SPIS TREŚCI

I. SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WE WSPÓŁCZESNYCH NARRACJACH MEDIALNYCH I KULTUROWYCH

OD REDAKTORA

1. Od redaktora: Społeczeństwo we współczesnych narracjach medialnych i popkulturowych
KAROL FRANCZAK

ARTYKUŁY

2. Antyelitarna narracja współczesnej polskiej prawicy
PIOTR KULAS
3. Transformacja w zmieniającej się narracji liberalno-lewicowej. Przykład publicystyki Grzegorza Sroczyńskiego i Rafała Wosia
MAGDALENA NOWICKA-FRANCZAK
4. Konserwatyzm i problem jego rozpoznawalności w dyskursie publicznym
JERZY STACHOWIAK
5. Ścielenie łóżka w polskim kapitalizmie. Narracja indywidualistyczna i jej krytycy
TOMASZ S. MARKIEWKA
6. Od creatio ex nihilo do Cool Britannia. Ku źródłom dyskursu kreatywności
KAROL FRANCZAK
7. Wprowadzenie do narratologii transmedialnej jako projektu kulturoznawczo-medioznawczej archeologii. Casus politycznych narracji Kapitana Ameryki
TOMASZ ŻAGLEWSKI

II. NUMER OGÓLNY

8. Quasi-terapeutyczna funkcja wywiadu częściowo ustrukturyzowanego w odniesieniu do badań własnych. Rola i znaczenie dobrej relacji w wywiadzie socjologicznym
MARCIN CHOCZYŃSKI
9. „Nowy tradycjonalizm”, czyli praktyki macierzyństwa w dobie późnej nowoczesności
AGATA REJOWSKA
10. Podłączeni pod społeczeństwo mody: udomawianie telewizora a kształtowanie się mody w Polsce Ludowej. Analiza materiałów z badań nad stylami życia Andrzeja Sicińskiego (1978-82)
JOANNA ZALEWSKA

RECENZJE

11. Recenzja książki: Czyżewski Marek i in., red. (2017) Polskie sprawy 1945−2015. Warsztaty analizy dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO
ARTUR LIPIŃSKI
12. Recenzja książki: Izabella Main (2018) Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
LUIZA NOWAKOWSKA

Recent Submissions