ze strukturą potrzeb i motywacji turystycznych tej grupy społecznej. Badania zaprezentowane w tym artykule miały na celu identyfikację zainteresowań turystycznych, uwarunkowań poziomu i struktury aktywności turystycznej czołowych polskich biznesmenów.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectleisurepl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectrecreationpl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectfinancial elitepl_PL
dc.subjecttourist activitypl_PL
dc.titleThe Tourist and Recreational Activity of the Financial Elite in Polandpl_PL
dc.title.alternativeAktywność turystyczna i rekreacyjna polskich elit finansowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number39-52pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Turystyki Akademia Wychowania Fizycznego, Krakówpl_PL
dc.referencesAlejziak W., 1993, Aktywność turystyczna ludności w wybranych krajach świata, metodologia badania i określania zjawiska, maszynopis, Inst. Turystyki, Kraków.pl_PL
dc.referencesAlejziak W., 2000, Aktywność turystyczna polskich elit finansowych w świetle wzorów wypoczynku wakacyjnego mieszkańców Unii Europejskiej oraz innych grup społeczno-zawodowych w Polsce, Raport „Rynku Turystycznego 2000”, MART, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBosiacki S., 1987, Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych, Inst. Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrąg Z., Indraszkiewicz J., 1994, Regionalna elita władzy w Polsce. Polityka ekonomiczna i społeczna, Friedrich Ebert Foundation, z. 36, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFacts and Figures. The European on Holidays 1997-1998. A Eurobarometer Survey. Executive Summary, European Commission Directorate General XXIII, 1998.pl_PL
dc.referencesGruszczyński L., 1990, Położenie społeczne i jego świadomościowe korelaty. Z badań nad mieszkańcami miast uprzemysłowionych, Uniwersytet Śląski, Katowice.pl_PL
dc.referencesKolczyński M., 1995, Lokalne elity polityczne w świetle badań, [w:] Elity w procesie transformacji spoleczno- -gospodarczej i politycznej Polski, J. Sztumski (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 1544.pl_PL
dc.referencesŁaciak J., 1997, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych, „Zeszyty Statystyczne GUS”.pl_PL
dc.referencesŁaciak J., Bartoszewicz W. (oprać.), 1998, Kierunki i rozmieszczenie wyjazdów Polaków w 1997 roku, Inst. Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁaciak J., Buczek T. (oprać.), 1998, Podróże Polaków w 1997 roku. Wydatki Polaków na turystykę w 1997 roku, Inst. Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMills C. w., 1961, Elita władzy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkalska T., 1999, Podróże Europejczyków w 1998 roku, „Rynek Turystyczny”, nr 9 (122).pl_PL
dc.referencesSztumski J., 1997, Elity - ich miejsce i rola w społeczeństwie, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesSztumski J., 1995, Lokalne kręgi towarzyskie a lokalne elity, [w:] J. Sztumski (red.), Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 1544.pl_PL
dc.referencesUczestnictwo w turystyce i kulturze (w okresie 1 X 1994 - 30 IX 1995), GUS, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSurmaczyński M., 1970, Znaczenie kategorii pozycja i rola społeczna w badaniach socjologiczno-politycznych, [w:] Problemy struktury i aktywności społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume11pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record