Show simple item record

dc.contributor.authorBłaszczuk, Katarzyna
dc.contributor.editorSynowiec-Piłat, Małgorzata
dc.contributor.editorŁaska-Formejster, Alicja
dc.date.accessioned2019-04-15T12:28:05Z
dc.date.available2019-04-15T12:28:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBłaszczuk K., Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec zdrowia jako wartości. Rozwój Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim, [w:] Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 101-116, doi: 10.18778/7525-973-5.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-973-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27720
dc.description.abstractThe study discusses the historical and contemporary approach to individual’s and society’s health in terms of the lifestyle and man’s relation to the environment. In accordance with the settings approach to health it is necessary to identify factors which prevent health losses and protect health potential. The state’s health policy aims at eliminating hazards and enhancing knowledge and skills of individuals, their families and the entire society with regard to health in its physical, mental and social dimensions. The World Health Organization (WHO) elaborates reports on health issues worldwide which determine objectives introduced to health programs. One of the measures aimed at promoting health is the Network of Health Promoting School (HPS). The implementation of the Health Promoting School (HPS) program aims at providing health-oriented upbringing and education to children and teenagers, where all social groups and institutions connected with teaching and educational environment are involved. The article presents the program’s objectives and implementation in the Podkarpackie Region, and is based on materials provided by the Regional Coordinator of the HPS Program.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSynowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.), Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthealthpl_PL
dc.subjecthealth promotionpl_PL
dc.subjectNational Health Programpl_PL
dc.subjectHealth Promoting Schoolpl_PL
dc.titleKształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec zdrowia jako wartości. Rozwój Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackimpl_PL
dc.title.alternativeShaping children’s and teenagers’ attitudes towards health as a value. Development of the Network of Health Promoting Schools in the Podkarpackie Regionpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number101-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowskipl_PL
dc.referencesCharońska E. (2008), Podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej, [w:] A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz. (red.), Promocja zdrowia. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, Wydawnictwo Czelej, Lublin.pl_PL
dc.referencesDominik D. (2001), Szkoła promująca zdrowie, Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesGromadzka-Ostrowska J. (2003), Zagadnienia zdrowia publicznego i ochrony środowiska, [w:] J. Gromadzka-Ostrowska, D. Włodarek, Z. Toeplitz, Edukacja prozdrowotna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarczewski J. K., Grębowski R. (2002), Czynniki decydujące o zdrowiu człowieka, [w:] J. K. Karczewski (red.), Higiena, Wydawnictwo Czelej, Lublin.pl_PL
dc.referencesKarczewski J. K. (2002), Pojęcie zdrowia, [w:] J. K. Karczewski (red.), Higiena, Wydawnictwo Czelej, Lublin.pl_PL
dc.referencesKulik T. B. (2002), Koncepcja zdrowia w medycynie, [w:] T. B. Kulik, M. Latalski (red.), Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Czelej, Lublinpl_PL
dc.referencesKuszewski K., Goryński P., Wojtyniak B., Halik R. (2007), Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSokołowska M. (2008), Szkoła promująca zdrowie, [w:] A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz (red.), Promocja zdrowia. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, Wydawnictwo Czelej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWolny B. (2009), Edukacja zdrowotna w szkole, Stalowa Wola.pl_PL
dc.referencesWoynarowska B. (1999), Narodowy Program Zdrowia – ewolucja, możliwości realizacji, [w:] J. B. Karski (red.), Promocja zdrowia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoynarowska B., Sokołowska M. (2001), Ścieżka edukacyjna, edukacja – prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-973-5.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe