Now showing items 1-1 of 1

    • Turystyka w parkach narodowych - obszary konfliktów 

      Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
      Artykuł jest próbą charakterystyki podstawowych sprzeczności pomiędzy ochronną a turystyczną funkcją parków narodowych. Wskazano też korzyści płynące z ruchu turystycznego na tych obszarach. Podsumowanie pracy stanowi ...