Show simple item record

dc.contributor.authorKACZMAREK, JACEK
dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2019-05-13T11:40:00Z
dc.date.available2019-05-13T11:40:00Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28176
dc.description.abstractThe main objective of the article is to discuss issues concerning the ‘tourist product’ and its historical evolution and the authors attempt to shed new light on the development of tourist flows and tourist services. The discussion is based on the four specific categories of tourist product (ancient, university, industrial and global with special attention paid to the non-historical character of tourist flows motivated by religion and health. In the summary development trends in tourism are pointed to, in particular the benefits and hazards for tourist areas.pl_PL
dc.description.abstractGłównym celem artykułu jest uporządkowanie zagadnień związanych z produktem turystycznym i jego historycznym rozwojem. Autorzy podejmują próbę nowego spojrzenia na rozwój migracji i usług turystycznych. Podstawą rozważań są wyróżnione cztery kategorie produktu turystycznego (produkt antyczny, uniwersytecki, industrialny i globalny). Szczególną uwagę poświęcono ahistorycznemu rodzajowi migracji o charakterze religijnym i uzdrowiskowym. Wskazano kierunki rozwoju turystyki w przyszłości, a zwłaszcza korzyści i zagrożenia dla miejscowości (obszarów) turystycznych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjecttourist productpl_PL
dc.subjecttourist industrypl_PL
dc.subjecthistorical categories of tourist productpl_PL
dc.subjectpilgrimage tourismpl_PL
dc.subjecthealth- motivated tourismpl_PL
dc.subjectprodukt turystycznypl_PL
dc.subjectprzemysł turystycznypl_PL
dc.subjecthistoryczne kategorie produktu turystycznegopl_PL
dc.subjectturystyka pielgrzymkowapl_PL
dc.subjectturystyka uzdrowiskowapl_PL
dc.titleThe Tourist Product and its Evolutionpl_PL
dc.title.alternativeProdukt turystyczny i jego ewolucjapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-23pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódźpl_PL
dc.referencesAlejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.pl_PL
dc.referencesBiblia Tysiąclecia, 1990, Pallottinum, Poznań-Warszawa.pl_PL
dc.referencesCohen E., 1988, Aulhcncuy and commodlsalion iit tourism, ,Annals of Tourism Research", vol. 15(3).pl_PL
dc.referencesCorner J., Harvey S. (eds), 1991, Enterprise and Heritage, Routled^e, London.pl_PL
dc.referencesDuby G., 1986, Czasy katedr, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1991, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Inst.Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDec I., 1999, Człowiek jako pielgrzym. O pielgrzymowaniu w aspekcie filozoficzno-teologicznym, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 7.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1998a, Pielgrzymki « turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, „Turyzm”, t. 8, z. 1.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1998b, Pielgrzymowanie, Wyd. Dolnośląskiepl_PL
dc.referencesJackowski a., Soujan I., Bilska-Wodecka e.,1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t. 15, Wyd. Kurpisz, Poznań.pl_PL
dc.referencesJafaiu J., 1987, The tourism system: sociocultural models Jor theoretical and practical application, „Problems of Tourism", vol. 10 (3).pl_PL
dc.referencesKłeczek r., Kowai, w., Waniowski P., Woźniczka j., 1992, Marketing - jak to się robi? Ossolineum, Wrocławpl_PL
dc.referencesKotler Ph., Bowen J., Makens J„ 1999, Marketing for Hospitality And Tourism, Prentice Hall, New York.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1997, Geografia turyzmu, Uniw. Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism? „Peregrinus Cracoviensis”, z. 10.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, Wielka encyklopedia geografii świata, t. 19, Wyd. Kurpisz, Poznańpl_PL
dc.referencesMarcel G., 1959, Homo viator, PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaritain J., 1988, Pisma filozoficzne, ZNAK, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem, miast, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMedlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMruk H., Rutkowski I. P., 1994, Strategia produktu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstrowski M., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism, „Peregrinus Cracoviensis”, z.10.pl_PL
dc.referencesOstrowski M., 1996, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Wyd. Naukowe PAT, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1973, Turystyka a wychowanie, Warszawapl_PL
dc.referencesTeare R., Boer A.. 1992, Strategie Hospitality Management, Cassell, London.pl_PL
dc.referencesTischner J., 1998, Spór o istnienie człowieka, ZNAK, Kraków.pl_PL
dc.referencesTopolski J., 1998, Cywilizacje i kultury, Wielka encyklopedia geografii świata, t. 10, Wyd. Kurpisz, Poznań.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume11pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record