Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2013-11-05T12:36:00Z
dc.date.available2013-11-05T12:36:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-83-7525-192-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2790
dc.descriptionZgoda Wydawnictwa UŁ na zamieszczenie pracy w Repozytorium UŁpl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem badań są przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej. W płaszczyźnie ponadjednostkowej przedmiot badań stanowią globalne efekty działań społeczno-gospodarczych człowieka. Analiza przemian skierowana jest na wskazanie czynników rozwoju oraz określenie tempa i kierunku określonych procesów społeczno-gospodarczych. Przedmiotem studiów w tej płaszczyźnie jest ogólny poziom rozwoju obszarów wiejskich oraz wybrane struktury biologiczne i ruchy ludności (naturalny, migracyjny), struktury gospodarcze (wielkość i liczba gospodarstw rolnych oraz podmiotów gospodarczych, a także wielkość zatrudnienia rolniczego i pozarolniczego). W płaszczyźnie jednostkowej przedmiotem badań są cele i motywy działalności człowieka w systemie osadniczym oraz społeczny odbiór przemian ustrojowych. Badania te są skierowane na poznanie opinii rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych społeczności o zachodzących zmianach oraz wyjaśnienie motywów działań tych grup w okresie transformacji ustrojowej. Celem pracy jest rozpoznanie procesów przemian społeczno-gospodarczych wsi położonych w obszarze aglomeracji miejskiej, określenie kierunków i typów tych przemian oraz ich uwarunkowań strukturalnych i społecznych. Realizacja tak postanowionego celu wymaga dotarcia do poziomów niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Decydującą rolę odgrywa poznanie poziomu motywów i sensu ludzkich działań oraz percepcji środowiska społecznego i materialnego.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectstrefa podmiejskapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectprzemiany społeczne i gospodarczepl_PL
dc.titlePrzemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowejpl_PL
dc.typeBookpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record